Odprte ponudbe

Prek odprtih ponudb Evrosistem vodi in omejuje nihanje obrestne mere denarnega trga z ročnostjo čez noč. Naravnanost denarne politike usmerja s prilagajanjem obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita. Pobudo za uporabo odprtih ponudb dajo banke. 

V običajnih razmerah obrestni meri odprtih ponudb določata zgornjo in spodnjo mejo nihanj obrestne mere na nezavarovanem denarnem medbančnem trgu čez noč.

Evrosistem nudi dve obliki odprtih ponudb, in sicer:

  • mejno posojilo za pridobitev likvidnosti čez noč pri centralni banki na podlagi ustreznega finančnega premoženja; 
  • mejni depozit za plasiranje depozitov čez noč pri centralni banki.