Občasne publikacije

20.09.2021 Finteh in plačevanje: trendi
21.05.2021 Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic
19.01.2021 Analiza učinka ukrepov zaradi pandemije Covid-19 na gotovinsko in kartično poslovanje
09.12.2020 Analiza strokovnih služb Banke Slovenije – Bančni sistem v razmerah pandemije koronavirusa
22.06.2020 Analiza učinkov ukrepov zaradi pandemije Covid-19 na kartično in gotovinsko poslovanje
19.05.2020 Ocena sistemskih tveganj in odpornosti finančnega sektorja ob epidemiji Covid-19
28.04.2020 Analiza učinkov COVID-19 na slovensko gospodarstvo
04.02.2020 Ležarine in negativne obrestne mere za vloge gospodinjstev
11.11.2014 Rezultati ankete o povpraševanju po posojilih nefinančnih družb po dejavnostih, november 2014
10.10.2013 Rezultati ankete o povpraševanju po posojilih nefinančnih družb po dejavnostih, oktober 2013
06.11.2012 Rezultati ankete o povpraševanju po posojilih nefinančnih družb po dejavnostih, november 2012
01.03.2012 Projekt SEPA v Sloveniji – Drugo poročilo o napredku (marec 2012)
01.01.2012 Poročilo o cenovni stabilnosti, april 2012
01.01.2012 Poročilo o cenovni stabilnosti, april 2012
01.01.2012 Poročilo o cenovni stabilnosti, oktober 2012
01.01.2012 Poročilo o cenovni stabilnosti, oktober 2012
01.01.2011 Poročilo o cenovni stabilnosti, april 2011
01.01.2011 Poročilo o cenovni stabilnosti, oktober 2011
01.01.2011 Poročilo o cenovni stabilnosti, oktober 2011
14.09.2010 Rezultati ankete o povpraševanju po posojilih nefinančnih družb po dejavnostih, september 2010
01.01.2010 Poročilo o cenovni stabilnosti, april 2010
01.01.2010 Poročilo o cenovni stabilnosti, april 2010
01.01.2010 Poročilo o cenovni stabilnosti, oktober 2010
01.01.2010 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, marec 2010
01.12.2009 Projekt SEPA v Sloveniji – Prvo poročilo o napredku
01.01.2009 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, marec 2009
01.01.2009 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, junij 2009
01.01.2009 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, september 2009
01.01.2009 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, december 2009
01.01.2009 Poročilo o cenovni stabilnosti, marec 2009
01.01.2009 Poročilo o cenovni stabilnosti, marec 2009
01.01.2009 Poročilo o cenovni stabilnosti, september 2009
01.01.2008 Poročilo o cenovni stabilnosti, april 2008
01.01.2008 Poročilo o cenovni stabilnosti, oktober 2008
01.01.2008 Poročilo cenovni stabilnosti, oktober 2008
01.01.2008 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, januar 2008
01.01.2008 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, februar 2008
01.01.2008 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, marec 2008
01.01.2008 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, april 2008
01.01.2008 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, maj 2008
01.01.2008 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, junij 2008
01.01.2008 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, september 2008
01.01.2008 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, december 2008
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, marec 2007
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, april 2007
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, maj 2007
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, junij 2007
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, julij-avgust 2007
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, julij-avgust 2007
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, september 2007
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, oktober 2007
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, november 2007
01.01.2007 Ekonomski kazalniki mednarodnega okolja, december 2007
01.01.2007 Poročilo o poslovanju bank in gibanja na kapitalskem trgu , november 2007
01.01.2007 Poročilo o cenovni stabilnosti, marec 2007
01.01.2007 Poročilo o cenovni stabilnosti, oktober 2007
01.01.2006 Poročilo denarni politiki, maj 2006
01.01.2006 Poročilo denarni politiki, oktober 2006
01.01.2006 Finančni trgi, januar 2006
01.01.2006 Krediti in obrestne mere, januar 2006
01.01.2006 Krediti in obrestne mere, februar 2006
01.01.2006 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, januar 2006
01.01.2006 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, februar 2006
01.01.2006 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, marec 2006
01.01.2006 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, april 2006
01.01.2006 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, maj 2006
01.01.2006 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, junij 2006
