Objave

Objave v zvezi z denarno politiko Evrosistema, ki so pomembne za nasprotne stranke Banke Slovenije.

06.06.2024 Svet ECB znižal obrestne mere
26.04.2024 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 6. maja 2024
17.04.2024 Svet ECB potrdil zgornjo mejo obrestovanja za vloge držav in prilagodil obrestovanje drugih nemonetarnih vlog
13.03.2024 Sprememba operativnega okvira za izvajanje denarne politike ECB Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes zaključil postopek pregleda operativnega okvira za izvajanje denarne politike, ki se je začel decembra 2022.
23.02.2024 Sprejete spremembe pravnih aktov o izvajanju denarne politike Evrosistema
15.09.2023 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2024 in dopolnitev koledarja v 2023
15.09.2023 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2024
14.09.2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
01.09.2023 Sprememba Uredbe ECB o uporabi zahtev glede obveznih rezerv
27.07.2023 Svet ECB spreminja obrestovanje obveznih rezerv
27.07.2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
15.06.2023 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
26.05.2023 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 29. junija 2023
04.05.2023 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
25.04.2023 S 1. majem ponovno tedenska frekvenca izvajanja posojilnih operacij v ameriških dolarjih
18.04.2023 Svet ECB sprejel spremembo Smernice o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank z uveljavitvijo 1. maja 2023
20.03.2023 Usklajeno delovanje centralnih bank za povečanje zagotavljanja likvidnosti v ameriških dolarjih
17.03.2023 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 20. 3. 2023
16.03.2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
09.03.2023 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 20. marca 2023
07.02.2023 Evrosistem s 1. majem 2023 prilagaja obrestovanje nekaterih nemonetarnih vlog
02.02.2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
02.02.2023 Svet ECB odločil o podrobnostih glede zmanjševanja imetij vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP)
20.12.2022 Svet ECB sprejel prilagoditve okvira za obvladovanje tveganj pri posojilnih operacijah denarne politike
15.12.2022 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
28.10.2022 Prehodne določbe o obveznih rezervah zaradi prevzema evra na Hrvaškem
27.10.2022 Svet ECB zvišal obrestne mere
27.10.2022 Rekalibracija pogojev v tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
27.10.2022 Svet ECB prilagodil obrestovanje obveznih rezerv
19.09.2022 ECB objavila podrobnosti o dekarbonizaciji portfeljev podjetniških obveznic
08.09.2022 Svet ECB zvišal obrestne mere
08.09.2022 Svet ECB začasno ukinil 0-odstotno zgornjo mejo za obrestovanje vlog države
21.07.2022 Svet ECB zvišal obrestne mere in objavil ostale sklepe o denarni politiki
20.07.2022 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2023
20.07.2022 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2023 in dopolnitev koledarja v 2022
04.07.2022 Nadaljnji koraki ECB pri vključitvi podnebnih sprememb v izvajanje denarne politike
20.06.2022 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 8. julija 2022
09.06.2022 Prenehanje izvajanja neto nakupov v okviru programa nakupov vrednostnih papirjev (APP) s 1. julijem 2022
06.05.2022 ECB objavila spremembe predpisov ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
24.03.2022 ECB objavila časovnico za postopno ukinitev začasnih pandemičnih ukrepov pri kolateralu
31.01.2022 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 1. 2. 2022
16.12.2021 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
15.12.2021 Nov Uporabniški priročnik za uporabo spletne aplikacije eAvkcije
17.09.2021 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 20. 9. 2021
29.07.2021 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2022
29.07.2021 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2022 in dopolnitev koledarja v 2021
17.06.2021 Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 28. junija 2021
07.05.2021 ECB uvaja spremembo glede zahteve za izpolnjevanje količnika finančnega vzvoda pri primernih nasprotnih strankah za operacije denarne politike
06.05.2021 Sprememba Sklepa ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
26.04.2021 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 1. maja 2021
23.04.2021 Izvajanje operacij zagotavljanja dolarske likvidnosti od 1. julija 2021 dalje
01.04.2021 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 5. aprila 2021
27.01.2021 Svet ECB sprejel prenovljeno Uredbo o uporabi zahtev glede obveznih rezerv, ki stopi v veljavo 26. junija 2021
