Evrobankovci

 

Akti o recirkulaciji evrobankovcev

SL

EN

Navodilo o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 103/10 in 20/13)

 
Navodilo o spremembi Navodila o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 20/13)  

Sklep ECB (EU) 2019/2195 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2019/39)

Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 103/10 in 20/13)  

Sklep o spremembi Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok; Ur. l. RS, št. 20/13

 

Sklep ECB z dne 7. septembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2012/19) 

Sklep ECB z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14) 

Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem; Ur. l. RS, št. 105/11

 

 

 

Sklepi o izdajanju evrobankovcev

SL

EN

Sklep ECB z dne 12. december 2008 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2008/26)

Sklep ECB z dne 7. decembra 2007 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2007/19)

Sklep ECB z dne 15. decembra 2006 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2006/25) 

Sklep ECB z dne 18. decembra 2003 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2003/23)

Sklep ECB z dne 6. decembra 2001 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2001/15)

 

 

Ostalo

SL

EN

Sklep ECB z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22)

Sklep ECB z dne 15. maja 2008 o postopkih varnostnega akreditiranja izdelovalcev zaščitnih elementov eura za eurobankovce (ECB/2008/3)(2008/402/ES)