Letno poročilo ESRB

Predstavljena so letna poročila Evropskega odbora za sistemska tveganja – ESRB, ki je bil ustanovljen decembra 2010 kot neodvisen organ Evropske unije (EU), pristojen za makrobonitetni nadzor finančnega sistema.

Družbeno odgovorno in trajnostno investiranje Banke Slovenije

Družbeno odgovorno in trajnostno investiranje Banke Slovenije

Publikacija izhaja enkrat letno in vsebuje podrobne informacije o tveganjih in priložnostih, povezanih s podnebjem, v okviru naših lastnih finančnih naložb. V publikaciji razkrivamo podnebne cilje in strategije za njihovo uresničitev, kot tudi več v preteklost in v prihodnost usmerjenih podnebnih kazalnikov, povezanih z našimi lastnimi naložbami.

Preberi več
21.06.2021 Letno poročilo ESRB 2017
21.06.2021 Letno poročilo ESRB 2018
21.06.2021 Letno poročilo ESRB 2019
28.07.2017 Letno poročilo ESRB 2016
25.07.2016 Letno poročilo ESRB 2015
20.07.2015 Letno poročilo ESRB 2014
21.07.2014 Letno poročilo ESRB 2013
08.07.2013 Letno poročilo ESRB 2012
18.06.2012 Letno poročilo ESRB 2011