Izdana dovoljenja

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).
 

Datum izdaje dovoljenja

Delničar

Banka

Delež v %

4. 3. 2016 Biser Bidco, S.a.r.l. Luksemburg in Apollo Global Management, LLC Nova Kreditna banka Maribor d.d. od 50
21. 6. 2016 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj od 10 do 20
23. 6. 2016 Biser Bidco, S.a.r.l. Luksemburg in njemu nadrejene osebe KBS banka d.d. od 50
16. 9. 2016 UniCredit S.p.A. UniCredit Banka Slovenija d.d. od 50
24. 11. 2016 M&V Investments AD Beograd Gorenjska banka d.d. Kranj od 10 do 20
(posredno)
13. 6. 2017 Privredna banka Zagreb d.d. in njej nadrejena oseba Banka Intesa Sanpaolo d.d. od 50
12. 2. 2018

Prva osebna zavarovalnica, d.d.  in njej nadrejene osebe

Deželna banka Slovenije d.d. od 10 do 20
od 20 do 1/3
21. 2. 2018 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj od 20 do 1/3
29. 10. 2018 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj od 50
11. 12. 2018 Biser Holdings Limited Nova Kreditna banka Maribor d.d. od 50
8. 1. 2019 Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije - SVIZ Slovenije Delavska hranilnica d.d. Ljubljana od 10 do 20
15.07.2019 Advent International Corporation, AI Lake (Luxembourg)  S.ŕ r.l. Addiko Bank d.d. od 1/3 do 50 (posredno)

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).
 

Datum izdaje dovoljenja

Oseba

Banka

4. 8. 2015 Barbara Cerovšek Zupančič Deželna banka Slovenije d.d.
10. 11. 2015 Matej Golob Matzele Abanka d.d.
13. 9. 2016 Jaka Vadnjal Hranilnica Lon d.d., Kranj
13. 9. 2016 Bojan Mandič Hranilnica Lon d.d., Kranj
27. 9. 2016 Goran Katušin SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
19. 10. 2016 Laszlo Pelle Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
7. 12. 2016 Jonathan Charles Locke Nova Kreditna banka Maribor d.d.
24. 2. 2017 John Michael Denhof Nova Kreditna banka Maribor d.d.
14. 3. 2017 Alessandro Pontoglio UniCredit Banka Slovenija d.d.
29. 3. 2017 Renato Založnik Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
6. 7. 2017 Ivan Ivičić Banka Intesa Sanpaolo d.d.
12. 7. 2017 Drago Kavšek Banka Intesa Sanpaolo d.d.
11. 1. 2018 Jozef Kausich Banka Intesa Sanpaolo d.d.
12. 2. 2018 Elena Burdakova Sberbank banka d.d.
5. 6. 2018 Lea Branecka UniCredit Banka Slovenija d.d.
6. 6. 2018 Andrej Andoljšek Addiko Bank d.d.
29. 6. 2018 Matej Falatov Nova Kreditna banka Maribor d.d.
17. 8. 2018 Ivanka Prezhdarova UniCredit Banka Slovenija d.d.
11. 9. 2018 Klemen Bajt Primorska hranilnica Vipava d.d.
7. 12. 2018 Marko Rozman Deželna banka Slovenije d.d.
10. 12. 2018 Mario Henjak Gorenjska banka d.d., Kranj
18. 3. 2019 Marko Filipčič Gorenjska banka d.d., Kranj
16. 4. 2019 Aytac Aydin Nova Kreditna banka Maribor d.d.
4. 7. 2019 Anja Božac Addiko Bank d.d.
22. 7. 2019 Tomaž Šalamon UniCredit Banka Slovenija d.d.
23. 7. 2019 Nada Mertik Abanka d.d.
30. 7. 2019 Marco Giuseppe Esposito UniCredit Banka Slovenija d.d.

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2 (seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2, to je po 13. 5. 2015).
 

Datum izdaje dovoljenja

Banka

Storitve

7. 7. 2015 Banka Koper d.d. finančni zakup (lizing, najem)
30. 5. 2016 Gorenjska banka d.d., Kranj finančni zakup (lizing, najem)
30. 6. 2016 Gorenjska banka d.d., Kranj trženje investicijskih skladov
20. 12. 2016 Banka Koper d.d. svetovanje v zvezi z naložbami (investicijsko svetovanje)
13. 6. 2017 Delavska hranilnica d.d., Ljubljana  odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring)