Vprašanja in odgovori

ESMA Spletna stran s Q&A
Evropska komisija - EC Z dne 29.10.2015
BS Vprašanja naslovite na sftr@bsi.si