Delovni zvezki Banke Slovenije

Delovni zvezki Banke Slovenije

24.10.2023 Peonare Caka, Noemi Matavulj: Monetary policy and credit allocation in Slovenia through the lens of survey data
20.06.2023 Domenica Di Virgilio: Macroprudential dividend restrictions and countercyclical buffer release: assessment in a DSGE model
01.06.2023 Jan Radovan: An Analysis of Business Cycle Fluctuations in Slovenia and the Euro Area
11.05.2023 Filippo Arigoni, Miha Breznikar, Črt Lenarčič, Matjaž Maletič: Impact of fiscal measures in response to the COVID-19 pandemic on small-open economies: lessons from Slovenia
24.04.2023 Milan Damjanović: Slovene Quarterly Macroeconomic Model: Overview and Properties
28.09.2022 Pablo Garcia, Pascal Jacquinot, Črt Lenarčič, Matija Lozej, Kostas Mavromatis: Global models for a global pandemic: the impact of COVID-19 on small euro area economies
23.08.2022 Mojca Lindič: Global Value Chain Integration in CESEE and Euro Area Economies
14.03.2022 Domenica Di Virgilio: Stability of deposits in different interest rate regimes
18.01.2022 Vasja Sivec, Matjaž Volk: Empirical evidence on the efectiveness of capital buffer release
25.11.2021 Selcuk Ozsahin: Early warning FAVAR model for the assessment of the effects of macroprudential policy on risks in the banking sector
25.11.2021 Filippo Arigoni, Črt Lenarčič: The impact of trade policy uncertainty shocks on the euro area
07.10.2020 Biswajit Banerjee, Jelena Ćirjaković: Zadolženost podjetij, razdolževanje in izstop podjetij iz trga: Slovenija in finančna kriza, 2008-2014
16.07.2020 Domenica Di Virgilio: Odzivanje slovenskih bank na likvidnostno regulativo in posledice za oblikovanje makrobonitetne politike
21.04.2020 Matjaž Maletič: Krivulji donosnosti v ZDA in Nemčiji ter upočasnitev gospodarske rasti na Kitajskem
21.04.2020 Črt Lenarčič: Pojasnjevanje inflacije s Harrod-Balassa-Samuelsonovim učinkom v okviru modela DSGE
17.04.2020 Filippo Arigoni: Šoki in nihanja v svetovnih cenah surovin: študija na primeru držav izvoznic surovin
15.04.2020 Selcuk Ozsahin: Prelivi bonitetnih politik, ki se izvajajo na konsolidirani ravni: dokazi kapitalske vaje EBA 2011 in njen učinek v Sloveniji
15.04.2020 Črt Lenarčič in Igor Masten: Prisotnost Harrod-Balassa-Samuelsonovega učinka na primeru panela 28 evropskih držav
06.04.2020 Peonare Caka: Uporaba podatkov o plačilnih transakcijah pri kratkoročnem napovedovanju rasti BDP in zasebne potrošnje v Sloveniji: pristop z mešanimi časovnimi frekvencami
26.03.2020 Jan Radovan: Ocenjevanje potencialnega proizvoda in proizvodne vrzeli v Sloveniji z uporabo modela neopazovanih komponent
06.09.2019 Yi-An Chen, Vasja Sivec, Matjaž Volk: Empirična analiza učinkovitosti sprostitve kapitalskega blažilnika
11.07.2019 Črt Lenarčič: Dinamični stohastični model splošnega ravnotežja s šoki v cenah nafte in trošarinskim pravilom
09.07.2019 Črt Lenarčič: Povezava med denarno in makrobonitetno politiko v ocenjenem dinamičnem stohastičnem modelu splošnega ravnotežja
13.05.2019 Georgios Papadopoulos: Analiza dohodkovne neenakosti, potrošnje ter kreditnega tveganja s pomočjo podatkovno-osnovanega modela z agenti
25.02.2019 Milan Damjanović: Transmisija denarne politike v euroobmočju z vidika posameznih držav: primer Slovenije
27.08.2018 Georgios Papadopoulos: Razvoj okvirja za identifikacijo pregrevanja slovenskega gospodarstva (avgust 2018)
13.06.2018 Jelena Ćirjaković: Makrobonitetni instrumenti in trg poslovnih nepremičnin (junij 2018)
23.05.2018 Milan Damjanović, Biswajit Banerjee: Struktura slovenskega gospodarstva v luči globalnih proizvodnih verig (maj 2018)
13.02.2018 Arjana Brezigar-Masten, Igor Masten, Matjaž Volk: Modelling Credit Risk with a Tobit Model of Days Past Due (februar 2018)
05.10.2017 Vasja Sivec, Matjaž Volk: Bank Response to Policy Related Changes in Capital Requirements (oktober 2017)
05.10.2017 Biswajit Banerjee, Christopher Dunnett, Mojca Lindič: Employment and wage adjustments during the crisis period: Evidence from Wage Dynamics Network (WDN) data for Slovenia (oktober 2017)
13.04.2017 Jan Radovan: Short-term forecasting of Slovenian GDP using monthly information 1/2017 (April 2017)
18.07.2016 Mateja Gabrijelčič, Uroš Herman, Andreja Lenarčič: Firm performance and (foreign) debt financing 1/2016 (July 2016)
21.07.2015 Biswajit Banerjee, Manca Jesenko: The role of firm size and age in employment growth: evidence for Slovenia, 1996-2013, 2/2015 (July 2015)
08.07.2015 Arjana Brezigar-Masten, Igor Masten, Matjaž Volk: Discretionary credit rating and bank stability in a financial crisis 1/2015 (July 2015)
17.03.2015 (Delovno gradivo) Franček Drenovec, Petra Mohorič Peternelj: Kazalniki dohodkovne in premoženjske neenakosti (marec 2015)
01.09.2014 Daragh Clancy, Pascal Jacquinot, Matija Lozej: The effects of government spending in a small open economy within a monetary union 2/2014 (September 2014)
27.05.2014 Matjaž Volk: Estimating probability of default and comparing it to credit rating classification by banks 1/2014 (May 2014)
26.11.2013 Biswajit Banerjee, Matija Vodopivec, Urban Sila: Wage setting in Slovenia: Interpretation of the wage dynamics network (WDN) survey findings in an institutional and macroeconomic context 3/2013 (November 2013)
16.07.2013 Biswajit Banerjee, Manca Jesenko: Dynamics of Firm-Level Job Flows in Slovenia 1996-2011 2/2013 (July 2013)
25.03.2013 Nataša Jemec, Andreja Strojan Kastelec, Aleš Delakorda: How do fiscal shocks affect the macroeconomic dynamics in the Slovenian economy? 1/2013 (March 2013)