13.01.2021 Posodobljen koledar izvajanja tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnega refinanciranja (TLTRO-III)
28.12.2020 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 1. januarja 2021
17.12.2020 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 1. januarja 2021
10.12.2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
10.12.2020 Rekalibracija pogojev v tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
10.12.2020 Podaljšanje izvajanja izrednih operacij dolgoročnejšega refinanciranja ob pandemiji (PELTRO)
26.10.2020 Nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
28.09.2020 ECB objavila spremembe predpisov ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
02.09.2020 Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 4. septembra 2020
20.08.2020 Zagotavljanje likvidnosti v ameriških dolarjih od 1. septembra 2020 dalje
19.06.2020 Zagotavljanje likvidnosti v ameriških dolarjih od 1. julija 2020 dalje
17.06.2020 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2021 in sprememba koledarja v 2020
17.06.2020 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2021
04.06.2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
14.05.2020 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 18. maja 2020
07.05.2020 Sprememba Smernice o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja
30.04.2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
30.04.2020 Uvedba novih izrednih operacij dolgoročnejšega refinanciranja ob pandemiji (PELTRO)
30.04.2020 Rekalibracija pogojev pri ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III) za nadaljnjo podporo gospodarstvu
23.04.2020 Svet ECB sprejel ukrepe za ublažitev vpliva morebitnih znižanj bonitetnih ocen na razpoložljivost kolaterala
17.04.2020 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 20. aprila 2020
07.04.2020 Sprejet paket začasnih ukrepov rahljanja kriterijev kolaterala
25.03.2020 Sprejetje Sklepa ECB o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)
25.03.2020 Sprememba Sklepa ECB o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (CSPP)
20.03.2020 Usklajena akcija centralnih bank za nadaljnje povečanje zagotavljanja likvidnosti v ameriških dolarjih
18.03.2020 Uvedba Začasnega izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)
16.03.2020 Dopolnitev Sklepa ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
15.03.2020 Usklajena akcija centralnih bank za povečanje zagotavljanja globalne likvidnosti v ameriških dolarjih
12.03.2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12.03.2020 Ukrepi Sveta ECB za podporo pogojem likvidnosti bank in aktivnosti denarnega trga
12.03.2020 ECB Bančni nadzor zagotovil začasne kapitalske in operativne olajšave pri reakciji na koronavirus
12.03.2020 Sprejeti ugodnejši pogoji pri tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
06.11.2019 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 6. novembra 2019
25.10.2019 Svet ECB sprejel Sklep o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog
12.09.2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12.09.2019 Podrobnosti o nakupih vrednostnih papirjev iz APP z donosi pod obrestno mero mejnega depozita
12.09.2019 Spremenjeni pogoji pri tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
12.09.2019 Uvedba dvostopenjskega obrestovanja presežnih rezerv kreditnih institucij
23.08.2019 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2020
23.08.2019 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2020
29.07.2019 Objavljena Sklep ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III) in sprememba Sklepa ECB o TLTRO-II
18.07.2019 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 5. avgusta 2019
17.07.2019 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 5. avgusta 2019
06.06.2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
06.06.2019 Objavljene podrobnosti o novi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
14.05.2019 ECB objavila spremembe smernic ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
07.03.2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki in uvedba nove serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
05.03.2019 ECB in Bank of England aktivirali dogovor o valutnih zamenjavah za morebitno zagotovitev evrov angleškim bankam
30.01.2019 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
13.12.2018 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
13.12.2018 Določitev tehničnih parametrov reinvestiranja pri programu APP
30.10.2018 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
02.08.2018 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2019
13.07.2018 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2019
14.06.2018 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
