TARGET2-Securities

TARGET2-Securities je enotna tehnična platforma v lasti centralnih bank Evrosistema, namenjena poravnavi poslov z vrednostnimi papirji, in sicer z zagotovitvijo hkratne poravnave vrednostnih papirjev na računih pri centralni depotni družbi in denarja v evrih (ter tudi drugih valutah) na denarnih računih pri centralni banki. TARGET2-Securities je začel delovati junija 2015, trenutno pa TARGET2-Securities uporablja že več kot 20 centralnih depotnih družb iz območja evra in nekaterih drugih držav (iz Švice, Madžarske, Romunije in Danske).

Cilj TARGET2-Securities je zagotoviti hitrejšo integracijo razdrobljene in lokalno orientirane poravnalne infrastrukture v EU, povečanje učinkovitosti in varnosti izvajanja poravnav vrednostnih papirjev, poenotenje domačih in čezmejnih postopkov poravnave ter zmanjšanje obstoječih razlik v stroških poravnave domačih in čezmejnih transakcij.

Pričakovani učinki vzpostavitve T2S so lažji dostop investitorjev do vrednostnih papirjev, izdanih v drugih centralnih depotnih družbah, izdajateljem vrednostnih papirjev pa se izboljša možnost širitve mednarodne baze investitorjev. TARGET2-Securities koristi tudi centralnim bankam Evrosistema in njihovim nasprotnim strankam, ki sodelujejo v kreditnih operacijah in potrebujejo učinkovite in varne načine dostave domačih in tujih vrednostnih papirjev za zavarovanje posojil pri Evrosistemu. Posredne koristi projekta TARGET2-Securities so vidne v intenzivnih aktivnostih harmonizacije lokalnih tržnih praks in postopkov izvajanja korporacijskih dejanj.

Aktualne informacije o TARGET2-Securities so dosegljive na spletni strani Evropske centralne banke.