Plačila in infrastruktura

Plačilni sistemi in sistemi za poravnavo vrednostnih papirjev (poravnalni sistemi) so pomemben del gospodarske in finančne infrastrukture, ki omogoča prenos denarnih sredstev in finančnih instrumentov med udeleženci plačilnih in poravnalnih sistemov. Z zagotavljanjem varne, učinkovite in pravočasne poravnave finančnih transakcij plačilni in poravnalni sistemi ključno prispevajo k tekočemu delovanju finančnih trgov in s tem k splošni stabilnosti in učinkovitosti gospodarstva.

V širšem smislu plačilni in poravnalni sistemi predstavljajo nabor instrumentov, postopkov, pravil in tehnološke podpore za prenos informacij ter poravnavo denarnih sredstev oziroma finančnih instrumentov med njihovimi udeleženci. V ožjem smislu pa pomenijo formalni dogovor, ki temelji na pogodbah ali zakonodaji, s številnimi udeleženci, standardiziranimi ureditvami in skupnimi pravili, namenjen prenosu, kliringu, netiranju in/ali poravnavi denarnih obveznosti ter finančnih instrumentov med udeleženci.

Na področju plačilnih in poravnalnih sistemov Banka Slovenije, kot centralna banka, skrbi za njihovo stabilno delovanje, pri tem pa nastopa v več vlogah:

  • Izvaja pregled nad varnostjo in učinkovitostjo plačilnih in poravnalnih sistemov;

  • Upravlja plačilni sistem, ki omogoča poravnavo v centralnobančnem denarju;

  • Omogoča slovenskim udeležencem udeležbo v vseevropskih plačilnih sistemih;

  • Izvaja poravnavo denarnih terjatev in obveznosti udeležencev v plačilnih sistemih iz naslova njihove udeležbe v njih;

  • Vodi poravnalne račune udeležencev plačilnih in poravnalnih sistemov;

  • Zagotavlja likvidnost udeležencem plačilnih in poravnalnih sistemov;

  • Nastopa v vlogi katalizatorja oziroma spodbujevalca aktivnosti tržnih udeležencev, s ciljem izboljšanja konkurence in pospeševanja razvoja.

Ne glede na to, v kateri vlogi Banka Slovenije nastopa, je njen cilj zagotoviti transparentnost delovanja in jasnost njenih temeljnih usmeritev vsem deležnikom v plačilnih in poravnalnih sistemih.