Aktualno

Novosti s področja EMIR

 • 6. 5. 2021: EC objavila osnutek uredbe glede podaljšanja prehodnih obdobij za izvzetje pokojninskih shem
 • 6. 5. 2021: EC objavila poročilo glede prenos zavarovanja z denarnimi in nedenarnimi sredstvi kot gibljivega kritja v okviru pokojninskih shem
 • 6. 5. 2021: v UL (EU) objavljeni delegirani uredbi glede postpokov glede kazni za CCP tretjih držav in dokumentacije glede glob in kazni
 • 15. 4. 2021: ESMA objavila poročilo glede kvalitete podatkov v zvezi z EMIR in SFTR
 • 12. 4. 2021: EC objavila poročilo glede proučitve možnosti izvzetja poslov, ki izhajajo neposredno iz storitev za zmanjšanje tveganj po trgovanju, iz obveznosti kliringa 
 • 12. 4. 2021: v UL EU objavljen izvedbeni akt EC glede enakovrednosti določenih pogodbenih trgov v ZDA v skladu EMIR
 • 8. 4. 2021: ESMA objavila končno poročilo glede CCP dodatnih storitev in aktivnosti
 • 8. 4. 2021: ESMA objavila rezultate peer review CCP nadzora
 • 6. 4. 2021: ESMA objavila finalno poročilo in smernice glede informacij in notifikacij TR;
 • 31. 3. 2021: ESMA prenovila EMIR Q&A
 • 29. 3. 2021: ESMA prenovila validacijska pravila
 • 24. 3. 2021: ESMA objavila posvetovalni dokument glede poenostavitve in harmonizacije prispevkov TR 
 • 19. 3. 2021: ESA so objavile skupne Q&A glede bilateralnih kritij
 • 16. 3. 2021: EC objavila posvetovalni dokument glede podaljšanja izvzetij iz obveznosti kliringa za pokojninske sheme
 • 10. 3. 2021: EC objavila posvetovalni dokument glede FRANDT klirinških storitev
 • 8. 3. 2021: ESMA objavila preglednico glede skladnosti jurisdikcij s smernicami v zvezi s CCP upravljanjem s konflikti interesov 
 • 5. 3. 2021: ESMA objavila govor Klausa Löberja, predsednika CCP nadzorniškega odbora ESMA
 • 24. 2. 2021: ESMA objavila smernice glede procedur in metodologij glede nadzorniškega pregleda in procesa ocenjevanja CCP
 • 17. 2. 2021: v Uradnem listu EU sta objavljeni Uredba 2021/236 o spremembi uredbe (EU) 2016/2251 v zvezi s časovnim okvirom začetka uporabe nekaterih postopkov obvladovanja tveganja za namen izmenjave zavarovanja s premoženjem in Uredba 2021/237 o spremembi uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa
 • 12. 2. 2021: v Uradnem listu EU je objavljena Uredba (EU) 2021/168 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih promptnih menjalnih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestitev za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012
 • 28. 1. 2021: v Uradnem listu EU je objavljen sklep o ekvivalenci CCP iz USA
 • 28. 1. 2021: ESMA prenovila EMIR Q&A
 • 27. 1. 2021: EC sprejela sklep o ekvivalenci CCP iz USA
 • 22. 1. 2021: v Uradnem listu EU objavljena uredba o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank, ki spreminja EMIR
 • 21. 1. 2021: ESMA objavila smernice glede pisnih dogovorov med člani CCP kolegijev (sporočilo za javnost)
 • 20. 1. 2021: EC objavila posvetovalne dokumente glede ekvivalence OTC pravil z Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Hong Kongom, Singapurjem in ZDA
 • 7. 1. 2021: ESMA podpisala dogovor s CFTC glede priznanih CCP
 • 4. 1. 2021: ESMA objavila sporočilo za javnost glede izbrisa registracije UK TR
 • 4. 1. 2021: ESMA posodobila seznam CCP
 • 4. 1. 2021: ESMA posodobila seznam ne-EU CCP
 • 4. 1. 2021: ESMA posodobila register glede obveznosti kliringa
 • 4. 1. 2021: ESMA posodobila seznam pokojninskih shem, za katere veljajo izvzetja

Arhiv>>