Druga statistika

Uredba (EU) št. 1011/2012 ECB z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) (Uradni list EU, št. L305/12 in L116/2015)

Smernica ECB z dne 22. marca 2013 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2013/7) (Uradni list EU, št. L125/2013 in L154/2015)