28.05.2018 Nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
09.04.2018 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike
08.02.2018 ECB objavila spremembe smernic ECB o izvajanju okvira denarne politike Evrosistema
15.12.2017 Novi Splošni pogoji zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam
14.12.2017 Spremembe v kriterijih primernosti za nekrite bančne obveznice
26.10.2017 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
26.10.2017 Dodatne informacije o programu APP
21.08.2017 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
21.07.2017 Svet BS je 29. 6. 2017 sprejel Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike
21.07.2017 ECB objavila spremembe ECB Smernice o izvajanju okvira denarne politike Evrosistema
19.06.2017 ECB objavila Pogodbo o posojilu v skrajni sili (ELA)
25.05.2017 Nov model ICAS BS za ocenjevanje kreditne bonitete dolžnikov pri zavarovanju kreditnih operacij Evrosistema
03.02.2017 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
22.12.2016 Svet BS je 20. 12. 2016 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
22.12.2016 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
08.12.2016 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
08.12.2016 Evrosistem uvedel zavarovanje z denarjem pri posojanju PSPP obveznic
08.12.2016 Svet ECB prilagodil parametre pri programu nakupa vrednostnih papirjev (APP)
29.11.2016 Svet BS je 25. 11. 2016 sprejel Spremembo Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike
03.11.2016 Svet ECB revidiral okvir upravljanja s tveganji pri primernem finančnem premoženju
03.11.2016 Sprejete dopolnitve smernic ECB o izvajanju okvira denarne politike
06.10.2016 Svet ECB nekritim bančnim obveznicam spremenil kriterije primernosti in ukrepe za obvladovanje tveganj
23.09.2016 Revizija standardiziranega odbitka od osnove za obvezne rezerve in sprememba Uredbe ECB o uporabi obveznih rezerv
19.09.2016 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v letih 2017 in 2018
19.09.2016 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2017 in 2018
22.06.2016 ECB objavila ponovno primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za zavarovanje operacij Evrosistema
02.06.2016 ECB objavila preostale podrobnosti o programu nakupa podjetniških papirjev (CSPP)
03.05.2016 Objava predpisov za izvedbo TLTRO in TLTRO-II operacij
21.04.2016 ECB objavila podrobnosti o programu nakupa podjetniških papirjev (CSPP)
21.03.2016 ECB objavila sklep o neprimernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki so izdani ali garantirani s strani ciprske države
10.03.2016 Svet ECB vključil v APP še program nakupa podjetniških papirjev (CSPP) in sprejel spremembe pri APP
10.03.2016 Svet ECB najavil novo serijo ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-II)
10.03.2016 Odločitve Sveta ECB o denarni politiki
13.01.2016 Svet BS je 12. 1. 2016 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
17.12.2015 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
10.12.2015 Datumi poravnav predčasnih vračil iz naslova TLTRO
10.12.2015 Objava koledarja izvajanja avkcij TLTRO za 2016
07.12.2015 ECB uvaja spremembe pri objavi referenčnih deviznih tečajev evra
03.12.2015 Svet ECB znižal obrestno mero mejnega depozita
03.12.2015 Odločitve Sveta ECB o nestandardnih ukrepih denarne politike
25.11.2015 Smernica o spremembah Smernice ECB o izvajanju okvira denarne politike (ECB/2015/34) in nova Smernica o odbitkih pri izvajanju okvira denarne politike Evrosistema (ECB/2015/35)
23.11.2015 Z dnem 23. 11. 2015 stopil v veljavo nov Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb, ki nadomesti dosedanja uporabniška priročnika o mejnem depozitu ter posojilu čez dan in mejnem posojilu
09.11.2015 Zvišanje limita za nakupe PSPP po posamezni izdaji širi obseg razpoložljivih primernih obveznic
15.10.2015 Svet BS je 13. 10. 2015 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
31.08.2015 ECB objavila spremembe Smernice o izvajanju okvira denarne politike
10.08.2015 Z dnem 10. 8. 2015 je stopil v veljavo nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
04.05.2015 Z dnem 1. 5. 2015 stopil v veljavo nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
23.04.2015 Svet BS je 21. 4. 2015 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike, ki s 1. 5. 2015 nadomestijo tiste sprejete 7. 4. 2015.
21.04.2015 ECB objavila spremembo Smernice o izvajanju okvira denarne politike
16.04.2015 Objavljen razširjen seznam primernih agencij za PSPP
09.04.2015 Svet BS je 7. 4. 2015 sprejel Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike, ki s 1. 5. 2015 nadomestijo Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike. Svet BS je sprejel tudi Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike.
