Koledar objav

Kategorija podatkov Oktober 2019 November 2019 December 2019 Januar 2020
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi   29.
(za 3. kvartal 2019)
   
Indeks industrijske proizvodnje  10.
(za avgust 2019)
08.
(za september 2019)
10.
(za oktober 2019)
najkasneje 10.
(za november 2019)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 25.
(za oktober 2019)
25.
(za november 2019)
20.
(za december 2019)
najkasneje 27.
(za januar 2020)
Trg delovne sile: Zaposlenost   29.
(za 3. kvartal 2019)
   
Trg delovne sile: Brezposelnost   29.
(za 3. kvartal 2019)
   
Trg delovne sile: Plače 15.
(za avgust 2019)
15.
(za september 2019)
16.
(za oktober 2019)
najkasneje 16.
(za november 2020)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 30.
(za oktober 2019)
29.
(za november 2019)
30.
(za december 2019)
najkasneje 31.
(za januar 2020)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih  21.
(za september 2019)
21.
(za oktober 2019)
20.
(za november 2019)
najkasneje 21.
(za december 2019)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 30.
(za september 2019)
najkasneje 29.
(za oktober 2019)
najkasneje 31.
(za november 2019)
najkasneje 31.
(za december 2019)
Dolg države        
  Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 30.
(za september 2019)
najkasneje 29.
(za oktober 2019)
najkasneje 31.
(za november 2019)
najkasneje 31.
(za december 2019)
  Skupaj poroštva     najkasneje 31.
(za 3. kvartal 2019)
 
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 30.
(za september 2019)
najkasneje 29.
(za oktober 2019)
najkasneje 31.
(za november 2019)
najkasneje 31.
(za december 2019)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14.
(za september 2019)
najkasneje 14.
(za oktober 2019)
najkasneje 13.
(za november 2019)
najkasneje 14.
(za december 2019)
Obrestne mere 1 14.
(za september 2019)
najkasneje 14.
(za oktober 2019)
najkasneje 13.
(za november 2019)
najkasneje 14.
(za december 2019)
Indikatorji finančne stabilnosti     najkasneje 31.
(za 3. kvartal 2019)
 
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 03.
(za september 2019)
najkasneje 14.
(za oktober 2019)
najkasneje 13.
(za november 2019)
najkasneje 14.
(za december 2019)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 14.
(za avgust 2019)
13.
(za september 2019)
16.
(za oktober 2019)
13.
(za november 2019)
Mednarodne rezerve 07.
(za september 2019)
07.
(za oktober 2019)
06.
(za november 2019)
07.
(za december 2019)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 14.
(za september 2019)
13.
(za oktober 2019)
16.
(za november 2019)
13.
(za december 2019)
Zunanja trgovina 10.
(za avgust 2019)
08.
(za september 2019)
10.
(za oktober 2019)
najkasneje 10.
(za november 2019)
Prikaz stanja mednarodnih naložb     16.
(za 3. kvartal 2019)
 
Zunanji dolg 14.
(za avgust 2019)
13.
(za september 2019)
16.
(za oktober 2019)
13.
(za november 2019)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo 29
(za 2. kvartal 2019)
    najkasneje 31
(za 3. kvartal 2019)

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2019 objavljeni v februarju 2019.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.