Proces SREP

To poglavje vsebuje informacije o splošnih merilih in metodologijah, ki se uporabljajo pri nadzorniškem pregledovanju in ovrednotenju  (angl. Supervisory review and evaluation process - SREP) v skladu s členom 97 Direktive 2013/36/EU.

Banka Slovenije z namenom povečanja transparentnosti izvajanja bančnega nadzora v nadaljevanju objavlja povzetek rezultatov SREP cikla za leto 2023 za banke v Sloveniji. Za pomembne institucije pod neposrednim nadzorom ECB so rezultati SREP za leto 2023 objavljeni na spletni strani ECB.