01.01.2006 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, julij-avgust 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, januar 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, februar 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, marec 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, april 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, maj 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, junij 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, julij 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, julij 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, julij 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, avgust 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, september 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, oktober 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, november 2006
01.01.2006 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, december 2006
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, september 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, december 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, november 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, oktober 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, avgust 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, februar 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, januar 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, julij 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, junij 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, maj 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, marec 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, december 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, januar 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, oktober 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, september 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, april 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, julij - avgust 2005
01.01.2005 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, februar 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, junij 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, maj 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, marec 2005
01.01.2005 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, november 2005
01.01.2005 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, april 2005
01.01.2005 Krediti in obrestne mere, januar 2005
01.01.2005 Krediti in obrestne mere, julij 2005
01.01.2005 Krediti in obrestne mere, maj 2005
01.01.2005 Krediti in obrestne mere, junij 2005
01.01.2005 Krediti in obrestne mere, marec 2005
01.01.2005 Krediti in obrestne mere, april 2005
01.01.2005 Krediti in obrestne mere, avgust 2005
01.01.2005 Krediti in obrestne mere, december 2005
01.01.2005 Krediti in obrestne mere, februar 2005
01.01.2005 Finančni trgi, marec 2005
01.01.2005 Finančni trgi, junij 2005
01.01.2005 Finančni trgi, oktober 2005
01.01.2005 Poročilo o denarni politiki, april 2005
01.01.2005 Poročilo o denarni politiki, november 2005
01.01.2004 Poročilo o denarni politiki, oktober 2004
01.01.2004 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, april 2004
01.01.2004 Finančni trgi, marec 2004
01.01.2004 Finančni trgi, junij 2004
01.01.2004 Finančni trgi, september 2004
01.01.2004 Finančni trgi, december 2004
01.01.2004 Krediti in obrestne mere, december 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, avgust 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, april 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, marec 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, november 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, junij 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, maj 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, julij 2004
01.01.2004 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2003 in prvi polovici leta 2004
01.01.2004 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, december 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, februar 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, oktober 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, september 2004
01.01.2004 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, januar 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, november 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, maj 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, marec 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, junij 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, julij 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, januar 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, december 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, februar 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, september 2004
01.01.2004 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, oktober 2004
01.01.2003 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu 2002, februar 2003
01.01.2003 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, december 2003
01.01.2003 Mesečna infomacija o dogajanjih na denarnem trgu, november 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, julij 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, september 2003
