Seznam subjektov javnega sektorja v RS, ki se obravnavajo v skladu s členom 116(4) Uredbe (EU) št. 575/2013

Subjekti javnega sektorja s sedežem v Republiki Sloveniji, izpostavljenosti do katerih se lahko za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu v skladu s členom 116(4) Uredbe (EU) št. 575/2013 obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države, ker po mnenju Banke Slovenije zaradi ustreznega jamstva s strani Republike Slovenije za obveznosti teh subjektov ni nikakršne razlike v tveganju med takimi izpostavljenostmi, so:

 

  Naziv subjekta javnega sektorja Matična številka Davčna številka Velja od
1 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 1732803 14717468 01.01.2014
2 Agencija za energijo 1993666 45123136 01.01.2014
3 Agencija za javni nadzor nad revidiranjem 3476278 10031251 01.01.2014
4 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 1332899 10482369 01.01.2014
5 Agencija za trg vrednostnih papirjev 5833566 43586350 01.01.2014
6 Agencija za zavarovalni nadzor 1332856 18962343 01.01.2014
7 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije  6283519 97712663 01.01.2014
8 Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 6889859 93477902 01.01.2014
9 Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 3788164 23272856 01.01.2014
10 Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence 6280757 17283035 01.01.2014
11 Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 2256584 24862185 01.01.2014
12 Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije 3933083 62730436 01.01.2014
13 Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 3367622 68569203 01.01.2014
14 Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije 9390847 31434860 01.03.2024
15 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 1834452 19339496 01.01.2014
16 Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 5056497 29865174 20.10.2020
17 Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije 5860725 74184946 01.01.2014
18 Univerzitetni klinični center Ljubljana 5057272 52111776 20.10.2020
19 Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve 5022959 34375848 20.10.2020
20 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 5156700 85876500 01.01.2014
21 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 5554195 41698070 01.01.2014

 

Seznam teh subjektov je objavljen tudi na spletni strani Evropskega bančnega organa (glej List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments (Article 116 CRR)).