Aktualno

Novosti s področja EMIR

 • 4. 5. 2020: ESA objavile končno poročilo glede sprememb RTS v zvezi z izmenjavo zavarovanj
 • 3. 4. 2020: BCBS in IOSCO objavila prenovljen okvir glede izmenjave zavarovanj za IFI OTC (sporočilo za javnost)
 • 2. 4. 2020: ESMA objavila posvetovalni dokument glede kliringa za pokojninske sheme
 • 31. 3. 2020: ESMA preklicala registracijo DTCC iz Irske (DDRIE)
 • 31. 3. 2020: ESMA objavila finalno poročilo glede glob in kazni za ne-EU CCP
 • 30. 3. 2020: ESMA objavila osnutek RTS glede CCP kolegijev
 • 27. 3. 2020: v Uradnem listu EU sta objavljeni uredbi glede EMIR v zvezi s kriteriji v povezavi s posli s kritimi obveznicami in listinjenjem (2020/447 in 2020/448)
 • 26. 3. 2020: ESMA objavila posvetovalni dokument v zvezi s TR in posvetovalni dokument v zvezi s storitvami za zniževanje tveganj na podlagi EMIR Refit
 • 3. 3. 2020: ESMA objavila pravila glede CCP nadzorniškega odbora
 • 2. 3. 2020: ESMA objavila sporočilo za javnost, pismo EC in poročilo glede C6 blagovnih IFI na energijo
 • 7. 2. 2020: ESMA objavila poročilo glede uskladitve MiFIR določb z določbami EMIR
 • 7. 1. 2020: ESMA objavila prenovljene Q&A
 • 7. 1. 2020: ESMA objavila poročilo glede CCP članstva in skrbnega pregleda
 • 23. 12. 2019: ESMA podaljšala priznanje treh UK CCP v primeru Brexita brez dogovora
 • 23. 12. 2019: v OJ objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2211 glede ekvivalence UK CCP z EMIR
 • 19. 12. 2019: Svet EU tristolpično tabelo s stališči institucij glede predloga uredbe o sanaciji in reševanju CCP (dokument, priloga 1, priloga 2)
 • 18. 12. 2019: Evropska komisija sprejela spremembo uredbe 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem
 • 16. 12. 2019: Evropska komisija sprejela RTS o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru
  kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, kar vpliva na obveznosti kliringa
 • 13. 12. 2019: ESMA objavila posvetovalni dokument glede CCP kazni
 • 12. 12. 2019: v OJ objavljena EMIR 2.2
 • 9. 12. 2019: ESMA objavila letno statistično poročilo o EU trgu z IFI
 • 9. 12. 2019: ESMA objavila poročilo o nadzorniških ukrepih in kaznih v zvezi z EMIR
 • 5. 12. 2019: ESA objavile osnutek sprememb RTS, ki se nanaša na bilateralna kritja
 • 4. 12. 2019: Evropska komisija objavila sporočilo za javnost glede strinjanja z okvirom za reševanje in sanacijo CCP
 • 3. 12. 2019: ESMA posodobila seznam ne-EU CCP
 • 12. 11. 2019: ESMA posodobila seznam CCP
 • 11. 11. 2019: ESMA objavila tehnične nasvete v zvezi z nadzorom CCP tretjih držav v zvezi z EMIR 2.2 (comparable compliance, tiering, fees)
 • 23. 10. 2019: EMIR 2.2 je pripravljena za objavo v OJ EU
 • 17. 10. 2019: ESMA objavila poročilo glede nadzorniškega pregleda nad kvaliteto podatkov, ki se poročajo po EMIR
 • 15. 10. 2019: Svet sprejel EMIR 2.2
 • 15. 10. 2019: FSB objavil letno poročilo glede napredka v zvezi z implementacijo IFI OTC reform
 • 11. 10. 2019: Evropski Parlament sprejel popravek glede EMIR 2.2 v zvezi z nadzorom nad CCP
 • 9. 10. 2019: BIS in IOSCO objavila poročilo glede upravljanja kritičnih IFI OTC podatkovnih elementov (razen UPI in UTI)
 • 9. 10. 2019: FSB objavil poročilo glede upravljanja UPI
 • 4. 10. 2019: ESMA objavila govor Stevena Maijoorja, ki se med drugim nanaša tudi na tržno infrastrukturo
 • 4. 10. 2019: ESMA objavila posvetovalni dokument glede uskladitve MiFIR s spremembami iz EMIR Refit
 • 3. 10. 2019: ESMA objavila posvetovalni dokument glede komercialnih pogojev za opravljanje kliringa na podlagi EMIR FRANDT
 • 2. 10. 2019: ESMA posodobila Q&A v zvezi z EMIR
 • 19. 9. 2019: ESMA objavila prenovljen seznam CCP
 • 31. 7. 2019: ESMA objavila odziv javnosti glede posvetovalnih dokumentov v zvezi z EMIR 2.2
 • 26. 7. 2019: ESMA prenovila seznam CCP tretjih držav, priznanih s strani ESMA
 • 23. 7. 2019: BCBS in IOSCO sta objavila sporočilo za javnost glede podaljšanja implementacijske faze za začetna zavarovanja
 • 22. 7. 2019: ESMA objavila letno poročilo glede nadzora CCP
 • 15. 7. 2019: ESMA prenovila Q&A
