Kazni

Skladno z 12. členom EMIR je potrebno vsako izrečeno kazen za kršitev členov 4, 5 in 7 do 11 javno razkriti, razen če bi takšno razkritje resno ogrozilo finančne trge ali povzročilo nesorazmerno škodo vpletenim strankam.

Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019) so določeni nadzorni ukrepi (odredba o odpravi ugotovljene kršitve) in globe za kršitve določb EMIR.

Globe za prekrške po posameznih subjektih znašajo:

  • za pravne osebe: 12.000-150.000 EUR;
  • za srednje ali velike gospodarske družbe: 25.000-250.000 EUR;
  • za samostojne podjetnike: 6.000-100.000 EUR;
  • za odgovorne osebe predhodno navedenih subjektov: 800-10.000 EUR.

Relevantno poročilo ESMA je dostopno na tej povezavi.