Preprečevanje ponarejanja

Ponarejanje gotovine je eno od najstarejših kaznivih dejanj v zgodovini človeštva. Razvoj tehnologije omogoča vse večjo aktivnost ponarejevalcev v domačem in svetovnem prostoru. 

Tudi v Sloveniji se vsako leto pojavlja ponarejanje gotovine, potencialne žrtve pa so predvsem posamezniki, ki si prejete gotovine ne ogledajo natančno ali slabo poznajo osnovne značilnosti pristnih bankovcev.

Evropski sistem centralnih bank - ESCB si nenehno prizadeva zaščititi bankovce pred ponarejanjem z vgradnjo večjega števila kvalitetnih varovalnih elementov.

Pri tem upošteva, da morajo zaščitni elementi omogočiti uporabnikom prepoznavanje pristnosti bankovcev, s katerimi vsakodnevno poslujejo, ne da bi za to potrebovali tehnične pripomočke.

Dodatne informacije najdete na spletnih straneh ECB Preprečevanje ponarejanja in Zaščitni elementi.

 

Poročilo o ponarejanju evrobankovcev - Evrosistem

Evropska centralna banka je 24. januarja 2020 objavila polletno poročilo o ponarejanju evrobankovcev.

V drugi polovici leta 2019 je bilo iz obtoka umaknjenih skupno 308.000 ponarejenih evrobankovcev, kar je 22,7 % več kot v prvi polovici leta 2019. V primerjavi z vse večjim številom pristnih bankovcev v obtoku (več kot 24 milijard v drugi polovici leta 2019) ostaja število ponaredkov zelo majhno.

 

Tabela 1: Delež ponaredkov posameznih apoenov v drugem polletju 2019

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Delež (v%)

 2,4

13,5

34,2

36,5

9,6

1,4

2,4

 100

V drugi polovici leta 2019 sta bila še vedno najpogosteje ponarejana bankovca za 20 € in 50 €. Skupaj sta predstavljala več kot 70 % vseh ponaredkov. Večina ponaredkov je bila odkrita v državah Evroobmočja (96,4 %).

 

Slovenija

Vrednost ponarejene evrogotovine, umaknjene iz obtoka, se je lani v Sloveniji v primerjavi s preteklim letom močno zmanjšala. Znižanje je bilo predvsem posledica manjšega števila ponarejenih evrobankovcev, medtem ko se je število ponarejenih evrokovancev v primerjavi s preteklim letom povečalo.

Medtem ko je v letu 2018 vrednost ponarejenih evrokovancev in evrobankovcev, umaknjenih iz obtoka, presegla 374.000 EUR, se je ta v lanskem letu znižala na 76.000 EUR. Iz obtoka je bilo zaradi ponarejanja umaknjenih skoraj tretjino manj evrobankovcev kot v letu 2018, za 60 % pa se je povečalo število ponarejenih evrokovancev. Pri evrobankovcih so bili ponaredki najpogostejši pri vrednostih € 50, € 20 in € 100, pri evrokovancih pa je bil najpogosteje ponarejen kovanec za € 2. Primerjava podatkov Evrosistema na tem področju uvršča Slovenijo v spodnjo polovico držav po številu odkritih ponaredkov.

 

Tabela 2: Ponaredki evrobankovcev umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2019

Apoen 

€ 5

€ 10

€ 20 

€ 50

€ 100 

€ 200

€ 500

Skupaj

Količina

11

57

182

852

94

13

27

1.236

Delež (v%)

0,9

4,6

14,7

68,9

7,6

1,1

2,2

100

 

Tabela 3: Ponaredki eurokovancev, umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2019

Apoen 

€ 0,50 

€ 1

€ 2

Skupaj

Količina

276

218

1.743

2.237

Delež (v%)

12,3

9,8

77,9

100

Upoštevajoč število neto izdanih pristnih evrobankovcev in evrokovancev, je delež ponaredkov med gotovino v obtoku zelo majhen.