Mediji

16.10.2019 Ureditev pravnega varstva imetnikov podrejenega dolga: v Banki Slovenije pred glasovanjem ponovno opozarjamo na sporna določila Predlog zakona za Banko Slovenije predvideva ravnanje, ki bi bilo v nasprotju z veljavno slovensko zakonodajo in mednarodnim pravom. Po našem prepričanju takšen zakon pravnega varstva nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti ne zagotavlja.
15.10.2019 Gospodarska gibanja v Sloveniji: vse večji vpliv neugodnih razmer v mednarodnem okolju Po nizki rasti gospodarske aktivnosti v prvem polletju so se v evrskem območju po do zdaj znanih podatkih podobna gibanja nadaljevala tudi v tretjem četrtletju. Neugodne razmere v mednarodnem okolju so se začele opazneje prelivati tudi v slovensko gospodarstvo, kjer pa domači dejavniki ostajajo precej ugodni.
11.10.2019 Banka Slovenije delila izkušnje s področja nadzora bančnega poslovanja Banka Slovenije je gostila predstavnike nacionalnih centralnih bank in nadzornih agencij Zahodnega Balkana v okviru programa, katerega cilj je dodatna krepitev institucionalne zmogljivosti centralnih bank in bančnih nadzornih agencij regije. Program financira Evropska unija, tema tokratnega srečanja pa je bila nadzor bančnega poslovanja. Poleg strokovnjakov z Banke Slovenije so pri usposabljanju sodelovali še predstavniki belgijske in bolgarske centralne banke.
09.10.2019 Zaostritev ukrepov Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva V Banki Slovenije ugotavljamo, da tveganja, povezana s potrošniškim kreditiranjem prebivalstva, kljub našim predhodnim ukrepanjem ostajajo povišana. Čeprav smo banke in prebivalstvo opozorili in uvedli priporočila glede vzdrževanja zmerne rasti potrošniških kreditov, ta še vedno presega 10 %. Zato na Banki Slovenije z novembrom 2019 priporočilo preoblikujemo v zavezujoč instrument na področju potrošniških kreditov.
07.10.2019 Stresni testi ECB: Likvidnost bank v evrskem območju zadovoljiva; v teste vključene tudi največje slovenske banke Stresni testi, ki jih je ECB izvedla v okviru svoje nadzorniške funkcije, so bili letos ponovno ciljno usmerjeni, in sicer v preverjanje likvidnostnega tveganja bank. Vanje so bile vključene 103 pomembnejše banke evrskega območja, ki jih neposredno nadzira ECB, med drugim tudi tri največje slovenske banke.
19.09.2019 Medbančne obrestne mere čez noč: z oktobrom stopa v veljavo €STR, EONIA se poslavlja Pri medbančnih obrestnih merah čez noč bo z 2. oktobrom 2019 prišlo do spremembe: sedaj veljavno obrestno mero EONIA bo nadomestila €STR (Euro short-term rate).
13.09.2019 Odziv guvernerja Boštjana Vasleta po monetarni seji ECB Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle v odzivu na včeraj sprejete ukrepe ECB pojasnjuje, da zagotavljajo močan stimulus, s katerim člani Sveta ECB ohranjajo ugodne finančne pogoje, posledično prispevajo h gospodarski aktivnosti in s tem dvigu cenovnih pritiskov in približevanju inflacije ciljani ravni.
10.09.2019 Banka Slovenije pred drugim branjem ponovno opozarja na sporne določbe predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank Amandmaji, ki so jih v postopek vložile stranke vladne koalicije, ne rešujejo vseh spornih rešitev predloga zakona, zlasti financiranja morebitnih odškodnin. Poleg tega predlog zakona Banko Slovenije postavlja v izredno podrejen položaj.
06.09.2019 Novost na področju varnosti potrošnikov pri plačevanju v okviru spletne trgovine: zahteva po dodatnem elementu preverjanja avtentičnosti uporabnika Zahteva stopi v veljavo 14. septembra
03.09.2019 V prvem polletju visok dobiček bank; v pogojih nizkih obrestnih mer ključni izziv nadaljnja rast kreditne aktivnosti Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2019
30.08.2019 Komentar podatka o bruto domačem proizvodu: Kljub umirjanju gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju rast mednarodne trgovine ostaja visoka Gospodarska rast se je v Sloveniji pod vplivom ohlajanja gospodarstva v evrskem območju v drugem četrtletju letošnjega leta ponovno upočasnila.
02.08.2019 Letošnji stresni testi Banke Slovenije potrdili stabilnost slovenskega bančnega sistema Banka Slovenije je v letošnjem letu poleg nadzorniških ciljnih stresnih testov, ki so bili letos osredotočeni na likvidnostno tveganje, izvedla tudi makro stresne teste, ki so namenjeni oceni razvoja sistemskih tveganj v slovenskem bančnem sistemu. Ti so pokazali, da je slovenski bančni sistem tako po osnovnem kot stresnem scenariju stabilen.
30.07.2019 V obtok prihajajo novi zbirateljski kovanci, posvečeni 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini Z 12. avgustom 2019 v obtok prihajajo zbirateljski kovanci z letnico 2019: zlatnik in srebrnik ter dvokovinski zbirateljski kovanec.
18.07.2019 Ob povečanih tveganjih razmere v bančnem sistemu ostajajo ugodne Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2019
18.07.2019 Razpisujemo nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela Na Banki Slovenije bomo tudi letos nagradili najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja za leto 2018/2019.
17.07.2019 Medbančne obrestne mere čez noč: z oktobrom stopa v veljavo €STR, EONIA se poslavlja Pri medbančnih obrestnih merah čez noč bo z 2. oktobrom 2019 prišlo do spremembe: sedaj veljavno obrestno mero EONIA bo nadomestila €STR (Euro short-term rate).
16.07.2019 Gospodarska in finančna gibanja, julij 2019 Ob nekoliko nižji gospodarski aktivnosti se kažejo prvi znaki upočasnitve tudi na trgu dela.
28.06.2019 Stališče Banke Slovenije o amandmajih na Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
19.06.2019 Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2019 Sistemska tveganja za finančno stabilnost se povečujejo
18.06.2019 Novinarska konferenca Banke Slovenije
12.06.2019 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2019 Gospodarska rast se bo letos in v prihodnjem letu nekoliko upočasnila, vendar bo ostala višja od povprečja v evrskem območju.
29.05.2019 Govor guvernerja Boštjana Vasleta na Bančni konferenci
28.05.2019 Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2019 Kreditna rast se povečuje in ostaja ključna za dobičkonosnost bank v prihodnje.
28.05.2019 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2019 V Sloveniji se nadaljujejo ugodna gospodarska gibanja, ki se še naprej odražajo na razmerah na trgu dela. Nadaljnja hitra rast zaposlovanja in pospešek rasti plač krepita kupno moč prebivalstva in omogočata krepitev osnovne inflacije.
27.05.2019 V obtok prihajata prenovljena evrska bankovca za 100 in 200 € Gre za zadnja dva bankovca iz serije Evropa, ki si prizadeva za še boljšo zaščito evrskih bankovcev pred ponarejanjem.
19.04.2019 Na Banki Slovenije evakuacijska vaja v primeru požara Na Banki Slovenije se je ob 11. uri začela evakuacijska vaja v primeru požara, ki poteka v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana.
17.04.2019 13. seja Nacionalnega sveta za plačila Nacionalni svet za plačila se zaveda pomembnosti takojšnjih plačil in spodbuja k razvoju enostavnih, varnih in vsesplošno sprejemljivih rešitev za tovrstna plačila, ki predstavljajo, kot alternativa gotovini, velik potencial predvsem pri mlajših generacijah uporabnikov.
08.04.2019 Odprto pismo guvernerja predsedniku Vlade RS Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je danes na predsednika Vlade RS naslovil odprto pismo glede predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.
05.04.2019 Odprtje Male galerije Banke Slovenije Banka Slovenije je odprla prenovljeno Malo galerijo in hkrati v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani tudi prvo razstavo, ki so jo pripravili študenti katedre za fotografijo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
05.04.2019 Natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev
04.04.2019 Gospodarska in finančna gibanja, april 2019 Nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj v začetku letošnjega leta.
04.04.2019 Guverner Boštjan Vasle članom vlade predstavil zadnje ugotovitve Banke Slovenije
04.04.2019 Začetek postopka prisilne likvidacije nad družbama 2 PI in Solidus zaradi nedovoljenega zbiranja depozitov od nepoučene javnosti
03.04.2019 Mesečna informacija o poslovanju bank, april 2019 Banke še naprej kreditirajo predvsem gospodinjstva in manj podjetja.
28.03.2019 Ekipa Škofijske klasične gimnazije zmagovalka dijaškega tekmovanja Generacija €uro
18.03.2019 Banka Slovenije je prejela sedem prijav kršitev v sistem obveščanja
13.03.2019 Nekateri kreditojemalci z »veriženjem kreditov« preslepili banke o svoji dejanski kreditni sposobnosti Na Banki Slovenije poudarjamo, da gre pri takem "veriženju kreditov", katerih celotna vrednost sicer ne predstavlja tveganja za stabilnost finančnega sistema, za nedopustna ravnanja z znaki kaznivega dejanja.
07.03.2019 Mesečna informacija o poslovanju bank, marec 2019 V lanskem letu nadaljevanje ugodnih razmer v bančnem sistemu.
05.03.2019 Povzetek makroekonomskih gibanj, marec 2019 K še vedno visoki lanski gospodarski rasti prispevali predvsem domači dejavniki.
04.03.2019 Banka Slovenije o predlogu Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank V interesu Banke Slovenije je, da se sprejme zakonska rešitev, ki bo zagotavljala učinkovito sodno varstvo in transparentne procese. V tej luči podajamo naše mnenje in predloge za spremembe predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.
27.02.2019 Plačilne storitve bank in hranilnic lani večinoma dražje; na voljo osvežena primerjava stroškov košarice plačilnih storitev Najbolj se je zvišalo povprečno nadomestilo za prilivna plačila pravnih oseb (+25,00 %), znižalo pa povprečno nadomestilo za interna mala kreditna plačila fizičnih oseb preko elektronske banke (–8,70 %).
22.02.2019 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2018 Banka Slovenije je v sodelovanju s SID banko izvedla raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja v štirih dejavnostih: industrija, gradbeništvo, trgovina in storitve.
