Plačilne storitve

Plačilne storitve so opredeljene kot:

  • aktivnosti, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje tega računa;
  • aktivnosti, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje tega računa;
  • aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij (z direktnimi obremenitvami, kreditnimi plačili, s plačilnimi karticami ali podobnimi napravami) v breme in v dobro plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev, ki vodi plačilni račun, ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev;
  • aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij (z direktnimi obremenitvami, kreditnimi plačili, s plačilnimi karticami ali podobnimi napravami), pri katerih so denarna sredstva zagotovljena z odobritvijo posojila uporabniku;
  • izdajanje plačilnih instrumentov in/ali pridobivanje plačilnih transakcij; 
  • izvrševanje denarnih nakazil;
  • storitve odreditve plačil;
  • storitve zagotavljanja informacij o računih.

Na območju Republike Slovenije lahko plačilne storitve opravljajo ponudniki plačilnih storitev, ki so: (i) banke, (ii) družbe za izdajo elektronskega denarja, (iii) družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, (iv) plačilne institucije, (v) plačilne institucije z opustitvijo, (vi) ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih (vii) Banka Slovenije, (viii) Uprava Republike Slovenije za javna plačila ter drugi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji.

Banke, družbe za izdajo elektronskega denarja, plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo s sedežem v Republiki Sloveniji morajo pridobiti ustrezno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev v skladu z Zakonom o bančništvu oziroma Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih lahko storitve opravljajo po predhodni registraciji pri Banki Slovenije.