Uporaba posebnega pravila za bonitetne ocene subjektov javnega sektorja

Za ugotavljanje primernosti finančnega premoženja se za osebo javnega sektorja bonitetna ocena dolžnika oz. garanta lahko uporabi posebno pravilo za določanje te bonitetne ocene, če oseba javnega sektorja nima bonitetne ocene. V tem primeru se za dolžnika oz. garanta izpelje implicitno bonitetno oceno, ki temelji na bonitetni oceni centralne države. Subjekti javnega sektorja PSE1 imajo enako bonitetno oceno kot centralna država, subjekti javnega sektorja PSE2 pa eno stopnjo kreditne kvalitete nižje.

Banka Slovenije objavlja informativni seznam subjektov javnega sektorja.