Dovoljenja Banke Slovenije

Pogoji, postopki in dokumentacija v zvezi z dovoljenjem za opravljanje plačilnih storitev kot (hibridna) plačilna institucija in kot plačilna institucija z opustitvijo ter pogoji, postopki in dokumentacija v zvezi z registracijo ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih so opisani v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

Podrobnosti glede vsebine in oblike zahteve ter spremljajoče dokumentacije in dokazil pa so določene v Sklepu o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja. V predmetnem sklepu so navedene tudi podrobnosti glede vsebine in oblike zahteve ter spremljajoče dokumentacije in dokazil v zvezi z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža na podlagi Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Vse navedene zahteve vložniki pri Banki Slovenije vložijo na za to predpisanih obrazcih, ki so kot priloge sestavni del omenjenega sklepa, v word obliki pa dostopni na spodnjih povezavah. 

Višina takse za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja je določena v Sklepu o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.