Letna poročila skladov za reševanje bank in jamstvo vlog

Letna poročila skladov za reševanje bank in jamstvo vlog

Banka Slovenije je marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB) vzpostavila in upravlja poseben Sklad za reševanje bank. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

Banka Slovenije je konec leta 2016 na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge - ZSJV vzpostavila poseben sklad za jamstvo vlog. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

Banka Slovenije od 1. januarja 2019 upravlja skupni Sklad za reševanje in jamstvo vlog. V njem so naložena sredstva Sklada za reševanje bank in Sklada za jamstvo vlog. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

14.06.2023 Letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2022
14.06.2023 Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2022
14.06.2023 Letno poročilo Sklada za reševanje in jamstvo vlog za leto 2022
03.06.2022 Letno poročilo Sklada za reševanje in jamstvo vlog za leto 2021
03.06.2022 Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2021
03.06.2022 Letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2021
21.06.2021 Letno poročilo Sklada za reševanje in jamstvo vlog za leto 2020
21.06.2021 Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2020
21.06.2021 Letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2020
09.06.2020 Letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2019
09.06.2020 Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2019
09.06.2020 Letno poročilo Sklada za reševanje in jamstvo vlog 2019
29.08.2019 Letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2018
29.08.2019 Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2018
10.05.2018 Letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2017
10.05.2018 Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2017
04.05.2017 Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2016
04.05.2017 Letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2016
12.04.2016 Letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2015