18.02.2019 Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj za leto 2018 po IV. členu Statuta MDS
05.02.2019 Znižanje vrednosti ponarejene evrske gotovine, umaknjene iz obtoka
16.01.2019 Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2019 Bančni sistem je do lanskega novembra posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 502 milijona evrov.
16.01.2019 Gospodarska in finančna gibanja, januar 2019 Glede na zadnje razpoložljive kazalnike zaupanja in aktivnosti je bilo v Sloveniji gospodarsko relativno ugodno tudi lansko zadnje četrtletje.
09.01.2019 Boštjan Vasle nastopil funkcijo guvernerja Banke Slovenije Kot peti guverner Banke Slovenije funkcijo prevzema za obdobje šestih let.
04.01.2019 Prenehanje izdajanja bankovcev za 500 evrov Banka Slovenije bo 26. januarja 2019 prenehala z izdajanjem bankovcev za 500 evrov.
19.12.2018 Poročilo o finančni stabilnosti, december 2018 Tveganja v bančnem sistemu so v drugi polovici 2018 ostala na enaki ravni kot v prvi polovici 2018, povečala pa so se tveganja pri nepremičninskem trgu zaradi visoke in dlje časa trajajoče rasti cen nepremičnin.
19.12.2018 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, december 2018 Napoved rasti gospodarske aktivnosti v Sloveniji ostaja ugodna in bo letos znašala 4,2 %, naslednje leto 3,4 %, v letih 2020 in 2021 pa se bo ustalila okoli 3 %.
17.12.2018 Novinarska konferenca Banke Slovenije
14.12.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih desetih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 11,0 % oz. 2.001 mio EUR.
11.12.2018 Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
07.12.2018 12. seja Nacionalnega sveta za plačila Člani Nacionalnega sveta za plačila (NSP) so obravnavali in potrdili načrt aktivnosti NSP za obdobje od 2019 do 2020.
06.12.2018 Novinarska konferenca Banke Slovenije
30.11.2018 Vzpostavitev vseevropske rešitve Evrosistema za izvrševanje takojšnjih plačil Evrosistem je 30. novembra 2018 vzpostavil novo vseevropsko rešitev za izvrševanje takojšnjih plačil TARGET Instant Payment Settlement – TIPS.
27.11.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2018 Bančni sistem je v prvih devetih mesecih 2018 posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 422 mio EUR.
27.11.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2018 Rast slovenskega gospodarstva je ostala precej visoka tudi v tretjem četrtletju, čeprav je bil september za izvoznike precej neugoden.
05.11.2018 Stresni testi 2018
05.11.2018 Razširitev makrobonitetnega priporočila na potrošniška posojila Svet Banke Slovenije se je s ciljem preprečevanja rahljanja kreditnih standardov in izboljšanja odpornosti bank odločil, da obstoječe makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih posojil razširi na potrošniška posojila.
02.11.2018 Novo primerjalno spletno mesto za pregled nadomestil plačilnih storitev
30.10.2018 Banka Slovenije umaknila zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o Banki Slovenije
24.10.2018 V obtok novi zbirateljski kovanci Ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne bodo 12. novembra 2018 v prodajo in obtok prišli zbirateljski kovanci 2018.
23.10.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2018 Bančni sistem je v prvih osmih mesecih 2018 posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 407 mio EUR.
22.10.2018 Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2018 Čeprav se tveganja v mednarodnem okolju povečujejo, mednarodne institucije še niso močneje znižale napovedi globalne rasti BDP za srednjeročno obdobje. Podobno velja za evrsko območje, kjer je pričakovana stabilna rast na ravni približno 2 %.
19.10.2018 Banka Slovenije je soorganizatorica bančne konference Evropskega bančnega inštituta EBI Banka Slovenije je skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Evropskim bančnim inštitutom (EBI) 19. oktobra 2018 organizirala konferenco z naslovom Kakšna je prihodnost majhnih bank v EU.
19.10.2018 4. mednarodna konferenca ECBN - Čezmejni vidiki makrobonitetne politike Banka Slovenije je 18. in 19. oktobra 2018 organizirala in gostila 4. mednarodno konferenco European Central Banking Network.
17.10.2018 Rezultat javnega anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2019
15.10.2018 IMF države poziva k izvedbi strukturnih reform in krepitvi odpornosti na prihodnje gospodarske šoke Na rednem letnem zasedanju, ki je letos potekalo v Indoneziji, so se zbrali predstavniki Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. S slovensko delegacijo sta se, poleg predstavnikov Ministrstva za finance, srečanja udeležila tudi namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc in viceguvernerka Irena Vodopivec Jean.
12.10.2018 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 12. do 14. oktobra 2018, na Baliju, v Indoneziji.
09.10.2018 Podelitev nagrad Banke Slovenije Banka Slovenije je ob 27. obletnici uvedbe tolarja nagradila tri magistrske naloge in doktorsko delo s finančnega področja.
27.09.2018 11. seja Nacionalnega sveta za plačila Osrednji del razprave je bil namenjen obravnavi predloga načrta aktivnosti Nacionalnega sveta za plačila za obdobje 2019 - 2020.
26.09.2018 Netočne navedbe v članku Ima kandidat za guvernerja Banke Slovenije Dolenc umazano preteklost?, objavljenem 25. septembra 2018 na spletni strani demokracija.si
26.09.2018 Netočne navedbe v članku Prepričal naj bi ga na jahti, objavljenem 26. septembra 2018 v mediju Svet24
25.09.2018 Netočne navedbe v članku Kaj je Pahorjev kandidat za guvernerja počel na jahti srbskega tajkuna?, objavljenem 25. septembra 2018 na spletni strani www.siol.net
25.09.2018 Netočne navedbe v članku Ali predsednika Pahorja skrivnostna tožba MPZ zoper njegovega izbranca Dolenca nič ne vznemirja?, objavljenem 23. septembra 2018 na spletni strani skandal24.si
25.09.2018 Netočne navedbe v članku Ima kandidat za guvernerja Banke Slovenije Dolenc umazano preteklost?, objavljenem 25. septembra 2018 na spletni strani nova24tv.si
19.09.2018 Netočne navedbe v članku Kaj bo zdaj naredil Pahor? Bo za guvernerja res predlagal Bošnjaka, mešetarja, ki ni bil več primeren niti za Hypo?!, objavljenem 14. septembra 2018 na spletni strani pozareport.si
17.09.2018 ECB je razkrila nova bankovca za 100 € in 200 € Nova bankovca za 100 € in 200 € bosta v obtok prišla 28. maja 2019.
29.08.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2018 Umirjanje rasti tujega povpraševanja se že odraža v zmernejši rasti industrijske proizvodnje, izvoza in prihodkov v storitvah, vezanih na blagovno menjavo.
28.08.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2018 Bančni sistem je v prvem polletju 2018 posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 323 mio EUR, ki je za več kot četrtino presegal lanskega v enakem obdobju.
19.07.2018 Banka Slovenije prejela enajst prijav kršitev v sistem obveščanja
11.07.2018 Gospodarska in finančna gibanja, julij 2018 Gospodarska rast v evrskem območju se je zmerno upočasnila, vendar razmere ostajajo stabilne in ugodne.
10.07.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2018 Bančni sistem je do konca maja letos posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 251 mio EUR, kar je za petino več kot v enakem obdobju lani.
05.07.2018 Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2018 Ugodni trendi v bančnem sistemu se nadaljujejo.
05.07.2018 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2018 Rast cen bo zaradi krepitve domačih inflacijskih pritiskov v srednjeročnem obdobju presegla 2%.
03.07.2018 Novinarska konferenca Banke Slovenije Predstavitev publikaciji Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2018 in Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2018
15.06.2018 Pojasnilo - kripto imetja niso ne valute in ne denar V javnosti se ponovno pojavljajo vprašanja glede plačevanja s t.i. kripto valutami. Zato v Banki Slovenije ponovno poudarjamo, da virtualne valute oziroma ustrezneje kripto imetja niso ne valute in ne denar.
13.06.2018 Banka Slovenije je opozarjala na tveganja Banka Slovenije področju potrošniškega kreditiranja posveča veliko pozornost, še posebej zaradi rasti in zniževanja bonitetnih standardov na tem področju.
13.06.2018 BS|EF seminar Vabljeni na seminar "V času spremenljivi modeli racionalnih pričakovanj: prenos v nov Keynesianski model", 20. junija 2018, ob 14. uri v avli Banke Slovenije.
06.06.2018 Nagovor namestnika guvernerja na Bančni konferenci Primož Dolenc, namestnik guvernerja Banke Slovenije, je na Bančni konferenci, ki jo organizira Združenje bank Slovenije, predstavil aktualne vsebine s področja bančništva.
06.06.2018 BS|EF ekonomski seminar Vabljeni na seminar "Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev v Republiki Avstriji", 13. junija 2018, ob 14. uri v avli Banke Slovenije.
30.05.2018 Banka Slovenije umaknila tožbe Umik pravnih sredstev lahko po oceni Banke Slovenije pripomore k hitrejši razrešitvi odprtih vprašanj v postopkih policijskih preiskav ter s tem tudi k hitrejšemu poteku teh postopkov.
30.05.2018 Pojasnila o upravljanju sistema SISBON v povezavi z GDPR Z uveljavitvijo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, se upravljanje sistema SISBON in obdelava podatkov v sistemu, ne spreminjata.
24.05.2018 Banka Slovenije je večino pomanjkljivosti že odpravila Primarno usmerjeni v nadzorniške in prekrškovne postopke.
23.05.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, marec 2018 Bančni sistem je v prvem četrtletju letos posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 143 mio EUR, podobno kot v enakem obdobju lani.
22.05.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2018 Svetovna gospodarska rast kaže znake umirjanja. Tudi v Sloveniji se je rast v prvem četrtletju nekoliko upočasnila, a ostala bistveno močnejša kot v evrskem območju.
22.05.2018 Banka Slovenije prejela osem prijav kršitev v sistem obveščanja
14.05.2018 Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga Vseh 29 centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) je podalo Izjavo o zavezanosti h Kodeksu.
10.05.2018 Banka Slovenije sprejela Letno poročilo za leto 2017 Banka Slovenije je v letu 2017 dosegla presežek prihodkov nad odhodki v višini 70,7 milijona evrov. V proračun Republike Slovenije bo namenila 17,7 milijona evrov lanskega presežka.
08.05.2018 V obtok spominski kovanci izdani ob Svetovnem dnevu čebel 14. maja 2018 v prodajo in obtok prihajajo spominski kovanci za 2 evra.
