Predlogi pravnih rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013

Predlogi pravnih rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013

V poročilu so podrobneje predstavljeni predlogi pravnih rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013. Poročilo je pripravila neodvisna skupina pravnih strokovnjakov, ki jo sestavljajo prof. dr. Miha Juhart, dr. Miro Prek, prof. dr. André Prüm in Franc Testen.

2021 Predlogi pravnih rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013