01.01.2003 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2002 in prvi polovici leta 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, februar 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, december 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja - Posebna priloga: Hrvaška, april 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, april 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, junij 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, januar 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, maj 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, oktober 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, november 2003
01.01.2003 Ekonomski indikatorji mednarodnega okolja, marec 2003
01.01.2003 Finančni trgi, marec 2003
01.01.2003 Finančni trgi, maj 2003
01.01.2003 Finančni trgi, december 2003
01.01.2003 Finančni trgi, september 2003
01.01.2003 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, maj 2003
01.01.2003 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, oktober 2003
01.07.2002 (Delovna gradiva) Mag. Tina Žumer: Ocena Balassa-Samuelsonovega učinka v Sloveniji, julij 2002
01.03.2002 (Delovna gradiva) Mag. Špela Majcen, Mojca Žemva: Pomembnejše finančne prilagoditve centralne banke ob vstopu v EUM, marec 2002
01.02.2002 (Delovno gradivo) Tatjana Šuler: Bonitetne ocene podjetij (Analiza prehodnih matrik), januar 2002
01.01.2002 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, oktober 2002
01.01.2002 Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, maj 2002
01.01.2002 Finančni trgi, april 2002
01.01.2002 Finančni trgi, september 2002
01.01.2002 Finančni trgi, december 2002
01.01.2002 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2001 in prvi polovici leta 2002
01.01.2002 Ekonomski indikatorji tranzicijskih držav, december 2002
01.01.2002 Ekonomski indikatorji tranzicijskih držav, november 2002
01.01.2002 Ekonomski indikatorji tranzicijskih držav, oktober 2002
01.01.2002 Ekonomski indikatorji tranzicijskih držav, september 2002
01.11.2001 (Delovna gradiva) Vida Bukaterović: Indikatorji deviznih rezerv in zunanjega dolga, november 2001
01.11.2001 (Delovna gradiva) Mag. Andreja Strojan Kastelec: Ocena ravnotežnega realnega tečaja tolarja, november 2001
01.11.2001 (Delovna gradiva) Franc Ramšak, Mojca Žemva: Inflacijsko ciljanje na Madžarskem, Češkem in Poljskem, november 2001
01.11.2001 (Delovna gradiva) Mag. Aleš Delakorda: Optimalno nominalno sidro in transmisijski mehanizem: primer Slovenije, november 2001
01.11.2001 (Delovna gradiva) Feliks Cimperman, Matjaž Noč: Ali obstajajo alternative denarnemu ciljanju, november 2001
01.08.2001 (Delovna gradiva) Mag. Aleš Delakorda, Mojca Žemva: Model za napovedovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov, avgust 2001
01.06.2001 (Delovna gradiva) Vida Bukatarević, dr. Uroš Čufer: Reprezentativna depozitna obrestna mera - več informacij in manj priporočil, junij 2001
01.03.2001 Ocene kreditnega tveganja sektorjev in dejavnosti, marec 2001
01.02.2001 (Delovna gradiva) Mag. Aleš Delakorda, mag. Andreja Strojan Kastelec: Raven in dinamika plač ter njihov vpliv na konkurenčnost, februar 2001
01.01.2001 (Delovna gradiva) Vida Bukatarević, dr. Uroš Čufer: Zadolženost realnega sektorja do tujine in domačih bank, januar 2001
01.01.2001 (Delovna gradiva) Mag. Andreja Strojan Kastelec: Konkurenčnost slovenskega gospodarstva, januar 2001
01.01.2001 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2000 in prvi polovici leta 2001
01.01.2001 Finančni trgi, februar 2001
01.01.2001 Finančni trgi, julij 2001
01.01.2001 Finančni trgi, november 2001
01.01.2001 Usmeritev denarne politike Banke Slovenije 2001
01.01.2001 Indikatorji 2001
01.11.2000 (Delovna gradiva) Dr. Uroš Čufer: Gibanje relativnih cen in njihov vpliv na inflacijo, november 2000
01.11.2000 (Delovna gradiva) Mag. Aleš Delakorda: Rezultati simulacij makroekonomskega modela, november 2000
01.11.2000 (Delovna gradiva) Mojca Žemva: Občutljivost državnega dolga na spremembe deviznih tečajev in obrestnih mer, november 2000
01.07.2000 (Delovna gradiva) ARC: Ocena ekonomskih gibanj, julij 2000
01.03.2000 (Delovna gradiva) Vida Bukaterović: Devizne rezerve in devizni dolg, marec 2000
01.01.2000 Finančni trgi, februar 2000
01.01.2000 Finančni trgi, maj 2000
01.01.2000 Finančni trgi, november 2000
01.01.2000 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 1999 in prvi polovici leta 2000
01.01.1999 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 1998 in prvi polovici leta 1999
01.01.1999 Finančni trgi - četrtletna informacija, januar 1999
01.01.1999 Finančni trgi - četrtletna informacija, maj 1999
01.01.1999 Finančni trgi, avgust 1999
01.01.1999 Finančni trgi, november 1999
01.01.1998 Finančni trgi - četrtletna informacija, oktober 1998
01.01.1998 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 1997 in prvi polovici leta 1998 - dodatki
01.01.1997 Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 1996 in prvi polovici leta 1997