08.04.2015 Mesečna objava skupne vrednosti nakupov obveznic po posameznih državah in skupne vrednosti nakupov obveznic nadnacionalnih institucij v programu PSPP
02.04.2015 Banka Slovenije objavila informacije o posojanju obveznic PSPP
05.03.2015 Podrobnosti o izvedbi programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja (PSPP)
20.02.2015 ECB objavila prenovljeno Smernico o izvajanju okvira denarne politike
11.02.2015 Sprememba Sklepa ECB o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja
10.02.2015 Sklep ECB o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, izdanih ali garantiranih s strani Helenske republike
09.02.2015 Primernost grških obveznic kot zavarovanje operacij denarne politike Evrosistema
22.01.2015 ECB objavlja razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev
22.01.2015 ECB objavila spremembo obrestne mere za prihodnje ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja
22.12.2014 Spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12.12.2014 Sprememba Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
21.11.2014 Svet ECB sprejel Sklep o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev
21.11.2014 Svet ECB sprejel spremembe odbitkov pri vrednotenju tržnih dolžniških instrumentov Helenske republike
24.10.2014 Prehodne določbe o uporabi obveznih rezerv v Litvi
17.10.2014 Svet ECB sprejel Sklep o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic
02.10.2014 ECB objavila podrobnosti o programih nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic
19.09.2014 Svet ECB med drugim sprejel spremembo pravila o vrstnem redu bonitetnih ocen
04.09.2014 ECB spreminja zahteve po razkritju podatkov do nivoja posameznega posojila za določene listinjene papirje
04.09.2014 Svet ECB znižal obrestne mere
25.08.2014 Spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
01.08.2014 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
29.07.2014 ECB objavila predpis o ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja
17.07.2014 ECB objavlja okvirni koledar sej Sveta ECB in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2015
03.07.2014 Najava dodatnih podrobnosti ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
03.07.2014 Sprememba urnika sestankov monetarnih sej Sveta ECB in obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv ter objavljanje rednih poročil razprav denarne politike v 2015
17.06.2014 ECB podaljšala izvajanje operacij zagotavljanja dolarske likvidnosti po 31. juliju 2014
16.06.2014 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
10.06.2014 Nov Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v sistemu TARGET2
06.06.2014 Objava načina izvajanja operacij denarne politike s poravnavo do decembra 2016
06.06.2014 Uvedba negativne obrestne mere za mejni depozit
06.06.2014 Objava ukrepov denarne politike za izboljšanje delovanja transmisijskega mehanizma denarne politike
06.06.2014 Sklepi o denarni politiki
22.05.2014 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
31.03.2014 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
21.03.2014 Dopolnitev predpisov Evrosistema o izvajanju denarne politike
21.02.2014 Ažurirani postopki pri dodelitvi izredne likvidnostne pomoči
24.01.2014 Operacije zagotavljanja dolarske likvidnosti od 1. februarja 2014
30.12.2013 Spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
08.11.2013 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 9. julijem 2014 in 7. julijem 2015
07.11.2013 Svet ECB znižal obrestne mere
28.10.2013 Postopki pri dodelitvi izredne likvidnostne pomoči
23.10.2013 Uporaba obveznih rezerv v Latviji
27.09.2013 ECB sprejela sklepe iz naslova revizije okvira ukrepov za obvladovanje tveganj
19.09.2013 Implementacija zahteve po razkritju podatkov do nivoja posameznega posojila za listinjene papirje, zavarovane s terjatvami iz naslova kreditnih kartic
09.09.2013 ECB spreminja zahteve po razkritju podatkov do nivoja posameznega posojila za določene listinjene papirje
03.09.2013 Spremembe in dopolnitve Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
19.07.2013 Revizija okvira ukrepov za obvladovanje tveganj, ki med drugim dopušča drugačno obravnavo listinjenih papirjev
05.07.2013 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
05.07.2013 ECB objavila spremembo primernosti dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani ciprske države, za kreditne operacije Evrosistema
28.06.2013 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani ciprske države, za kreditne operacije Evrosistema
10.06.2013 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v letih 2014 in 2015
10.06.2013 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2014 in 2015
03.05.2013 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 10. julijem 2013 in 8. julijem 2014
03.05.2013 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani ciprske države, za kreditne operacije Evrosistema
02.05.2013 Svet ECB znižal obrestne mere
19.04.2013 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
25.03.2013 ECB objavila spremembe glede uporabe državno garantiranih bančnih obveznic pri zavarovanju posojil denarne politike
22.02.2013 Nov Uporabniški priročnik za uporabo spletne aplikacije eAvkcije
22.02.2013 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
06.02.2013 Novosti, ki jih prinaša interni bonitetni sistem Banke Slovenije (ICAS BS) na področju zavarovanja posojil Evrosistema
25.01.2013 ECB objavila spremembo Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2013/2)
18.01.2013 Interni bonitetni sistem Banke Slovenije (ICAS BS)
07.01.2013 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
03.01.2013 ECB objavila Sklep o začasnih spremembah pravil glede primernosti finančnega premoženja denominiranega v tujih valutah
28.12.2012 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
20.12.2012 Nov Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v sistemu TARGET2, ki začne veljati 1.1.2013
19.12.2012 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za kreditne operacije Evrosistema
13.12.2012 ECB podaljšuje obstoječe likvidnostne swap linije z ostalimi centralnimi bankami
06.12.2012 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 16. januarjem in 9. julijem 2013
28.11.2012 ECB objavila dopolnitve Splošne dokumentacije
09.11.2012 Sprememba Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
09.11.2012 Dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
31.10.2012 Zaključek CBPP2
24.10.2012 Objava Smernice o spremembah Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2012/23)
27.09.2012 Prehod v produkcijo projekta Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH)
07.09.2012 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
06.09.2012 Tehnične značilnosti OMT
06.09.2012 Ukrepi za ohranitev zadostnega obsega kolaterala
17.08.2012 Objava Smernice ECB z dne 2. avgusta 2012 o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (ECB/2012/18).