07.05.2018 Konec prehodnega obdobja za pridobitev LEI kode Z dnem 30. 6. 2018 se nepreklicno konča 6-mesečni odlog za pridobitev LEI kode.
26.04.2018 Natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev Z izdajo spominskih kovancev se bo obeležila 100. obletnica ustanovitve Univerze v Ljubljani, z zbirateljskimi kovanci pa 100. obletnica priključitve Prekmurja k matični domovini.
20.04.2018 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) poteka od 20. do 22. aprila 2018, v Washingtonu.
18.04.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, april 2018 Banke so v prvih dveh mesecih letošnjega leta poslovale z dobičkom. Bruto dohodek je zaostajal za lanskim, k čemur so prispevali nižji neto obrestni prihodki in neto neobrestni prihodki.
17.04.2018 Gospodarska in finančna gibanja, april 2018 Gospodarska rast je v Sloveniji v lanskem zadnjem četrtletju dosegla 6 %, visoka konjunktura pa se je nadaljevala tudi v letošnjem prvem četrtletju
12.04.2018 Vabilo na seminar Vabljeni na BS seminar Ukrepi politik makroprevidnostne narave v Evropi 1995 - 2014, ki bo potekal 17. aprila 2018 v prostorih Banke Slovenije.
10.04.2018 Danièle Nouy nagovorila udeležence mednarodne konference v Ljubljani V Ljubljani poteka konferenca o okvirih nagnjenosti k prevzemanju tveganj v bankah
09.04.2018 Mala galerija bo prostor za uveljavljenje mladih snovalcev Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič in guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec podpisala sporazum o sodelovanju v okviru projekta Mala galerija
06.04.2018 10. seja Nacionalnega sveta za plačila 5. aprila 2018 je potekala 10. seja Nacionalnega sveta za plačila, na kateri je bilo med drugim obravnavano in potrjeno tudi Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za plačila v letu 2017
29.03.2018 Zaključek dijaškega tekmovanja Generacija €uro
29.03.2018 Guverner Boštjan Jazbec odstopa 30. aprila
22.03.2018 Odprto pismo guvernerja predsedniku RS Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec se je odzval na današnjo izjavo dr. Franceta Arharja, svetovalca predsednika Republike, v časopisu Delo.
20.03.2018 Pojasnilo - prepoved zaračunavanja nadomestil V javnosti se pojavljajo vprašanja glede prepovedi zaračunavanja nadomestil za plačila z določenimi plačilnimi instrumenti v skladu z novim Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
20.03.2018 Obvestilo Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je včeraj zvečer na PU Ljubljana prijavil kaznivo dejanje grožnje po členu 135/I in II Kazenskega zakonika.
15.03.2018 Vabilo na seminar Vabljeni na nov BS|EF seminar, tokrat na temo inflacijskih pričakovanj na trgih območja evra. 22. marca 2018 v Banki Slovenije
08.03.2018 Sklepi o denarni politiki Svet ECB je na sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene.
06.03.2018 Virtualne valute - Opozorilo Evropskih nadzornih organov Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropski bančni organ (EBA) ter Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) so objavili vseevropsko opozorilo potrošnikom.
02.03.2018 Odgovor na članek v Mladini Junak trojke Ker je zapis Boruta Mekina z naslovom Junak trojke (Mladina, 23. 2. 2018) znova poln neresničnih, izrazito pristranskih in na delih nejasnih interpretacij avtorja o dejstvih v zvezi z bančno sanacijo, podajamo naslednja pojasnila.
15.02.2018 Analiza nadomestil za plačilne storitve – 2017 Najbolj se je lani povečalo povprečno nadomestilo za eksterna plačila s trajnim nalogom za fizične osebe (+28,57%), znižalo pa povprečno nadomestilo za vodenje transakcijskega računa za fizične osebe (-3,85%).
14.02.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank Banke so v letu 2017 po prvih, začasnih podatkih ustvarile 441,2 mio EUR dobička pred obdavčitvijo, kar je za petino več kot v letu 2016.
14.02.2018 Izzivi dokončanja bančne unije - konferenca, 14. 2. 2018 V Banki Slovenije je potekala konferenca Izzivi dokončanja bančne unije, ki sta jo soorganizirali Banka Slovenije in predstavništvo Evropske komisije.
13.02.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2018 Zaupanje v gospodarstvu je ostalo januarja izrazito visoko, nadaljevanje visoke rasti BDP v prvem letošnjem četrtletju pa nakazujejo tudi rezultati modela Banke Slovenije za kratkoročno napovedovanje gospodarskih gibanj.
09.02.2018 Vabili - seminar in konferenca V sredo, 14. februarja, bo v Banki Sloveniji potekala konferenca Izzivi dokončanja bančne unije, na Ekonomski fakulteti pa seminar Likvidnostno tveganje in pravni okvir finančne stabilnosti.
31.01.2018 Nedonosne izpostavljenosti - december 2017 V bančnem sistemu je bilo konec leta 2017 za 2,53 mrd EUR nedonosnih izpostavljenosti, kar je 5,99% vseh izpostavljenosti in za 966 mio EUR manj kot konec 2016.
30.01.2018 Sporočilo za javnost - Gorenjska banka Zaradi ustrezne obveščenosti delničarjev in druge zainteresirane javnosti in na podlagi objavljenih informacij podanih s strani Narodne Banke Srbije, Banka Slovenije podaja pojasnilo.
30.01.2018 Pojasnilo – Prepoved zaračunavanje nadomestil za kartična plačila Dodatno pojasnilo o prepovedi zaračunavanja nadomestil za plačila z določenimi plačilnimi instrumenti
25.01.2018 Svet ECB: Sklepi o denarni politiki Svet ECB je na današnji seji sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene (0,00%, 0,25% oz. –0,40%).
22.01.2018 Poročilo o finančni stabilnosti, januar 2018 Dohodkovno tveganje ostaja za banke med najpomembnejšimi tveganji, ki ga ohranja okolje nizkih obrestnih mer. Hitra rast cen na nepremičninskem trgu prav tako zahteva pozorno spremljanje.
18.01.2018 Pogosta vprašanja in odgovori o virtualnih valutah Kaj so virtualne valute? Ali so osebe, ki omogočajo nakup, hranjenje in trgovanje z virtualnimi valutami sistemsko regulirane in nadzorovane in kaj to pomeni za uporabnike? Katera vprašanja si mora postaviti posameznik, ki se odloča o nakupu virtualnih valut?
16.01.2018 Novi plačilni storitvi V skladu z Direktivo o plačilnih storitvah bodo banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, to je storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih.
16.01.2018 Gospodarska in finančna gibanja, januar 2018 Pogoji za investiranje so izrazito ugodni. Še posebej izstopa rekorden poslovni presežek podjetij, ki podjetjem še naprej omogoča financiranje investicij z lastnimi sredstvi.
29.12.2017 Bilten Banke Slovenije, december 2017 Osrednja statistična publikacija Banke Slovenije. Izbran podatek iz Tabele 1.5: Domači sektorji so imeli 30. novembra letos skupaj 24.940 mio EUR posojil v evrih in 554 mio EUR posojil v tujih valutah (30. novembra 2016 23.796 mio oz. 714 mio EUR).
22.12.2017 Nacionalni svet za plačila potrdil vizijo razvoja trga plačilnih storitev Pomemben del zadnje seje NSP je bil namenjen razpravi o zagotavljanju varnih plačilnih storitev in aktivnostih NSP na področju ozaveščanja uporabnikov plačilnih storitev o novostih na področju plačevanja, s tem povezanih tveganj in možnostih zaščite pred njimi.
22.12.2017 Sodelovanje Banke Slovenije in Univerze v Ljubljani Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič sta podpisala pismo o nameri, s katerim sta se zavezala za trajno sodelovanje pri oživitvi projekta Mala galerija.
19.12.2017 Nova napoved makroekonomskih gibanj v Sloveniji Banka Slovenije je zvišala napovedi rasti BDP. Letos pričakujemo 4,7% rast BDP (junijska napoved: 3,5%), v prihodnjem letu 4,2% rast (junijska napoved: 3,1%), do leta 2020 pa naj bi se rast BDP postopoma znižala na 3,4 %.
15.12.2017 EBA objavila predlog standardiziranih poročil bank za podatke o NPL Evropski bančni organ (EBA) je objavil predlog standardiziranih poročil bank za podatke o nedonosnih posojilih (NPL), kar bo služilo kot eden od temeljev za transakcije z NPL po vsej EU.
14.12.2017 Sklepi o denarni politiki Svet ECB je na današnji seji sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene.
12.12.2017 Pregled dogajanja na področju nedonosnih izpostavljenosti Obseg NPE bančnega sistema se je od 31. 12. 2013 do 30. 6. 2017 znižal iz 8,9 mrd EUR na 3,1 mrd oziroma iz 19,5% na 7,5% v celotni izpostavljenosti. Banka Slovenije in številne evropske institucije nadaljujejo aktivnosti, povezane s problematiko NPE.
28.11.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2017 Dobiček slovenskih bank pred obdavčitvijo je bil v prvih devetih mesecih letos 369 mio EUR in je bil za 10,4% višji od lanskega. Kljub razmeroma nizkim mesečnim neto prirastom se naprej krepi rast posojil nefinančnim družbam.
27.11.2017 Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2017 V Sloveniji se nadaljuje visoka gospodarska rast. Cene na trgu stanovanjskih nepremičnin hitro rastejo. Z vidika stabilnosti bančnega sistema razmere na nepremičninskem trgu za zdaj še ne predstavljajo večjih tveganj.
24.11.2017 Neposredne naložbe 2016 Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2016 znašalo 12,9 milijarde EUR, kar je 11,5 % več kot konec 2015. Slovenskih neposrednih naložb v tujini je bilo konec leta 2016 za 5,7 milijarde EUR.
16.11.2017 Mednarodna naložbena konferenca V Ljubljani danes poteka konferenca Nov naložbeni zagon, ki jo skupaj organizirajo Banka Slovenije, Evropska investicijska banka in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.
16.11.2017 Odgovori na vprašanja medijev - pisma guvernerja Zaradi več vprašanja medijev o pismih guvernerja predsedniku ECB, podajamo pojasnila.
15.11.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Septembra 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 2,1 mrd EUR manj kot pred letom dni. Najbolj je zadolženost zmanjšala država (1,2 mrd EUR).
