Preprečevanje ponarejanja

Ponarejanje gotovine je eno od najstarejših kaznivih dejanj v zgodovini človeštva. Razvoj tehnologije omogoča vse večjo aktivnost ponarejevalcev v domačem in svetovnem prostoru. 

Tudi v Sloveniji se vsako leto pojavlja ponarejanje gotovine, potencialne žrtve pa so predvsem posamezniki, ki si prejete gotovine ne ogledajo natančno ali slabo poznajo osnovne značilnosti pristnih bankovcev.

Evropski sistem centralnih bank - ESCB si nenehno prizadeva zaščititi bankovce pred ponarejanjem z vgradnjo večjega števila kvalitenih varovalnih elementov.

Pri tem upošteva, da morajo zaščitni elementi omogočiti uporabnikom prepoznavanje pristnosti bankovcev, s katerimi vsakodnevno poslujejo, ne da bi za to potrebovali tehnične pripomočke.

Dodatne informacije najdete na spletnih straneh ECB Preprečevanje ponarejanja in Zaščitni elementi.

 

Poročilo o ponarejanju evrobankovcev - Evrosistem

Evropska centralna banka je 25. januarja 2019 objavila polletno poročilo o ponarejanju evrobankovcev.

V drugi polovici leta 2018 je bilo iz obtoka umaknjenih skupno 262.000 ponarejenih evrobankovcev, kar je 13,0 % več kot v prvi polovici leta 2018. V primerjavi z vse večjim številom pristnih bankovcev v obtoku (več kot 22 milijard v drugi polovici leta 2018) ostaja število ponaredkov zelo majhno.

 

Tabela 1: Delež ponaredkov posameznih apoenov v drugem polletju 2018

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Delež (v%)

 1,6

2,6

22,7

61,8

9,0

0,9

1,4

 100

V drugi polovici leta 2018 sta bila še vedno najpogosteje ponarejana bankovca za 20 € in 50 €. Skupaj sta predstavljala več kot 80 % vseh ponaredkov. Večina ponaredkov je bila odkrita v državah Evroobmočja (96,7 %).

 

Slovenija

Vrednost ponarejenega evrskega denarja, umaknjenega iz obtoka, se je lani v Sloveniji v primerjavi s preteklim letom skoraj prepolovila. Znižanje je bilo predvsem posledica manjšega števila ponarejenih bankovcev, medtem ko se je število ponarejenih evrskih kovancev v primerjavi s preteklim letom povečalo. Slovenija se s tem uvršča med uspešnejše države pri soočanju s problematiko s ponarejeno gotovino.

Medtem ko je v letu 2017 vrednost ponarejenih evrskih kovancev in bankovcev, umaknjenih iz obtoka, presegla 720.000 evrov, se je ta v lanskem letu znižala na 374.000 evrov. Iz obtoka je bilo zaradi ponarejanja umaknjenih skoraj polovico manj evrskih bankovcev kot v letu 2017, za slabih 40 % pa se je povečalo število ponarejenih evrskih kovancev. Pri bankovcih so bili ponaredki najpogostejši pri vrednostih 20, 50 in 500 evrov, pri kovancih pa je bil najpogosteje ponarejen kovanec za dva evra. Primerjava podatkov Evrosistema na tem področju uvršča Slovenijo v spodnjo polovico držav po številu odkritih ponaredkov.

 

Tabela 2: Ponaredki evrobankovcev umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2018

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Količina

7

46

192

761

122

28

623

1.779

Delež (v%)

0,4

2,6

10,8

42,8

6,8

1,6

35,0

100

 

Upoštevajoč število neto izdanih pristnih evrobankovcev in evrokovancev, je delež ponaredkov med gotovino v obtoku zelo majhen.