17.08.2012 Objava Sklepa ECB o razveljavitvi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje.
20.07.2012 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za kreditne operacije Evrosistema
09.07.2012 ECB najavlja implementacijo zahteve po razkritju podatkov do nivoja posameznega posojila za listinjene vrednostne papirje
05.07.2012 Svet ECB znižal obrestne mere
04.07.2012 Objava Sklepa ECB o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje (uporaba bančnih obveznic z državnim jamstvom)
28.06.2012 Objava Sklepa ECB o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje (razširitev kriterijev primernosti za listinjene vrednsotne papirje)
22.06.2012 ECB sprejela nadaljnje ukrepe za povečanje primernega finančnega premoženja za zavarovanje
15.06.2012 Obvestilo o ukinitvi projekta CCBM2
06.06.2012 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 11. julijem 2012 in 15. januarjem 2013
26.04.2012 Obveščanje Banke Slovenije o spremembah listinjenih vrednostnih papirjev
08.03.2012 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za kreditne operacije Evrosistema
28.02.2012 Primernost tržnega finančnega premoženja, izdanega ali garantiranega s strani grške države, za zavarovanje terjatev Evrosistema
16.12.2011 ECB najavila dve premostitveni operaciji finega uravnavanja
15.12.2011 Objava Sklepa ECB o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje
08.12.2011 Svet ECB znižal obrestne mere
08.12.2011 Najava novih nestandardnih ukrepov ECB
06.12.2011 Objava Spremembe Splošnih pogojev zagotavljanja dolarske likvidnostni nasprotnim strankam
30.11.2011 Koordinirana akcija centralnih bank za zmanjšanje pritiskov na globalnih denarnih trgih
21.11.2011 Objava Uporabniškega priročnika za uporabo denarnih sredstev za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki prične veljati 21.11.2011
18.11.2011 Objava sprememb in dopolnitev Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
03.11.2011 Svet ECB znižal obrestne mere
03.11.2011 ECB objavila podrobnosti o novem programu nakupa kritih obveznic (CBPP2)
10.10.2011 Sprejet je nov Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki velja od 1. 1. 2012
07.10.2011 ECB naznanja delavnice na temo razkritja podatkov do nivoja posamezne osnovne izpostavljenosti, na podlagi katerih so izdani listinjeni vrednostni papirji (ABS)
06.10.2011 ECB najavila nov program nakupa kritih obveznic (CBPP2)
06.10.2011 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med oktobrom 2011 in 10. julijem 2012
21.09.2011 ECB objavila dopolnjeno Splošno dokumentacijo
15.09.2011 ECB najavila dodatne operacije zagotavljanja USD likvidnosti do konca leta
07.08.2011 Izjava predsednika ECB
04.08.2011 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 12. oktobrom 2011 in 17. januarjem 2012
26.07.2011 Sprejet nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
08.07.2011 Ukinitev minimalnega bonitetnega praga za dolžniške instrumente izdane ali garantirane s strani Portugalske države
07.07.2011 Svet ECB zvišal obrestne mere
29.06.2011 Objava sprememb Uporabniškega priročnika za uporabo vezanih depozitov za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki pričnejo veljati 30.6.2011
29.06.2011 Objava sprememb Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki pričnejo veljati 30.6.2011
29.06.2011 Objava sprememb Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki pričnejo veljati 30. 6. 2011
29.06.2011 ECB objavila podaljšanje operacij zagotavljanja dolarske likvidnosti
09.06.2011 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 13. julijem in 11. oktobrom 2011
20.05.2011 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2012 in 2013
20.05.2011 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v letih 2012 in 2013
29.04.2011 ECB zahteva po razkritju podatkov do osnovne izpostavljenosti za listinjena komercialna hipotekarna posojila (CMBS) in listinjena posojila srednjim in majhnim podjetjem (SME)
22.04.2011 Pobuda Evrosistema na področju listinjenih vrednostnih papirjev; Sprememba primernosti s strani Irske izdanih ali garantiranih dolžniških instrumentov; Spodnja meja za velikost bančnih posojil
07.04.2011 Svet ECB zvišal obrestne mere
01.04.2011 ECB umika zahtevo po minimalni bonitetni oceni za dolžniške instrumente izdane ali garantirane s strani irske države
17.03.2011 Vzpostavljena je spletna stran za CCBM2 projekt
04.03.2011 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 13. aprilom in 12. julijem 2011
23.12.2010 Objava spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki prične veljati 1.1.2011
21.12.2010 ECB je podaljšala izvajanje operacij USD likvidnosti
21.12.2010 Objava spremembe Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 1. 1. 2011
16.12.2010 ECB objavila sprejeto Smernico ECB o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2010/30)
02.12.2010 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 19. januarjem in 12. aprilom 2011
26.11.2010 Objavljamo spremembo Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
26.11.2010 Sprejet je nov Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v sistemu TARGET2
05.11.2010 Objava Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 06.11.2010
09.10.2010 Spremembe v okviru izvajanja denarne politike v evroobmočju
02.09.2010 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 17. 10. 2010 in 18. 1. 2011
28.07.2010 Objavljena je sprememba okvira ukrepov za obvladovanje tveganj Evrosistema (tj. sprememba višine odbitkov za kolateral in razvrstitve finančnih instrumentov v posamezne likvidnostne razrede). Spremembe pričnejo veljati 1.1.2011 
30.06.2010 Zaključen program nakupa kritih obveznic
10.06.2010 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij dolgoročnejšega refinanciranja v tretjem četrtletju 2010
08.06.2010 Objavljamo Spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo vezanih depozitov za zavarovanje terjatev Banke Slovenije in spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
26.05.2010 Objavljamo novo sprejeti Uporabniški priročnik za uporabo vezanih depozitov za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
21.05.2010 Sprememba Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (vključitev vezanih depozitov na seznam primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije)
10.05.2010 ECB objavila podrobnosti glede ponovne aktivacije operacij USD likvidnosti
10.05.2010 ECB je ponovno aktivirala operacije USD likvidnosti
10.05.2010 ECB je objavila ukrepe za umiritev napetosti na finančnih trgih
03.05.2010 ECB je objavila spremembo kriterijev primernosti za finančno premoženje izdano s strani grške države oziroma z garancijo grške države
23.04.2010 Evrosistem pričel s pripravljalnimi deli na zahtevah za razkritje podatkov do nivoja posamezne osnovne izpostavljenosti za listinjene vrednosten papirje (Loan-level information for ABSs)
08.04.2010 Odločitve Sveta ECB o začasno razširjenem kolateralu (prenehanje primernosti vseh vrst začasno razširjenega kolaterala po 1.1.2011 z izjemo premoženja z bonitetno oceno vsaj BBB-)
22.03.2010 Objava Sklepa o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki je pričel veljati 1.3.2010
04.03.2010 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja do 12. 10. 2010
27.01.2010 Prekinitev izvajanja operacij dolarskega refinanciranja po 31. januarju 2010
18.01.2010 Prekinitev izvajanja operacij valutnih zamenjav EUR/CHF po 31. januarju 2010 (zadnja taka operacija bo izvedena 25.01.2010) 
24.12.2009 ECB je objavila javno konzultacijo o zahtevi po razkritju podatkov do nivoja posamezne osnovne izpostavljenosti, na podlagi katerih so izdani listinjeni vrednostni papirji (ABS)
22.12.2009 Objava Sklepa o s spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 1.1.2010
04.12.2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
03.12.2009 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja do 7. 4. 2010
20.11.2009 ECB dopolnila bonitetne zahteve za listinjene vrednostne papirje, primerne za zavarovanje terjatev Evrosistema
09.10.2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
24.09.2009 ECB in druge centralne banke so se odločile za nadaljevanje izvajanja operacij USD likvidnosti
24.09.2009 ECB in švicarska centralna banka podaljšali izvajanje operacij CHF likvidnosti
03.07.2009 Objava Sklepa o izvajanju programa nakupa kritih obveznic
26.06.2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
25.06.2009 ECB in švicarska centralna banka podaljšali izvajanje operacij CHF likvidnosti
25.06.2009 ECB in druge centralne banke podaljšale linije valutnih zamenjav s Fedom
16.06.2009 Dopis o prenovitvi Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
16.06.2009 Objava Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki prične veljati 1.7.2009