06.11.2017 Dnevi slovenskih bančnikov 2017 Govor guvernerja Banke Slovenije na Dnevih slovenskih bančnikov 2017
30.10.2017 Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti, predlog za začasno zadržanje in absolutno prednostno obravnavo.
26.10.2017 Bilten Banke Slovenije, oktober 2017 Izšla je redna mesečna statistična publikacija Banke Slovenije: Bilten Banke Slovenije, oktober 2017.
26.10.2017 Svet ECB: Sklepi o denarni politiki
25.10.2017 Odgovor na članek, objavljen na portalu Siol.net 21.10. 2017 Odziv Banke Slovenije na neresnične navedbe v članku Po hrvaškem tajkunu bo v Sloveniji kraljeval srbski (Siol.net, 21. 10. 2017)
18.10.2017 Podelitev nagrad Banke Slovenije Banka Slovenije je ob 26. obletnici uvedbe tolarja nagradila pet magistrskih in doktorskih del s finančnega področja.
13.10.2017 Letno zasedanje MDS in skupine Svetovne banke Guverner Boštjan Jazbec se bo v Washingtonu v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS.
12.10.2017 Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017 Po večletnem padanju je v letu 2017 ponovno oživelo bančno posojanje v segmentu podjetij. Podjetja najemajo predvsem dolgoročna posojila.
12.10.2017 Povzetek makroekonomskih gibanj, oktober 2017 BDP je bil v letošnjem drugem četrtletju za odstotek večji v primerjavi s predkriznim vrhom, a s precej drugačno strukturo.
10.10.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017 Rast posojil nebančnemu sektorju se je avgusta zvišala na 5,1% medletno. Nadaljuje se tudi trend izboljšanja kakovosti kreditnega portfelja.
09.10.2017 Opozorilo glede virtualnih valut Odbor za finančno stabilnost (OFS) je izdal Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute.
05.10.2017 Nova Delovna zvezka Banke Slovenije V zbirki Delovni zvezki sta izšli novi gradivi: Bank Response to Policy Related Changes in Capital Requirements in Employment and wage adjustments during the crisis period: Evidence from Wage Dynamics Network (WDN) data for Slovenia.
29.09.2017 8. seja Nacionalnega sveta za plačilo Deležniki slovenskega trga plačil so razpravljali o tehnološko pogojenih inovacijah v finančnih storitvah (Finteh), konkretno o vplivih na trg plačil v Sloveniji.
21.09.2017 Ekonomski bilten ECB, september 2017 Ekonomski bilten ECB povzema zadnja ekonomska in denarna gibanja ter prinaša več tematskih prispevkov o aktualnih temah.
19.09.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2017 Rast posojil nefinančnim družbam je julija dosegla 6,5% medletno.
14.09.2017 3. mednarodna konferenca ECBN - Presoja učinkovitosti makrobonitetnih politik V Ljubljani se začenja 3. mednarodna konferenca ECBN. Konferenca, kjer bo svoje ugotovitve predstavilo 18 centralnih bank, bo namenjena presoji učinkovitosti makrobonitetnih politik.
14.09.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - julij 2017 Julija 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 2,8 mrd EUR manj kot pred enim letom. Največ je svojo zadolženost zmanjšala država (2,2 mrd EUR) sledijo banke (0,4 mrd EUR).
08.09.2017 Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij
01.09.2017 Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije
30.08.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017 Rast posojil nebančnemu sektorju se je junija dvignila na 4,9%, zaradi višjih posojil gospodinjstvom in nefinančnim družbam.
29.08.2017 Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017 Zaupanje podjetij je visoko v vseh dejavnostih, optimistični ostajajo tudi potrošniki.
28.08.2017 Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017 Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017
24.08.2017 Pojasnilo: Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB Pojasnilo zaradi napačnih pisanj več medijev
19.08.2017 Odgovor BS na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec v Delu, 17. 8. 2017 Odziv Banke Slovenije na članek v časniku Delo
14.08.2017 Odgovor na prispevek Banka Slovenije nad Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017 Odgovor na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v rubriki Pisma bralcev in odmevi
26.07.2017 Odgovor Banke Slovenije na članek Dvajsetmilijonski črni oblak v Delu, 25. 7. 2017 Avtorica ponavlja trditve, ki smo jih že večkrat pojasnili in zanikali
19.07.2017 Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank
18.07.2017 Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017
18.07.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2017 Rast posojil nebančnemu sektorja se postopoma zvišuje, maja je dosegla 3,7%.
14.07.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2017 Junija 2017 je bil opravljen izračun podatkov neposrednih naložb na podlagi letnih poročil podjetij za leto 2016. Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2016 doseglo 12,9 mrd EUR, kar je 32,6% BDP
14.06.2017 Sporočilo za javnost - Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017
13.06.2017 Sporočilo za javnost – Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
05.06.2017 Odprta razpisa Banke Slovenije za kadrovske štipendije ter za nagrade za magistrska in doktorska dela
25.05.2017 Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga
24.05.2017 Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017
23.05.2017 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017
15.05.2017 Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
10.05.2017 Sporočilo za javnost – Zbirateljski kovanci ob 100.obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok 29. maja
04.05.2017 Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije
28.04.2017 Odgovor na članek v Bančnem vestniku Odgovor Banke Slovenije na članek O vlogi, pomenu in potrebi po transparentnosti centralnih bank
24.04.2017 Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination
21.04.2017 Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
21.04.2017 Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila
14.04.2017 Odgovor na članka Sodobna kolaboracija in Banksterji v Mladini, 7. 4. 2017
12.04.2017 Gospodarska in finančna gibanja, april 2017 in Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017
11.04.2017 Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017
05.04.2017 Odziv na izjavo Združenja Frank
04.04.2017 Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer v Delu, 3. 4. 2017
04.04.2017 Sporočilo za javnost - Danes prihaja v obtok novi bankovec za 50 €
28.03.2017 Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
16.03.2017 Generacija €uro – zmagala ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid
14.03.2017 Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij
13.03.2017 Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016
04.03.2017 Odziv na članek Slovenske banke so boljše od nemških v Delu 25. 2. 2017
03.03.2017 Odziv na kolumno Samopohabljanje v Mladini 24. 2. 2017
01.03.2017 Sporočilo za javnost - Predsednik nemške centralne banke predaval v Banki Slovenije
21.02.2017 Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in informacija o poslovanju bank v 2016
10.02.2017 Odgovor na članek Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika v Delu
06.02.2017 Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities
02.02.2017 Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB ob obeležitvi 10. obletnice uvedbe evra v Sloveniji
01.02.2017 Obisk predsednika ECB Maria Draghija v Ljubljani v četrtek, 2. 2. 2017
01.02.2017 Odgovor Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja napada na informacijski sistem
31.01.2017 Sporočilo za javnost - Pojasnilo vloge Banke Slovenije pri prenosu nedonosnih terjatev bank na DUTB in določanju prenosne vrednosti
25.01.2017 Sporočilo za javnost - Izdaja spominskega kovanca ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji
16.01.2017 Popravek navedb v člankih, objavljenih v časniku Delo 11. januarja 2017
10.01.2017 Sporočilo za javnost - Objavljeni novi gradivi Poročilo o finančni stabilnosti in Gospodarska in finančna gibanja
29.12.2016 Sporočilo za javnost – S 3. januarjem 2017 bo začel delovati elektronski sistem za izmenjavo podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov
28.12.2016 Sporočilo za javnost - Menjava tolarskih kovancev tudi 3.1.2017
25.11.2016 Obvestilo za javnost po 6. seji Nacionalnega sveta za plačila
24.11.2016 Demanti navedb v članku na portalu pozareport.si 24.11.2016
24.11.2016 Objava celostnega seznama predpisov za področje nadzora
23.11.2016 Demanti navedb v članku na portalu pozareport.si 23.11.2016
22.11.2016 Sporočilo za javnost - Aktualna makroekonomska gibanja in informacija o poslovanju bank v prvih devetih mesecih 2016
11.11.2016 Nagovor guvernerja na Dnevu slovenskih bančnikov
27.10.2016 Odziv na odločitev Ustavnega sodišča
19.10.2016 Sporočilo za javnost - Nedonosne izpostavljenosti bank
17.10.2016 Odgovor na intervju z Alenko Žnidaršič Kranjc v Dnevniku
13.10.2016 Slovesnost ob 25. obletnici uvedbe tolarja in podelitev nagrad za magistrska in doktorska dela
11.10.2016 Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v avgustu 2016 in Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2016
07.10.2016 Sporočilo za javnost - Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
07.10.2016 Sporočilo za javnost – Zamenjava tolarjev v evre
23.09.2016 Sporočilo za javnost - Osnovni plačilni račun
20.09.2016 Pojasnilo razlike med ocenama kapitalskega primanjkljaja (pristopa top-down in bottom up) - Odziv na članek v Dnevniku
15.09.2016 Sporočilo za javnost - Centralni kreditni register – ključni poudarki
10.09.2016 Odziv na trditve Aljoše Tomaža v intervjuju v Sobotni prilogi Dela
06.09.2016 Sporočilo za javnost - Uvedena makrobonitetna instrumenta za nepremičninski trg
05.09.2016 Demanti navedb dr. Križaniča v članku Tovarne delavcem! Ali spet?
30.08.2016 Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank in Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2016
26.08.2016 Demanti navedb v članku Nedotakljivi v Mladini (št. 32, 12.8.2016)
25.08.2016 Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila pritožbo
08.08.2016 Sporočilo za javnost – Izročitev zapisnikov ožjega kolegija guvernerja
05.08.2016 Sporočilo za javnost - Izplačilo zajamčenih terjatev iz stečaja borznoposredniške družbe Moja delnica BPH, d. d. od 8. avgusta 2016
29.07.2016 Odgovor na navedbe dr. Franceta Križaniča v Mladini
29.07.2016 Sporočilo za javnost - Objava rezultatov Ebinih stresnih testov in testi slovenskih bank
29.07.2016 Sporočilo za javnost - Opozorilo glede spletne prevare
26.07.2016 Sporočilo za javnost - Zajamčene terjatve vlagateljem družbe Moja delnica BPH v stečaju bodo izplačane pri NLB
19.07.2016 Sporočilo za javnost - Sodišče EU_Potrjena stališča Banke Slovenije
19.07.2016 Demanti navedb v članku Guverner Jazbec policiji ne bo več pomagal preiskovati bančne luknje (SiolNET, 19.7.2016)
13.07.2016 Odziv Banke Slovenije na odgovor generalnega državnega tožilca predsedniku ECB
12.07.2016 "Demanti navedb v članku ""Ima guverner že svoj jazbexit?"" (Finance, 11. 7. 2016)"
12.07.2016 Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank in Gospodarska in finančna gibanja, julij 2016