 • 12. 7. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede neskladnosti zahtev za obveznost trgovanja in EMIR Refit
 • 28. 6. 2019: ESMA prenovila seznam CCP tretjih držav, priznanih s strani ESMA
 • 14. 6. 2019: ESMA prenovila Q&A
 • 14. 6. 2019: ESMA objavila pismo, naslovljeno na Evropsko komsijo glede izračuna pozicij FC v NFC skupinah
 • 5. 6. 2019: BIS in IOSCO objavila diskusijski dokument glede avkcij v zvezi z upravljanjem v primeru neplačil
 • 4. 6. 2019: ESMA objavila govor Stevena Maijoora glede mednarodnega sodelovanja in z Brexitom povezane tematike
 • 28. 5. 2019: V Uradnem listu EU je objavljena sprememba EMIR (Refit)
 • 28. 5. 2019: ESMA prenovila Q&A
 • 28. 5. 2019: ESMA objavila elektronski naslov in obrazec za pošiljanje notifikacij glede preseganja praga kliringa
 • 28. 5. 2019: ESMA objavila posvetovane dokumente glede CCP-jev
 • 23. 5. 2019: ESMA objavila posvetovalni dokument v zvezi s smernicami glede informacij, ki jih morajo TR pošiljati ESMA
 • 14. 5. 2019: Svet EU potrdil EMIR Refit
 • 2. 5. 2019: v Uradnem listu EU objavljen izvedbeni sklep glede ekvivalence Japonske za transakcije z IFI
 • 29. 4. 2019: v Uradnem listu EU objavljena delegirana uredba glede podaljšanja začasnega izvzetja iz obveznosti kliringa za IGT, kjer ima ena izmed nasprotnih strank sedež v tretji državi
 • 12. 4. 2019: ESMA objavila sporočilo v zvezi z Brexitom
 • 9. 4. 2019: ESMA prenovila seznam CCP
 • 5. 4. 2019: ESMA objavila Smernice o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank
 • 5. 4. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost v zvezi z izdajo prenovljenih dovoljenj za UK CCP in CSD v zvezi z Brexitom
 • 3. 4. 2019: ESMA objavila informacijo glede pričetka EU CCP stresnih testov in okvirja stresnih testov
 • 28. 3. 2019: ESMA objavila izjavo za javnost glede novega Refit režima za FC in NFC
 • 28. 3. 2019: ESMA objavila prevode smernic za izračun pozicij TR
 • 28. 3. 2019: ESMA objavila izjavo za javnost v zvezi z Brexitom
 • 25. 3. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede registracije repozitorija UnaVista TRADEcho B.V.
 • 22. 3. 2019: v Uradnem listu EU sta objavljeni spremembi RTS, ki se nanašata na dostop do podatkov v TR in podrobnosti vloge za registracijo TR ter spremeba ITS, ki se nanaša na uporabo kod poročanja
 • 14. 3. 2019: BIS objavil informacijo glede implementacije standardov za PFMI
 • 13. 3. 2019: v Uradnem listu EU sta objavljeni uredbi (št. 2019/396 in 2019/397), ki se nanašata na prenovo pogodb v zvezi z Brexitom
 • 13. 3. 2019: Evropski svet objavil informacijo glede začasnega dogovora glede CCP
 • 5. 3. 2019: BCBS in IOSCO objavila izjavo glede zaključne faze implementacije zahtev po vzdrževanju kritja
 • 1. 3. 2019: Evropski Svet objavil kompromisni predlog EMIR Refit
 • 1. 3. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede registracije repozitorija DTCC Data Repository (Ireland) PLC
 • 1. 3. 2019: ESMA umaknila registracijo za Bloomberg Trade Repository Ltd
 • 18. 2. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede priznanja UK CCP v primeru Brexita brez dogovora
 • 13. 2. 2019: ESMA objavila govor Stevena Maijoorja na Evropskem finančnem forumu v Dublinu glede vpliva Brexita
 • 7. 2. 2019: V Uradnem listu RS objavljena Uredba o izvajanju EMIR
 • 5. 2. 2019: Evropski Svet objavil izjavo za javnost glede prenove pravil za izvedene finančne instrumente in kliring
 • 4. 2. 2019: ESMA posodobila EMIR Q&A
 • 4. 2. 2019: ESMA objavila sporočilo za javnost glede dogovora z BoE za priznanje UK CCP v primeru Brexita brez dogovora
 • 1. 2. 2019: ESRB objavil poročilo glede dogovorov o interoperabilnosti med CCP
 • 1. 2. 2019: ESMA objavila izjavo glede obveznosti po EMIR v primeru Brexita brez dogovora
 • 31. 1. 2019: ESMA objavila izjavo glede obveznosti kliringa in trgovalnih obveznosti manjših FC in "backloading" zahtev poročanja
 • 24. 1. 2019: ESMA posodobila seznam ne-EU CCP, ki so zaprosile za priznanje
 • 7. 1. 2019: ESMA posodobila seznam priznanih ne-EU CCP

 

Več >>