Objava dokumentacije na podlagi 10. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča je Banka Slovenije 10. 3. 2020 s te spletne strani umaknila objavo informacij po 10. členu zakona.
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje celega Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) do končne odločitve. Na podlagi te odločitve so prekinjeni vsi pravdni postopki, v tem času tudi ne teče zastaranje odškodninskih terjatev in ne teče rok za vložitev tožbe. Prav tako Banka Slovenije zaradi začasnega zadržanja izvajanja ZPSVIKOB do končne odločitve Ustavnega sodišča ne bo reševala zahtevkov za izplačilo pavšalnih nadomestil na podlagi 4. do 7. člena ZPSVIKOB.
Podrobnosti v sporočilu za javnost.