11.07.2016 Informacija za vlagatelje družbe Moja delnica BPH d. d.
07.07.2016 Demanti izjave vodje specializiranega državnega tožilstva na novinarski konferenci 7.7.2016
06.07.2016 Sporočilo za javnost - V prostorih Banke Slovenije poteka preiskovalno dejanje v predkazenskem postopku
05.07.2016 Sporočilo za javnost - ECB je razkrila novi bankovec za 50 EUR
28.06.2016 Sporočilo za javnost - Čas objave tečajnic julija 2016 prestavljen
16.06.2016 Sporočilo za javnost - ECB: Evrosistem se pripravlja na uvedbo novega bankovca za 50 €
10.06.2016 Sporočilo za javnost - Poročilo o 5. seji Nacionalnega sveta za plačila (NSP)
08.06.2016 Sporočilo za javnost - Novi zbirateljski in spominski kovanci v prodajo in obtok 20. junija
07.06.2016 Sporočilo za javnost - Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji in Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2016
02.06.2016 Odziv Banke Slovenije na poročilo KPK Ocena stanja, maj 2016
24.05.2016 Pojasnilo o poplačilu imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic v Italiji (Odgovor na članek v Financah, št. 84/2016)
24.05.2016 Sporočilo za javnost - Aktualna gospodarska in finančna gibanja ter poslovanje bank v marcu 2016
19.05.2016 Sporočilo za javnost - Seminar BS-MDS Rethinking Monetary-Fiscal Policy Coordination
19.05.2016 Odziv na članek v tedniku Mladina, 13. maja 2016
16.05.2016 Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
04.05.2016 Sporočilo za javnost - ECB ukinja izdelavo in izdajo bankovcev za 500 €
21.04.2016 Pojasnilo - Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank
15.04.2016 Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
12.04.2016 Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2016
31.03.2016 Sporočilo za javnost - Objavljena Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve – 2015
30.03.2016 Sporočilo za javnost - Zaključek dijaškega tekmovanja Generacija €URO 2015/16
29.03.2016 Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
29.03.2016 Obvestilo - Knjižnica Banke Slovenije do septembra zaprta
15.03.2016 Sporočilo za javnost - Umar predstavlja analizo ocene učinkov strukturnih ukrepov v Sloveniji
11.03.2016 Odgovor na članek Tadeja Kotnika (Finance, 9.3.2016)
07.03.2016 Obvestilo - Do 31.12.2015 dve prijavi kršitev v sistem obveščanja
05.03.2016 Odgovor na članek dr. Jožeta Mencingera v Dnevniku, Objektiv 27.2.2016
23.02.2016 Sporočilo za javnost - Makroekonomska gibanja in poslovanje bank v letu 2015
19.02.2016 Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca-dodatna pojasnila
18.02.2016 Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca
12.02.2016 Demanti izjave državnega sekretarja MF v oddaji Tarča, 11.2.2016
11.02.2016 Sporočilo za javnost - Prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev Factor banke in Probanke
06.02.2016 Odziv na članek "Nova uprava NLB, deal SDH - guverner Jazbec: Benedek (rezerva Andoljšek), Gruden, Brodnjak"
27.01.2016 Sporočilo za javnost - V Sloveniji je bilo v 2015 iz obtoka umaknjenih manj ponarejenih evrobankovcev kot leta 2014
26.01.2016 Sporočilo za javnost - V bankah potrebna večja diverzifikacija komitentov glede na njihove posebnosti, tako pri reševanju nedonosnih terjatev kot pri kreditiranju
18.01.2016 Sporočilo za javnost - Obisk predsednice Nadzornega odbora EMN v Sloveniji
16.01.2016 Odziv Banke Slovenije na članek Zakaj je potrebna revizija
12.01.2016 Sporočilo za javnost - Podjetja zmerno povečujejo investicije v opremo in stroje
28.12.2015 Sporočilo za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke in Probanke
17.12.2015 Sporočilo za javnost - Odziv Banke Slovenije na trditve VZMD
10.12.2015 Sporočilo za javnost - Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v 2015
08.12.2015 Sporočilo za javnost - Banka Slovenije uvaja dva nova makrobonitetna ukrepa
07.12.2015 Sporočilo za javnost: Sprememba pri Dnevni tečajnici – referenčni devizni tečaji ECB
30.11.2015 Banka Slovenije: Sprejeti ukrepi so bili nujni, da se ohrani finančna stabilnost v Republiki Sloveniji
30.11.2015 NSP se je seznanil z aktivnostmi, povezanimi z oblikovanjem nacionalne harmonizirane rešitve za financiranje terjatev dobaviteljev - factoring
25.11.2015 Sporočilo za javnost – Nadaljuje se solidna gospodarska rast
24.11.2015 Sporočilo za javnost - Objava nedonosnih izpostavljenosti bank in hranilnic po novi, enotni definiciji Evropskega bančnega organa (EBA)
13.11.2015 Vzpostavljen sistem obveščanja o kršitvah predpisov s področja bančništva
28.10.2015 Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela v letu 2015
27.10.2015 Novembra v prodajo novi priložnostni kovanci
14.10.2015 Sporočilo za javnost – Banka Slovenije projekcije gospodarskih gibanj popravila navzgor
13.10.2015 Banka Slovenije preiskovalni komisiji DZ posredovala dodatna gradiva
08.10.2015 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
01.10.2015 Izjava za javnost - Odziv na navedbe VZMD
23.09.2015 Konferenca: Izzivi prestrukturiranja in financiranja malih in srednje velikih podjetij
16.09.2015 Seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah
16.09.2015 Izjava za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke d. d. in Probanke d. d.
25.08.2015 Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 25. avgusta 2015 - Gospodarska gibanja, poslovanje bank
14.08.2015 Banka Slovenije - devalvacija juana
04.08.2015 Sporočilo za javnost: Banka Slovenije predala gradiva preiskovalni komisiji DZ
21.07.2015 Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 21. julija 2015
14.07.2015 Izjava za javnost: Banka Slovenije o kazenski ovadbi
07.07.2015 Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 7. julija 2015
29.06.2015 Izjava guvernerja Boštjana Jazbeca o vplivu dogajanj v Grčiji na slovenski bančni sistem
11.06.2015 Sporočilo za javnost - Nacionalni seminar na temo izdaje novega bankovca za 20€
27.05.2015 Sporočilo za javnost - Zbirateljski kovanci ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedilo v prodajo in obtok 15. junija 2015
26.05.2015 Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014
26.05.2015 Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 26. maja 2015
19.05.2015 Obvestilo za javnost po tretji seji Nacionalnega sveta za plačila
13.05.2015 Sporočilo za javnost - Veljati je začel ZBan-2
08.05.2015 Junija začetek delovanja poravnalne platforme v lasti Evrosistema TARGET2-Securities
17.04.2015 Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje MDS in skupine Svetovne banke
