Delovna gradiva

2002 (Delovna gradiva) Mag. Tina Žumer: Ocena Balassa-Samuelsonovega učinka v Sloveniji, julij 2002
2002 (Delovna gradiva) Mag. Špela Majcen, Mojca Žemva: Pomembnejše finančne prilagoditve centralne banke ob vstopu v EUM, marec 2002
2002 (Delovno gradivo) Tatjana Šuler: Bonitetne ocene podjetij (Analiza prehodnih matrik), januar 2002
2001 (Delovna gradiva) Vida Bukaterović: Indikatorji deviznih rezerv in zunanjega dolga, november 2001
2001 (Delovna gradiva) Mag. Andreja Strojan Kastelec: Ocena ravnotežnega realnega tečaja tolarja, november 2001
2001 (Delovna gradiva) Franc Ramšak, Mojca Žemva: Inflacijsko ciljanje na Madžarskem, Češkem in Poljskem, november 2001
2001 (Delovna gradiva) Mag. Aleš Delakorda: Optimalno nominalno sidro in transmisijski mehanizem: primer Slovenije, november 2001
2001 (Delovna gradiva) Feliks Cimperman, Matjaž Noč: Ali obstajajo alternative denarnemu ciljanju, november 2001
2001 (Delovna gradiva) Mag. Aleš Delakorda, Mojca Žemva: Model za napovedovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov, avgust 2001
2001 (Delovna gradiva) Vida Bukatarević, dr. Uroš Čufer: Reprezentativna depozitna obrestna mera - več informacij in manj priporočil, junij 2001
2001 (Delovna gradiva) Mag. Aleš Delakorda, mag. Andreja Strojan Kastelec: Raven in dinamika plač ter njihov vpliv na konkurenčnost, februar 2001
2001 (Delovna gradiva) Vida Bukatarević, dr. Uroš Čufer: Zadolženost realnega sektorja do tujine in domačih bank, januar 2001
2001 (Delovna gradiva) Mag. Andreja Strojan Kastelec: Konkurenčnost slovenskega gospodarstva, januar 2001
2000 (Delovna gradiva) Dr. Uroš Čufer: Gibanje relativnih cen in njihov vpliv na inflacijo, november 2000
2000 (Delovna gradiva) Mag. Aleš Delakorda: Rezultati simulacij makroekonomskega modela, november 2000
2000 (Delovna gradiva) Mojca Žemva: Občutljivost državnega dolga na spremembe deviznih tečajev in obrestnih mer, november 2000
2000 (Delovna gradiva) ARC: Ocena ekonomskih gibanj, julij 2000
2000 (Delovna gradiva) Vida Bukaterović: Devizne rezerve in devizni dolg, marec 2000