Preprečevanje ponarejanja

Ponarejanje gotovine je eno od najstarejših kaznivih dejanj v zgodovini človeštva. Razvoj tehnologije omogoča vse večjo aktivnost ponarejevalcev v domačem in svetovnem prostoru. 

Tudi v Sloveniji se vsako leto pojavlja ponarejanje gotovine, potencialne žrtve pa so predvsem posamezniki, ki si prejete gotovine ne ogledajo natančno ali slabo poznajo osnovne značilnosti pristnih bankovcev.

Evropski sistem centralnih bank - ESCB si nenehno prizadeva zaščititi bankovce pred ponarejanjem z vgradnjo večjega števila kvalitetnih varovalnih elementov.

Pri tem upošteva, da morajo zaščitni elementi omogočiti uporabnikom prepoznavanje pristnosti bankovcev, s katerimi vsakodnevno poslujejo, ne da bi za to potrebovali tehnične pripomočke.

Dodatne informacije najdete na spletnih straneh ECB Preprečevanje ponarejanja in Zaščitni elementi.

 

Poročilo o ponarejanju evrobankovcev - Evrosistem

Evropska centralna banka je 28. januarja 2022 objavila poročilo o ponarejanju evrobankovcev v letu 2021.

V letu 2021 je bilo iz obtoka umaknjenih 347.000 ponarejenih evrobankovcev (180.000 v drugi polovici leta), kar je 24,6 % manj kot v letu 2020. V letu 2021 je bilo odkritih 12 ponaredkov na 1 milijon pristnih bankovcev v obtoku, kar je doslej najnižja raven.

 

Tabela 1: Delež ponaredkov posameznih apoenov v letu 2021

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Delež (v%)

 2,4

15,7

32,1

33,8

9,5

5,5

1,0

 100

V letu 2021 sta bila še vedno najpogosteje ponarejana bankovca za 20 € in 50 €. Skupaj sta predstavljala okrog dve tretjini vseh ponaredkov. Večina ponaredkov je bila odkrita v državah Evroobmočja (95,4 %).

 

Slovenija

V letu 2021 sta se, v primerjavi z letom 2020, v Sloveniji zmanjšala tako število ponarejenih evrobankovcev, kot tudi število ponarejenih evrokovancev, umaknjenih iz obtoka.

Iz obtoka je bilo v letu 2021 zaradi ponarejanja umaknjenih tretjino manj evrobankovcev kot v letu 2020, za 5,6 % pa se je v letu 2021 znižalo tudi število ponarejenih evrokovancev glede na leto 2020. Pri evrobankovcih so bili ponaredki najpogostejši pri vrednostih € 50, € 100 in € 20, pri evrokovancih pa je bil najpogosteje ponarejen kovanec za € 2. Primerjava podatkov Evrosistema na tem področju uvršča Slovenijo v spodnjo polovico držav po številu odkritih ponaredkov evrobankovcev.

 

Tabela 2: Ponaredki evrobankovcev umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2021

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Količina

5

42

106

221

123

6

95

598

Delež (v%)

0,8

7,0

17,7

37,0

20,6

1,0

15,9

100

 

Tabela 3: Ponaredki eurokovancev, umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2021

Apoen 

€ 0,50 

€ 1

€ 2

Skupaj

Količina

100

137

2.238

2.475

Delež (v%)

4,1

5,5

90,4

100

Upoštevajoč število neto izdanih pristnih evrobankovcev in evrokovancev, je delež ponaredkov med gotovino v obtoku zelo majhen.