09.04.2015 Sporočilo za javnost - Zaključek dijaškega tekmovanja €URO 2014/15
02.04.2015 Sporočilo za javnost – Vzpostavljen sklad za reševanje bank
23.03.2015 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2014
17.03.2015 F. Drenovec, P. Mohorič Peternelj: Dohodkovna neenakost v Sloveniji je nizka
12.03.2015 Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015
11.03.2015 Izjava za javnost - Problematika izpostavljenosti iz posojil v CHF
24.02.2015 Sporočilo za javnost po seji SBS-24.02.2015-Gospodarska in finančna gibanja, poslovanje bank
24.02.2015 ECB sporočilo za javnost: DANES JE BIL V FRANKFURTU RAZKRIT NOVI BANKOVEC ZA 20 €
19.02.2015 Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS -19.02.2015
13.02.2015 Odgovor na članka v časniku Delo
11.02.2015 Pojasnila Banke Slovenije o izvedenih ukrepih v bankah 2013/14 - Novinarska konferenca 11. 2. 2015
05.02.2015 Sporočilo za javnost - SKUPNA IZJAVA MF, MGRT, BS in ZBS - CHF švicarski franki
04.02.2015 ECB Sporočilo za javnost - Primernost grških obveznic za zastavo
28.01.2015 Sporočilo za javnost - 28. 1. 2015 - Ponaredki
23.01.2015 Odziv Banke Slovenije na pismo Zveze potrošnikov Slovenije - krediti v švicarskih frankih
22.01.2015 ECB objavlja razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev
06.01.2015 Sporočilo po seji Sveta Banke Slovenije dne 6. januarja 2015
01.01.2015 ECB sporočilo za javnost - Litva prevzela evro s 1.1.2015
23.12.2014 Sporočilo za javnost - Druga seja Nacionalnega sveta za plačila - 19. december 2014
16.12.2014 Povzetek Odločbe o izrednih ukrepih izrečenih 16. 12. 2014 Banki Celje d.d.
09.12.2014 Projekt TARGET2-Securities
25.11.2014 Gospodarska in finančna gibanja, bančno poslovanje, neposredne naložbe
11.11.2014 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije, dne 11. novembra 2014
28.10.2014 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 28.10.2014
26.10.2014 Dve slovenski banki z manjšim kapitalskim primanjkljajem po stresnih testih v letu 2016, primanjkljaj pokrit z restrukturiranjem in z zadržanimi dobički
21.10.2014 Podelitev nagrad Banke Slovenije za zaključna dela v letu 2014
10.10.2014 Banka Slovenije na letnem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke-10.10.2014
26.09.2014 Vodilni nosilci gospodarskih politik iz držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope so na konferenci v skupni organizaciji MDS in Banke Slovenije razpravljali o oživljanju rasti posojil
23.09.2014 Makroekonomska gibanja in projekcije, poslovanje bank, gibanja na kapitalskem trgu in obresti
09.09.2014 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 9. septembra 2014
29.07.2014 Sporočilo za javnost - seja Sveta Banke Slovenije dne 29.07.2014
24.06.2014 Sporočilo za javnost po 514. Seji Sveta Banke Slovenije
27.05.2014 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije - 27.05.2014: Gospodarska in finančna gibanja, ekonomski odnosi s tujino, finančna stabilnost
22.04.2014 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije, dne 22.04.2014
11.04.2014 Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke, 11.04.2014
09.04.2014 Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013, 9. aprila 2014
08.04.2014 Sporočilo za javnost -Makroekonomska gibanja in projekcije - 8. aprila 2014
03.04.2014 Sporočilo za javnost-Poslovanje s trajnimi nalogi in direktnimi obremenitvami - 3. aprila 2014
21.03.2014 Sporočilo za javnost - O ODLOČBAH O IZREDNIH UKREPIH - 21.03.2014
19.03.2014 Sporočilo za javnost-Vlada na podlagi mnenj in informacij Banke Slovenije sprejela odločitve glede nadaljnje izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank
13.03.2014 Sporočilo za javnost ob zaključku dijaškega tekmovanja Generacija €uro, dne 13. marca 2014
11.03.2014 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 11. marca 2014
25.02.2014 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 25.02.2014 (plačilni sistemi)
19.02.2014 Sporočilo za javnost z dne 19. februar 2014 - Plače usklajene
11.02.2014 Gospodarska in finančna gibanja ter poslovanje bank
29.01.2014 Sestal se je Nacionalni svet za plačila
29.01.2014 Stabilnost slovenskega bančnega sistema
24.01.2014 Razkritje odločb Banke Slovenije o izrednih ukrepih
24.01.2014 Plače članov izrednih uprav Probanke in Factor banke
20.01.2014 Pojasnilo o ukrepih Banke Slovenije ob dokapitalizaciji NLB, NKBM in Abanke
17.01.2014 Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS
14.01.2014 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 14. januarja 2014
18.12.2013 Država po pozitivni odločitvi Evropske komisije dokapitalizirala pet bank
12.12.2013 Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije predstavili rezultate stresnih testov
10.12.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 10.12.2013
06.12.2013 Sporočilo za javnost z dne 6. decembra 2013 - Poslovanje z gotovino
02.12.2013 Sporočilo za javnost o odločitvi Ljubljanske borze z dne 2.12.2013
26.11.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 26.11.2013
25.11.2013 Sporočilo za javnost z dne 25. novembra 2013
12.11.2013 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 12. november 2013
06.11.2013 Sporočilo za javnost z dne 06.11.2013 - metodologija skrbnega pregleda bank
05.11.2013 Sporočilo za javnost z dne 5. novembra 2013 - Factor banka in Probanka
28.10.2013 Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
24.10.2013 Sporočilo za javnost - Demanti - dne 24.10.2013
22.10.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 22.10.2013
15.10.2013 Podelitev nagrad Banke Slovenije za zaključna dela v letu 2013 dne 15. oktobra 2013
10.10.2013 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
08.10.2013 Sporočilo za javnost - seja Sveta Banke Slovenije dne 8. oktobra 2013
25.09.2013 Sporočilo za javnost pred pričetkom 3. dijaškega tekmovanja Generacijaeuro v šolskem letu 2013/14
24.09.2013 Sporočilo za javnost po Seji Sveta Banke Slovenije dne 24. 09. 2013
20.09.2013 Sporočilo za javnost Banke Slovenije z dne 20.09.2013
10.09.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 10.09.2013
06.09.2013 Sporočilo za javnost Banke Slovenije in Ministrstva za finance - Factor banka in Probanka
30.08.2013 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 30. avgust 2013
19.08.2013 Obvestilo za javnost glede naročila pregleda kakovosti sredstev ( AQR ) na ravni bančnega sistema in izvedba stres testov
30.07.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 30.07.2013
26.07.2013 Sporočilo za javnost - Erste Card - Diners (26.7.2013)
16.07.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.07.2013
02.07.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 02.07.2013
18.06.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 18.06.2013
12.06.2013 Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev
22.05.2013 Sporočilo za javnost na temo Diners z dne 22.05.2013
17.05.2013 Sporočilo za javnost z dne 17.05.2013 na temo odvzema dovoljenja za Diners Club SLO
14.05.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 14.05.2013
10.05.2013 Rezultati stres testov Banke Slovenije
06.05.2013 Stališča BS v okviru projekta sanacije bančnega sistema o potrebnih aktivnostih za izboljšanje poslovanja realnega sektorja in izhoda iz krize
29.04.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 29.04.2013
18.04.2013 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
16.04.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.04.2013
08.04.2013 Sporočilo za javnost po končanem dijaškem dekmovanju -Generacija €uro
20.03.2013 Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
19.03.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 19.03.2013
18.03.2013 Sporočilo za javnost - Slovenije in Cipra ni mogoče primerjati (pojasnila glede na razvoj dogodkov na Cipru)
05.03.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 05.03.2013
19.02.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 19. 02. 2013
12.02.2013 Sporočilo za javnost glede aktivnosti za izboljšanje pogojev poslovanja realnega sektorja
05.02.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 05.02.2013
31.01.2013 Pojasnilo v zvezi z vlogo Banke Slovenije pri pripravi podzakonskih predpisov za slabo banko
22.01.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 22. 1. 2013
04.01.2013 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 04.01.2013
18.12.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 18.12.2012
12.12.2012 Sporočilo za javnost - predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
06.12.2012 Poročili Mednarodnega denarnega sklada z misije ocene finančnega sektorja FSAP
04.12.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 4. decembra 2012
29.11.2012 Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS
20.11.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 20.11.2012
06.11.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 6. novembra 2012
23.10.2012 Podelitev nagrad Banke Slovenije za diplomska in magistrska dela v letu 2012
16.10.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.10.2012
09.10.2012 Oblike in obseg državne pomoči v državah EU v času finančne in gospodarske krize
03.10.2012 Končno poročilo o izvedbi kapitalskega priporočila Ebe
02.10.2012 Zaključek obiska misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
18.09.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 18.09.2012
04.09.2012 Sporočilo za javnost s Seje Sveta Banke Slovenije dne 04.09.2012
31.08.2012 Izjava za javnost - poslovanje bank v Sloveniji
29.08.2012 Odgovor na članek, objavljen dne 29.8.2012 z naslovom Zamujena leta guvernerja Banke Slovenije
23.08.2012 Pristojnosti Banke Slovenije glede nadzora nad bankami
31.07.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 31.07.2012
17.07.2012 Sporočilo za javnost ob seji Sveta Banke Slovenije dne 17.07.2012
11.07.2012 EBA: Poročilo o izvedbi kapitalskega priporočila
03.07.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 03.07.2012
19.06.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 19.06.2012
11.06.2012 Delavnica "Upravljanje s slabimi posojili na podlagi izkušenj v državah srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope"
14.05.2012 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.05.2012
30.04.2012 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 30.04.2012
20.04.2012 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada
17.04.2012 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.04.2012
17.04.2012 Izjava ob zaključku misije MDS FSAP v Sloveniji
16.04.2012 Zaključeno dijaško tekmovanje Generacija €uro
20.03.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 20.03.2012
06.03.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 06.03.2012
28.02.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 28.02.2012
07.02.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 07.02.2012
24.01.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 24.01.2012
10.01.2012 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 10.01.2012
20.12.2011 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 20.12.2011
08.12.2011 Rezultati kapitalskih testov 2011
06.12.2011 Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 06.12.2011
24.11.2011 Sporočilo za javnost Banke Slovenije
15.11.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.11.2011
02.11.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 2.11.2011
27.10.2011 Zahteve po dodatnem kapitalu EU bank v okviru ukrepov Evropskega sveta
13.10.2011 Podelitev nagrad Banke Slovenije za diplomska in magistrska dela v letu 2011
22.09.2011 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu
19.09.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.09.2011
08.09.2011 Tekmovanje za dijake Generacija €uro
07.09.2011 Spletna anketa o kakovosti bankovcev eura v obtoku
06.09.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.09.2011
29.08.2011 Zadolževanje v švicarskih frankih
02.08.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.08.2011
15.07.2011 Objava rezultatov vseevropskega obremenitvenega testa 2011 za slovenske banke
05.07.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 05.07.2011
20.06.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.06.2011
07.06.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije
20.05.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17. 05.2011
05.05.2011 Razpis za oblikovanje kovanca ob desetletnici uvedbe evrskih bankovcev in kovancev
03.05.2011 Seja Sveta Banke Slovenije 03.05.2011
18.04.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 18. 04.2011
15.04.2011 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada
23.03.2011 Informacija BS o obremenitvenih testih EU
21.03.2011 Poročilo misije Mednarodnega denarnega sklada
15.03.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.03.2011
01.03.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.03.2011
18.02.2011 Pojasnila v zvezi s člankom objavljenim v časniku Dnevnik, 16.2.2011
15.02.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.02.2011
01.02.2011 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.02.2011
11.01.2011 Seja Sveta Banke Slovenije 11.1.2011
14.12.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 14.12.2010
09.12.2010 Evropska centralna banka in vse centralne banke Evrosistema predstavljamo izobraževalni igri o denarni politiki in inflaciji
07.12.2010 Pojasnila in podatki o poslovanju Banke Slovenije
30.11.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 30.11.2010
10.11.2010 Predstavitev zbirnih podatkov - vračilo provizij bank za dvig gotovine na bankomatih drugih bank (NLB, NKBM, Abanka Vipa in Banka Celje)
02.11.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 2.11.2010
29.10.2010 Sestanek na temo finančne stabilnosti
18.10.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 18.10.2010
15.10.2010 Podelitev nagrad Banke Slovenije za najboljša diplomska dela v letu 2010
07.10.2010 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu
21.09.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 21.9.2010
07.09.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 7.9.2010
03.08.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 3.8.2010
23.07.2010 Objava rezultatov vseevropskega obremenitvenega testa za slovensko banko
20.07.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 20.7.2010
06.07.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 6.7.2010
22.06.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 22.6.2010
11.06.2010 Poročilo predstavnikov Mednarodnega denarnega sklada
08.06.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 8.6.2010
04.05.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 4.5.2010
20.04.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 20.04.2010
16.03.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 16.03.2010
02.03.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 02.03.2010
09.02.2010 Seja Sveta Banke Slovenije 09.02.2010
12.01.2010 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 12. 01.2010
15.12.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 15.12.2009
14.12.2009 Izjava Banke Slovenije
01.12.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 1.12.2009
17.11.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 17.11.2009
03.11.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 3.11.2009
20.10.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 20.10.2009
15.10.2009 Podelitev nagrad Banke Slovenije za najboljša diplomska dela v letu 2009
02.10.2009 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada v Istanbulu
15.09.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 15.9.2009
01.09.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 1.9.2009
12.08.2009 Opozorilo na zlorabo imena Banke Slovenije
28.07.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 28.7.2009
14.07.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 14.07.2009
30.06.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 30.6.2009
16.06.2009 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 16. 6.2009
11.06.2009 Sporočilo za javnost Banke Slovenije z dne 11. 6.2009
02.06.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 2.6.2009
28.05.2009 Sporočilo Banke Slovenije ob pozivu Komisije za nadzor javnih financ DZ
18.05.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 18.5.2009
05.05.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 5.5.2009
24.04.2009 Sporočilo Banke Slovenije ob sklepih Vlade Republike Slovenije z dne 23.4.2009
21.04.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 21.4.2009
31.03.2009 Sporočilo za javnost o računovodskih izkazih Banke Slovenije za leto 2008
31.03.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 31.3.2009
17.03.2009 Poročilo misije Mednarodnega denarnega sklada
17.03.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 17.3.2009
03.03.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 3.3.2009
02.03.2009 Obisk misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
17.02.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 17.2.2009
03.02.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 3.2.2009
26.01.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 26.1.2009
13.01.2009 Seja Sveta Banke Slovenije 13.01.2009
16.12.2008 Seja Sveta Banke Slovenije 16.12.2008
02.12.2008 Seja Sveta Banke Slovenije 2.12.2008
18.11.2008 Seja Sveta Banke Slovenije 18.11.2008
04.11.2008 Seja Sveta Banke Slovenije 4.11.2008
21.10.2008 Seja Sveta Banke Slovenije 21.10.2008
10.10.2008 Sporočilo za javnost o letnem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada
08.10.2008 Podelitev nagrad Banke Slovenije za najboljša diplomska dela v letu 2008
08.10.2008 Skupna izjava Vlade Republike Slovenije in Banke Slovenije
06.10.2008 Izjava Banke Slovenije 6.10.2008
16.09.2008 Seja Sveta Banke Slovenije 16.9.2008
02.09.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 2.9.2008
29.07.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 29.7.2008
15.07.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.7.2008
01.07.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 1.7.2008
20.06.2008 Mednarodni seminar National Bureau of Economic Research
17.06.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.6.2008
09.06.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 9.6.2008
19.05.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.5.2008
06.05.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 6.5.2008
22.04.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.4.2008
11.04.2008 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada
08.04.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 8.4.2008
25.03.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 25.3.2008
04.03.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 4.3.2008
15.02.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.2.2008
05.02.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 5.2.2008
08.01.2008 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 8.1.2008
03.01.2008 Izdaja zbirateljskih kovancev v obtok
28.12.2007 Banka Slovenije pooblastila Deželno banko Slovenije za prodajo numizmatičnih vrednosti od leta 2008
18.12.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 18.12.2007
04.12.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 4.12.2007
20.11.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.11.2007
19.11.2007 Začetek delovanja plačilnega sistema TARGET2
06.11.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 6.11.2007
23.10.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 23.10.2007
18.10.2007 Sporočilo za javnost o letnem zasedanja Mednarodnega denarnega sklada
08.10.2007 Podelitev nagrad za najboljša diplomska dela v letu 2007
02.10.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 2.10.2007
18.09.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 18.9.2007
17.09.2007 Informacija o časovnem planu objavljanja mesečne publikacije Bilten Banke Slovenije
04.09.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 4.9.2007
17.07.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.7.2007
03.07.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 3.7.2007
19.06.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.6.2007
05.06.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 5.6.2007
01.06.2007 Srečanje namestnikov belgijske konstituence v Svetovni banki in Mednarodnem denarnem skladu
23.05.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 23.5.2007
25.04.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 24.4.2007
11.04.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 11.4.2007
06.04.2007 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada
24.03.2007 Delovanje plačilnih sistemov 6. aprila 2007
23.03.2007 Obvestilo medijem
21.03.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 21.3.2007
16.03.2007 Poročilo misije Mednarodnega denarnega sklada
02.03.2007 Obvestilo medijem
02.03.2007 Predlogi dogodkov za izdajo priložnostnih kovancev v letih 2008 in 2009
07.02.2007 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 7.2.2007
15.01.2007 Govor guvernerja Banke Slovenije Mitje Gasparija na € konferenci Slovenija 2007
02.01.2007 Uvajanje evra v bankah
02.01.2007 Sporočilo za javnost
01.01.2007 Uvajanje evra v bankah
01.01.2007 Obvestilo medijem
29.12.2006 Obvestilo medijem
22.12.2006 Izjava za javnost Banke Slovenije
20.12.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.12.2006
14.12.2006 Obvestilo o delovanju blagajniških okenc Banke Slovenije
06.12.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.12.2006
15.11.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.11.2006
07.11.2006 Obvestilo medijem
26.10.2006 Govor guvernerja Banke Slovenije Mitje Gasparija na mednarodni konferenci Prestrukturiranje finančnega sektorja v majhnih razvitih gospodarstvih
18.10.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 18.10.2006
09.10.2006 Podelitev nagrad za najboljša diplomska dela v letu 2006
05.10.2006 Sporočilo za javnost
04.10.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.10.2006
13.09.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 13.09.2006
07.09.2006 Sporočilo za javnost
03.08.2006 Sporočilo za javnost
19.07.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.07.2006
11.07.2006 Sporočilo Evropske centralne banke in Banke Slovenije
05.07.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 05.07.2006
23.06.2006 Sporočilo za javnost
23.06.2006 Vabilo na 16. seminar Banke Slovenije
22.06.2006 Vabimo vas na razstavo o evrskih bankovcih in kovancih ter na predavanje o pripravah na uvedbo evra v Sloveniji
21.06.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.06.2006
09.06.2006 Razstava €-bankovci in €-kovanci
08.06.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 08.06.2006
05.06.2006 Izšla je publikacija Prihaja evro
17.05.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.05.2006
04.05.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.05.2006
20.04.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.04.2006
06.04.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.04.2006
28.03.2006 Poročilo za javnost o posvetovanjih Slovenije z Mednarodnim denarnim skladom
23.03.2006 Sestanek z nadzornim svetom Združenja bank Slovenije
17.03.2006 Pogovor guvernerja z evropskim komisarjem za gospodarske in finančne zadeve
14.03.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.03.2006
13.03.2006 Obisk redne misije Mednarodnega denarnega sklada
02.03.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.03.2006
09.02.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 09.02.2006
01.02.2006 Izbor kovnice za evro kovance
26.01.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 26.01.2006
24.01.2006 Sestanek vodstva Banke Slovenije z bankami
12.01.2006 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 12.01.2006
14.12.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.12.2005
01.12.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.12.2005
17.11.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.11.2005
03.11.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 03.11.2005
20.10.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.10.2005
10.10.2005 Podelitev nagrad Banke Slovenije za najboljša diplomska dela
07.10.2005 Sestanek s podpisniki delničarskega sporazuma
06.10.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.10.2005
28.09.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 28.09.2005
21.09.2005 Sporočilo za javnost z Jesenskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada z dne 21.09.2005