04.06.2009 Program nakupa kritih obveznic
29.05.2009 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2010 in 2011
29.05.2009 Objava okvirnega koledarja avkcij Eurosistema v letih 2010 in 2011
28.05.2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
13.05.2009 Objvaljena je ažurirana informativna nepopolna razvrstitev pravnih oseb javnega sektorja (PSE) za potrebe ECAF
11.05.2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
07.05.2009 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja z ročnostjo enega leta
27.04.2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
06.04.2009 Centralne banke objavile podaljšanje linije valutnih zamenjav
30.03.2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
19.03.2009 Izvajanje operacij USD likvidnosti v drugem četrtletju 2009
27.02.2009 Objava Sklepa o spremembah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 1.3.2009
20.02.2009 Objava informativne nepopolne razvrstitve pravnih oseb javnega sektorja (PSE) za potrebe ECAF
01.02.2009 Objava Sklepa o spremembah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 1.2.2009
20.01.2009 Dopolnitev ukrepov za obvladovanje tveganj za kolateralizirane vrednostne papirje (ABS) in nekrite bančne obveznice
16.01.2009 Podaljšanje sodelovanja švicarske centralne banke in ECB pri ponudbi likvidnosti v švicarskih frankih do konca Aprila 2009
19.12.2008 Ažuriran seznam primernih poravnalnih sistemov za vrednostne papirje v euro območju
19.12.2008 Operacije za USD likvidnost v prvem čertletju 2009
18.12.2008 Avkcijski postopki in koridor odprtih ponudb na dan 21. januarja 2009
08.12.2008 "Dopis o obvestitvi dolžnika / garanta o vpisu pravice Eurosistema na bančnem posojilu
08.12.2008 "Dopis glede dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
02.12.2008 "Objavljen je Sklep o dopolnitvi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
17.11.2008 Dodatna pojasnila o začasni razširitvi liste primernega finančnega premoženja(sindicirana posojila po angleškem pravu)
13.11.2008 Dodatna pojasnila o začasni razširitvi liste primernega finančnega premoženja (premoženje denominirano v USD, GBP in JPY)
28.10.2008 Objavljeni so Splošni pogoji Banke Slovenije za sklepanje poslov valutnih zamenjav eurov v ameriške dolarje in švicarske franke
27.10.2008 Uredba (ES) št. 1053/2008 ECB z dne 23. oktobra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja
25.10.2008 Uredba (ES) št. 1052/2008 ECB z dne 22. oktobra 2008 o spremembah Uredbe o uporabi obveznih rezerv (PDF)
23.10.2008 Smernica ECB z dne 23. oktobra 2008 o spremembah Smernice (ECB/2000/7) o instrumentih denarne politike in postopkih Evrosistema (ECB/2008/13)
23.10.2008 Pismo bankam glede postopkov za bančna posojila
17.10.2008 Začasna razširitev seznama primernega finančnega premoženja - podrobna obrazložitev
17.10.2008 Koledar operacij USD likvidnosti
15.10.2008 Sodelovanje Švicarske centralne banke in ECB pri ponudbi likvidnosti v švicarskih frankih
15.10.2008 Ukrepi za razširitev seznama primernega finančnega premoženja in povečanja likvidnosti
13.10.2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnem denarnem USD trgu
08.10.2008 Spremembe avkcij in koridorja obrestnih mer pri odprtih ponudbah
07.10.2008 6-mesečna dolgoročnejša operaija refinanciranja: zvišanje zneska dodelitve
07.10.2008 Operacije dodajanja likvidnosti v USD
03.10.2008 Sprememba seznama nasprotnih strank za operacije finega uravnavanja
29.09.2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnem denarnem USD trgu
29.09.2008 Izvedba izredne operacije dolgoročnejšega refinanciranja
26.09.2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnem denarnem USD trgu
18.09.2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnem denarnem USD trgu
04.09.2008 Podaljšanje dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
04.09.2008 Revizija ukrepov za obvladovanje tveganj pri kreditnih operacijah Eurosistema
31.07.2008 Obnovitev dodatnih 3-mesečnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja z dne 21. maja in 11. junija 2008
30.07.2008 Ukrepi za povečanje operacij dolarskega refinanciranja
17.07.2008 Pričetek projekta CCBM2
27.06.2008 Koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2009
27.06.2008 Koledar izvedbe avkcij glavnega in dolgoročnejšega refinanciranja v letu 2009
10.06.2008 Ocenjevanje primernosti bančnih posojil (dodatna pojasnila)
