Makrobonitetna politika in makrobonitetni nadzor

Zakoni

SL EN
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 24/15 in 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR in 41/17)

Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Ur. l. RS, št. 100/13)

/

Podzakonski akti

   
Sklep o makrobonitetnem spremljanju likvidnosti in strukture financiranja (Ur. l. RS, 72/17), velja do 31. 3. 2020

/

Sklep o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja (Ur. l . RS, 10/20), velja od 1. 4. 2020

/
Navodilo za izvajanje Sklepa o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja (Velja od 1. 1. 2018)

/
Navodilo za izvajanje Sklepa o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja (Velja od 1. 4. 2020) /

Sklep o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice (Ur. l. RS, 55/15)

/
Sklep o spremembah Sklepa o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice (Ur. l. RS, 42/16)

/
Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Neuradno prečiščeno besedilo)

/
Sklep o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke (Neuradno prečiščeno besedilo)

 

Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva (Ur. l RS, št. 64/19)

Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Ur. l RS, št. 49/20)