16.09.2005 Revizija podatkov plačilne bilance od 2002 do 2004
14.09.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.09.2005
01.09.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.09.2005
28.07.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 28.07.2005
15.07.2005 Sestanek z nadzornim svetom Združenja bank Slovenije
14.07.2005 Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.07.2005
07.07.2005 Sestanek s predsedniki uprav bank in hranilnic
05.07.2005 Vključitev bank in hranilnice v vseevropski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času – TARGET
30.06.2005 Sporočilo za javnost s 313. seje Sveta Banke Slovenije z dne 30.06.2005
15.06.2005 Sporočilo za javnost s 312. seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.06.2005
19.05.2005 Sporočilo za javnost s 311. seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.05.2005
12.05.2005 Sestanek s člani nadzornega Sveta Združenja bank Slovenije
05.05.2005 Sporočilo za javnost s 310. seje Sveta Banke Slovenije z dne 05.05.2005
28.04.2005 Srečanje guvernerja Banke Slovenije z evropskim komisarjem
21.04.2005 Vabilo na novinarsko konferenco
12.04.2005 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke
07.04.2005 Sporočilo za javnost s 308. seje Sveta Banke Slovenije z dne 07.04.2005
16.03.2005 Sporočilo za javnost s 307. seje Sveta Banke Slovenije z dne 16.03.2005
24.02.2005 Sporočilo za javnost s 306. seje Sveta Banke Slovenije z dne 24.02.2005
11.02.2005 Sporočilo za javnost s 305. seje Sveta Banke Slovenije z dne 11.02.2005
09.02.2005 Sporočilo za javnost s sestanka z nadzornim svetom Združenja bank Slovenije z dne 09.02.2005
27.01.2005 Sporočilo za javnost s 304. seje Sveta Banke Slovenije z dne 27.01.2005
20.01.2005 Obisk guvernerke danske centralne banke
13.01.2005 Sporočilo za javnost s 303. seje Sveta Banke Slovenije z dne 13.01.2005
20.12.2004 Seja nadzornega sveta Združenja bank Slovenije
15.12.2004 Sporočilo za javnost s 302. seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.12.2004
02.12.2004 Sporočilo za javnost s 301. seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.12.2004
18.11.2004 Sporočilo za javnost s 300. seje Sveta Banke Slovenije z dne 18.11.2004
08.11.2004 Čezmejna plačila
04.11.2004 Sporočilo za javnost z 299. seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.11.2004
21.10.2004 Sporočilo za javnost z 298. seje Sveta Banke Slovenije z dne 21.10.2004
19.10.2004 Tretji raziskovalni seminar Banke Slovenije
07.10.2004 Sporočilo za javnost z 297. seje Sveta Banke Slovenije z dne 07.10.2004
15.09.2004 Sporočilo za javnost z 296. seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.09.2004
02.09.2004 Sporočilo za javnost z 295. seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.09.2004
27.07.2004 Pogovor guvernerja Banke Slovenije z županom londonskega finančnega središča
23.07.2004 Objava dejanskih obrestnih mer novih posojil
22.07.2004 Sporočilo za javnost z 294. seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.07.2004
08.07.2004 Delovni obisk vodje misije Mednarodnega denarnega sklada v Ljubljani
05.07.2004 Drugi raziskovalni seminar
05.07.2004 Sestanek vodstva Banke Slovenije s predsedniki uprav bank
01.07.2004 Obisk kitajskega guverneja
01.07.2004 Sporočilo za javnost z 293. seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.07.2004
21.06.2004 Še en teden za vložitev zahteve za izplačilo sredstev, ki so bila konec junija 2002 na zaprtih žiro računih
18.06.2004 Objava povprečnih efektivnih obrestnih mer potrošniških kreditov
16.06.2004 Sporočilo za javnost z 292. seje Sveta Banke Slovenije z dne 16.06.2004
03.06.2004 Sporočilo za javnost z 291. seje Sveta Banke Slovenije z dne 03.06.2004
28.05.2004 Še en mesec za vložitev zahteve za izplačilo sredstev, ki so bila konec junija 2002 na zaprtih žiro računih
21.05.2004 Obisk generalnega direktorja baselske Banke za mednarodne poravnave
20.05.2004 Sporočilo za javnost z 290. seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.05.2004
10.05.2004 Obisk guvernerja češke centralne banke
06.05.2004 Sporočilo za javnost z 289. seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.05.2004
29.04.2004 Objava podatkov o dolgoročni obrestni meri po konvergenčnem kriteriju
23.04.2004 Spomladansko zasedanje MDS in Svetovne banke v Washingtonu
21.04.2004 Novinarska konferenca dne 22.04.2004 ob 13:00
20.04.2004 Sporočilo za javnost z 288. seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.04.2004
19.04.2004 Samo še dobra 2 meseca za vložitev zahteve za izplačilo sredstev, ki so bila konec junija 2002 na zaprtih žiro računih
08.04.2004 Novinarska konferenca dne 14.04.2004 ob 13:00
17.03.2004 Sporočilo za javnost z 286. seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.03.2004
04.03.2004 Sporočilo za javnost z 285. seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.03.2004
05.02.2004 Sporočilo za javnost z 284. seje Sveta Banke Slovenije z dne 05.02.2004
22.01.2004 Sporočilo za javnost z 283. seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.01.2004
20.01.2004 Novinarska konferenca ob zaključku dela misije Mednarodnega denarnega sklada
08.01.2004 Sporočilo za javnost z 282. seje Sveta Banke Slovenije z dne 08.01.2004
18.12.2003 Objava podatkov o denarnem trgu na spletni strani Banke Slovenije
17.12.2003 Sporočilo za javnost z 281. seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.12.2003
12.12.2003 Novinarska konferenca dne 16.12.2003 ob 13:00
04.12.2003 Sporočilo za javnost z 280. seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.12.2003
24.11.2003 Sporočilo za javnost FSAP
20.11.2003 Sporočilo za javnost z 279. seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.11.2003
06.11.2003 Sporočilo za javnost z 278. seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.11.2003
27.10.2003 Novinarska konferenca dne 28.10.2003 ob 11:00
23.10.2003 Sporočilo za javnost z 277. seje Sveta Banke Slovenije z dne 23.10.2003
23.10.2003 Poročanje za namene statistike finančnih računov
03.10.2003 Podelitev nagrad za najboljša diplomska dela
02.10.2003 Sporočilo za javnost z 276. seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.10.2003
17.09.2003 Sporočilo za javnost z 275. seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.09.2003
12.09.2003 Novinarska konferenca dne 18.09.2003 ob 10:30
02.09.2003 Sporočilo za javnost z 274. seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.09.2003
23.07.2003 Sporočilo za javnost z 273. seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.07.2003
11.07.2003 Sestanek ministra za finance in guvernerja Banke Slovenije
04.07.2003 Banka Slovenije daje v obtok nova kovanca
01.07.2003 Sporočilo za javnost z 272. seje Sveta Banke Slovenije z dne 30.06.2003
26.06.2003 Seja Razširjenega sveta ECB dne 26.06.2003
10.06.2003 Sporočilo za javnost z 271. seje Sveta Banke Slovenije z dne 10.06.2003
27.05.2003 Sporočilo za javnost z 270. seje Sveta Banke Slovenije z dne 27.05.2003
23.05.2003 Sestanek finančnega odbora naslednic nekdanje SFRJ
13.05.2003 Sporočilo za javnost z 269. seje Sveta Banke Slovenije z dne 13.05.2003
12.05.2003 Novinarska konferenca o uresničevanju kratkoročnih ciljev denarne politike BS
12.05.2003 Novinarska konferenca o plačilni bilanci dne 16.05.2003 ob 13:00
22.04.2003 Sporočilo za javnost z 268. seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.04.2003
10.04.2003 Spomladansko zasedanje MDS in Svetovne banke v Washingtonu
08.04.2003 Sporočilo za javnost z 267. seje Sveta Banke Slovenije z dne 08.04.2003
07.04.2003 Novinarska konferenca o plačilni bilanci dne 11.04.2003 ob 13:00
25.03.2003 Sporočilo za javnost z 266. seje Sveta Banke Slovenije z dne 25.03.2003
19.03.2003 Obisk predsednika Državnega zbora v Banki Slovenije
11.03.2003 Sporočilo za javnost z 265. seje Sveta Banke Slovenije z dne 10.03.2003
10.03.2003 Novinarska konferenca o plačilni bilanci dne 14.03.2003 ob 13:00
25.02.2003 Sporočilo za javnost z 264. seje Sveta Banke Slovenije z dne 25.02.2003
11.02.2003 Sporočilo za javnost z 263. seje Sveta Banke Slovenije z dne 11.02.2003
07.02.2003 Novinarska konferenca o plačilni bilanci dne 14.02.2003 ob 13:00
29.01.2003 Sporočilo za javnost z 262. seje Sveta Banke Slovenije z dne 28.01.2003
14.01.2003 Sporočilo za javnost z 261. seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.01.2003
10.01.2003 Novinarska konferenca o plačilni bilanci dne 17.01.2003 ob 13:00
20.12.2002 Sporočilo za javnost z 260. seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.12.2002
13.12.2002 Novinarska konferenca ob zaključku misije MDS 18.12.2002 ob 13:00
11.12.2002 Sporočilo za javnost z 259. seje Sveta Banke Slovenije z dne 10.12.2002
06.12.2002 Novinarska konferenca o plačilni bilanci Slovenije dne 13.12.2002 ob 13:00
27.11.2002 Sporočilo za javnost z 258. seje Sveta Banke Slovenije z dne 26.11.2002
20.11.2002 Guverner Banke Slovenije na okrogli mizi Mednarodnega denarnega sklada
20.11.2002 Obvestilo Banke Slovenije v zvezi s HKS Sikura
14.11.2002 Novinarska konferenca o plačilni bilanci Slovenije dne 18.11.2002 ob 13:00
08.11.2002 Novinarska konferenca o uresničevanju kratkoročnih usmeritev denarne politike in napovedi gospodarskih in denarnih gibanj za leto 2003
08.11.2002 Reforma plačilnih sistemov - Pravne osebe, ki še niso prenesle sredstev z zaprtega žiro računa pri APP na transakcijski račun
29.10.2002 Sporočilo za javnost z 256. seje Sveta Banke Slovenije z dne 29.10.2002
11.10.2002 Novinarska konferenca o plačilni bilanci in neposrednih naložbah dne 15.10.2002 ob 13:00
10.10.2002 Aktivnosti Banke Slovenije za razvoj denarnega trga
09.10.2002 Sporočilo za javnost z 255. seje Sveta Banke Slovenije z dne 08.10.2002
26.09.2002 Podelitev nagrad za najboljša diplomska dela
25.09.2002 Sporočilo za javnost o udeležbi na letni skupščini Sveta guvernerjev v Washingtonu
25.09.2002 Sporočilo za javnost z 254. seje Sveta Banke Slovenije z dne 24.09.2002
19.09.2002 Izročitev priložnostnih kovancev izdanih ob 35. šahovski olimpiadi na Bledu
04.09.2002 Sporočilo za javnost z 253. seje Sveta Banke Slovenije z dne 03.09.2002
14.08.2002 Informacija za javnost: vloga KBC za 34% delež v NLB in odločitev Sveta Banke Slovenije
19.07.2002 251. seja Sveta Banke Slovenije 18.7.2002
11.07.2002 Izročitev bankovca za 5.000 tolarjev v obtok
10.07.2002 Vabilo na novinarsko konferenco
09.07.2002 Sporočilo za javnost z dne 10.07.2002
01.07.2002 Prenos računov iz Agencije za plačilni promet ter zapiranje računov po uradni dolžnosti
28.06.2002 Prenos računov pravnih oseb v banke
27.06.2002 Novinarska konferenca o zakonskem statusu HKS in stečaju HKS Slovenske hranilnice in posojilnice Kranj
21.06.2002 Sporočilo novinarske konference dne 21.06.2002 o zaprtju žiro računov pri APP
12.06.2002 Sporočilo za javnost z 249. seje Sveta Banke Slovenije z dne 11.6.2002
10.06.2002 Novinarska konferenca o plačilni bilanci Slovenije dne 13.06.2002 ob 13:00
05.06.2002 Neformalna misija MDS v Sloveniji
28.05.2002 Sporočilo za javnost z 248. seje Sveta Banke Slovenije z dne 28.5.2002
07.05.2002 Transakcijske račune za pravne osebe je potrebno odpreti v bankah do 30. 6. 2002
24.04.2002 Sporočilo za javnost z 246. seje Sveta Banke Slovenije z dne 23.04.2002
10.04.2002 Sporočilo za javnost z 245. seje Sveta Banke Slovenije z dne 09.04.2002
05.04.2002 Novinarska konferenca o plačilni bilanci Slovenije dne 12.04.2002 ob 13:00
03.04.2002 Novinarska konferenca o Zakonu o plačilnem prometu dne 8.04.2002 ob 11:30
27.03.2002 Sporočilo za javnost z 244. seje Sveta Banke Slovenije z dne 27.03.2002
13.03.2002 Novinarska konferenca o plačilni bilanci Slovenije dne 15.03.2002 ob 13:00
13.03.2002 Sporočilo za javnost s 243. seje Sveta Banke Slovenije z dne 12.03.2002
28.02.2002 Novinarska konferenca o 242. seji Sveta Banke Slovenije dne 01.03.2002 ob 12:00
14.02.2002 Novinarska konferenca o plačilni bilanci dne 18.02.2002 ob 13:00
13.02.2002 Sporočilo za javnost z 241. seje Sveta Banke Slovenije z dne 12.02.2002
30.01.2002 Sporočilo za javnost z 240. seje Sveta Banke Slovenije z dne 29.01.2002
17.01.2002 Sporočilo za javnost z 239. seje Sveta Banke Slovenije z dne 16.01.2002
11.01.2002 Novinarska konferenca o plačilni bilanci dne 18.01.2002 ob 13:00

Povezano