02.06.2008 "Dopis glede novega Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
02.06.2008 "Nov uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
30.05.2008 "Kategorizacija oseb javnega sektorja v širšem smislu za potrebe ECAF
02.05.2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na določenih denarnih trgih
28.03.2008 Dodatne 6-mesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja in podaljšanje 3-mesečnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
11.03.2008 Posebni ukrepi za znižanje pritiskov na denarnih trgih
03.03.2008 Javna konzultacija o uporabniških zahtevah CCBM2
07.02.2008 Obnovitev dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja z dne 23. novembra in 12. decembra 2007
31.12.2007 Sprememba uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije (PDF)
28.12.2007 Dne 01.01.2008 pričnejo veljati nove CCBM operativne posebnosti pri uporabi slovenskega tržnega finančnega premoženja - BS v vlogi CCB. (PDF)
12.12.2007 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnih denarnih trgih
06.12.2007 Dopis o spremembi sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja(PDF)
30.11.2007 Ukrepi Evrosistema vezani na upravljanje z likvidnostjo konec leta 2007
27.11.2007 Dopis o vzpostavitvi internega bonitetnega sistema Banke Slovenije (PDF)
16.11.2007 Dopis o evidentiranju poslovnih dogodkov z vključitvijo v sistem TARGET2
16.11.2007 Splošni pogoji za udeležbo v sistemu TARGET2-SLOVENIJA (PDF)
16.11.2007 Dopis o spremembi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (PDF)
16.11.2007 Splošni pogoji vodenja računov obveznih rezerv neporavnalnih institucij pri Banki Slovenije (PDF)
16.11.2007 Sklep o spremembi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (PDF)
16.11.2007 Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v sistemu TARGET2 (PDF)
08.11.2007 Obnovitev dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja z dne 23. avgusta in 12. septembra 2007
06.09.2007 Prednapoved dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja
22.08.2007 Dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja
21.08.2007 Sprememba uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije (PDF)
28.05.2007 Sprememba Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (PDF)
25.05.2007 Objava okvirnega koledarja avkcij Eurosistema in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2008
25.05.2007 Sprememba koledarja za postopno izključitev tržnega finančnega premoženja z liste 2, primernega za kreditne operacije Eurosistema
25.05.2007 Sprememba kriterijev primernosti tržnega finančnega premoženja, ki so ga izdali subjekti s sedežem zunaj EGP ali držav G-10, ki niso del EGP
26.04.2007 Javna konzultacija za TARGET2-Securities in CCBM2
02.04.2007 Javna objava STEP statistike na straneh ECB
30.03.2007 Dne 01.04.2007 so pričele veljati nove CCBM operativne posebnosti pri uporabi slovenskega tržnega finančnega premoženja - BS v vlogi CCB. (PDF)
09.03.2007 Dne 10.03.2007 je pričel veljati nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja, objabljen v Uradnem listu št. 21/07 dne 9.03.2007. (PDF)
26.01.2007 Objavljen je nov uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije - spremembe iz naslova CCBM (PDF)
26.01.2007 Obvestilo o davčnem odtegljau pri finančnem premoženju, katerega izdajatelj je iz držav G-10 izven Evropskega gospodarskega prostora (PDF)
10.01.2007 Obvestilo o vrednotenju tujega finančnega premoženja v skladu (PDF)
22.12.2006 Povečanje zneska za operacije dolgoročnejšega refinanciranja v letu 2007
09.11.2006 Ažuriran seznam primernih povezav med poravnalnimi sistemi vrednostnih papirjev
08.11.2006 Obvestilo o primernosti bančnih posojil s TOM obrestno (PDF)
20.10.2006 KDD potrjen kot primeren poravnalni sistem za Evrosistem
16.10.2006 Gradivo z delavnice: Kako pridobiti posojilo Evrosistema - avkcije in zavarovanje(PDF)
15.09.2006 STEP trg potrjen kot primeren nereguliran trg
28.07.2006 Koledarja avkcij in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2007
24.05.2006 Gradivo z delavnice: Uporaba SWIFT sporočil pri CCBM (PDF)
24.05.2006 Nadaljnje informacije o bonitetnem okviru Evrosistema za netržne dolžniške instrumente (PDF)
21.04.2006 Gradivo z delavnice: Sistem zavarovanja terjatev Banke Slovenije prek sklada finančnega premoženja (PDF)
23.02.2006 Glavni elementi bonitetnega okvira Evrosistema za netržno finančno premoženje (PDF)