Pogoji uporabe

Izjava o omejitvi odgovornosti

 

Banka Slovenije svoje spletne strani vzdržuje z namenom javnosti olajšati dostop do informacij o svojih dejavnostih in delovanju in si pri tem prizadeva, da bi bile te informacije čim bolj točne in ažurne, vendar ne sprejema nikakršne odgovornosti ali jamstva v zvezi z gradivi in informacijami, ki so objavljena na teh spletnih straneh. Banka Slovenije tako ne jamči za popolnost in točnost podatkov, ki jih predstavlja na svojih domačih straneh in ni odgovorna za posledice, ki bi izhajale iz ravnanja na podlagi vsebine te ali katerekoli druge domače strani Banke Slovenije na internetu. Prav tako Banka Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, ki bi jo katera koli stranka utrpela zaradi odločitev, dejanj ali opustitev, izvršenih na osnovi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh.

Spletne strani Banke Slovenije vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi Banka Slovenija nima nadzora in zato zanje, njihovo vsebino ter pravilnost in točnost podatkov na njih, ne prevzema nikakršne odgovornosti, uporabnikom pa svetuje, da se seznanijo z njihovo politiko varstva zasebnosti.

Prav tako Banka Slovenije ne jamči, da so dokumenti in druge informacije, ki so objavljeni na tej spletni strani, popolnoma enake uradno sprejetim besedilom. Za verodostojne se štejejo le pravni akti, objavljeni v tiskanih izdajah Uradnega lista Republike Slovenije ali Uradnega lista Evropske unije, ter druga dokumentacija ali podatki, ki so objavljeni v tiskani različici.

Banka Slovenije si prizadeva čim bolj zmanjšati motnje, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav, kljub temu pa ne more jamčiti, da tovrstne težave občasno ne bodo ovirale njenih storitev ali kako drugače vplivale nanje. Banka Slovenije tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za težave, do katerih pride zaradi uporabe te spletne strani ali katere koli povezane zunanje spletne strani.

Banka Slovenije ne odgovarja za morebitne poškodbe računalniškega sistema uporabnika zaradi uporabe podatkov, naloženih s spletnih strani Banke Slovenije.

Banka Slovenije si pridržuje pravico spreminjati objavljene informacije in čas njihovega objavljanja. Banka Slovenije ne zagotavlja, da bodo trenutno objavljene informacije objavljene tudi v bodoče ter si pridržuje pravico deloma ali v celoti umakniti objavljeno informacijo s svojih spletnih strani, spremeniti strukturo in vsebino teh strani brez predhodnega obvestila, kakor tudi omejiti dostop do določenih podatkov.

 

Avtorske pravice

Avtorske pravice za celotno vsebino svojih spletnih strani ima Banka Slovenije.

Banka Slovenije dovoljuje shranjevanje, reprodukcijo in distribucijo datotek in informacij, pridobljenih neposredno s spletnih strani Banke Slovenije, pod pogojem, da je vidno označen vir podatkov in da ostanejo podatki nespremenjeni, razen če jih spremeni za potrebe desezoniranja ali izračunavanja stopenj rasti in podobno. Tedaj mora uporabnik to izrecno navesti.

Poleg tega mora uporabnik upoštevati še, da mora biti vsakršna reprodukcija informacij natančna, pri čemer mora biti kot vir navedena Banka Slovenije.

Vsakršna reprodukcija informacij za namen izvajanja tržnih in oglaševalskih dejavnosti brez izrecnega predhodnega soglasja Banke Slovenije ni dovoljena.

Če so te informacije vključene v dokumente, ki so plačljivi (ne glede na način posredovanja informacij), mora fizična ali pravna oseba, ki te informacije objavlja, kupce pred plačilom naročnine ali provizije ter ob vsakem dostopu do informacij, pridobljenih s spletnih strani Banke Slovenije, obvestiti, da so te informacije brezplačno na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Če je na spletne strani Banke Slovenije vzpostavljena povezava iz komercialnih ali tržnih razlogov, mora biti spletna stran Banke Slovenije edini element v oknu brskalnika, kar pomeni, da ne sme biti prikazana znotraj okvira druge spletne strani.

Neupravičeno spreminjanje, izbris, poškodovanje, uničenje ali na drug način povzročena neuporabnost podatkov je kazniva.

 

Uporaba imena in logotipa Banke Slovenije

Uporaba imena in logotipa Banke Slovenije v tržne in oglaševalske namene ni dovoljena razen ob izrecnem predhodnem soglasju Banke Slovenije.

Banka Slovenije opozarja, da obstaja možnost, da njeno ime in logotip različne tretje osebe zlorabljajo za dejavnosti, ki ne spadajo med njene naloge in naloge ESCB. Banka Slovenije poudarja, da ne opravlja storitev poslovnega bančništva za fizične ali pravne osebe in še zlasti, da ne zaračunava provizij za čezmejne prenose, ne sprejema vlog od teh oseb niti ne izdaja potrdil za sprostitev sredstev, čeprav to morda navajajo tretje osebe. Banka Slovenije zato svetuje, da se ne odzivate na ponudbe tovrstnih organizacij ali posameznikov in da nikomur, ki trdi, da predstavlja Banko Slovenije ali ima bančno razmerje z Banko Slovenije, ne pošiljate denarja ali razkrivate podatkov o svojih kreditnih karticah.

Zato, vsakogar, ki opazi ali prejme dvomljivo dokumentacijo, ki se nanaša na Banko Slovenije ali domnevno izvira iz Banke Slovenije, prosimo, da o tem nemudoma obvesti Banko Slovenije.

Banka Slovenije ne sprejema odgovornosti za primere, kjer je njeno ime, logotip ali naslov zlorabljen v dejavnostih, katerih namen je goljufati ali zavajati javnost.

Z dostopom do katere koli rubrike spletne strani Banke Slovenije uporabniki potrjujejo, da sprejemajo zgornja določila.

 

 

© Banka Slovenije, vse pravice pridržane