Vplačila v Sklad za reševanje bank

Banka Slovenije je od bank v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17, v nadaljevanju ZOSRB) zahtevala, da na dan 30. marca 2015 vplačajo pripadajoča ustanovna denarna sredstva v sklad za reševanje bank.

Banka Slovenije mora na podlagi določb petega odstavka 14. člena ZOSRB v 3 dneh od prejema vplačil denarnih sredstev bank po prvem odstavku 14. člena ZOSRB javno objaviti seznam bank in hranilnic (v nadaljevanju banke), ki:

  • so vplačale denarna sredstva in višino vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah,
  • denarnih sredstev niso vplačale, in
  • jim na podlagi četrtega odstavka 14. člena ZOSRB ni bilo potrebno vplačati denarnih sredstev.

Na podlagi omenjenih določb ZOSRB Banka Slovenije spodaj javno objavlja podatke o vplačilih v sklad za reševanje bank po stanju na dan 30. marca 2015, aktualna vrednost vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah pa je prikazana v letnih poročilih Sklada za reševanje bank.


Stanje na 30. marca 2015

1. Banke, ki so vplačale ustanovna denarna sredstva v sklad za reševanje bank in višina vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah:

Naziv banke Višina vplačanih denarnih sredstev v EUR
Nova Ljubljanska banka d. d. 44.536.835,00
Abanka d.d.1 24.746.445
UniCredit Banka Slovenija d.d. 22.879.696,00
Sberbank banka d.d. 16.349.221,00
Nova KBM d. d.2 14.251.501,00
Addiko bank d.d.3 13.149.954
SKB banka d.d. 12.930.512,00
Banka Koper d.d. 10.618.282,00
Banka Sparkasse d.d. 8.795.968,00
Gorenjska banka d.d. 6.744.611,00
Deželna banka Slovenije d.d. 2.700.110,00
Delavska hranilnica d.d. 1.611.434,00
Hranilnica LON d.d. 673.605,00
Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. 82.903,00

 

1 Abanka Vipa d.d. in Banka Celje d.d. sta se združili 5. 10. 2015 (pravna naslednica Abanka d.d.). Tabela izkazuje skupni znesek vplačila v sklad za reševanje 30. 3. 2015, pri čemer je vplačilo Abanke Vipa d.d. znašalo 14.565.041,00 EUR in vplačilo Banke Celje d.d. 10.181.404,00 EUR.
2 Poštna banka Slovenije, d.d. - Bančna skupina NKBM d.d. je bila dne 1. 9. 2016 pripojena k Novi KBM d.d. KBS banka d.d. je bila 3. 1. 2017 pripojena k Novi KBM d.d. KBS banka d.d. je do 1. 7. 2016 poslovala s firmo Raiffeisen banka d.d. Tabela izkazuje skupni znesek vplačila v sklad za reševanje 30. 3. 2015, pri čemer je vplačilo Nove KBM d.d. znašalo 14.251.501,00 EUR, vplačilo Poštne banke Slovenije, d.d. - Bančna skupina NKBM d.d. 1.399.252,00 EUR in vplačilo KBS banke d.d. 9.600.608,00 EUR.
3 Addiko banka d.d. je do 11. 7. 2016 poslovala s firmo Hypo Alpe Adria bank d.d.