Vprašanja in odgovori

ESMA Q&A z dne 5. 11. 2020 
Evropska komisija - EC z dne 29.10.2015
BS Vprašanja naslovite na sftr@bsi.si