Serija EVROPA

Novi bankovci iz serije Evropa so bili uvedeni postopoma, v razponu nekaj let in v naraščajočem vrstnem redu.

Prvi bankovec nove serije je bankovec za 5 € in je v obtoku od 2. maja 2013.

Bankovec za 10 € je bil dan v obtok 23. septembra 2014.

Bankovec za 20 € je v obtoku od 25. novembra 2015.

Bankovec za 50 € je v obtoku od 4. aprila 2017.

Bankovec za 100 € je v obtoku od 28. maja 2019.

Bankovec za 200 € je v obtoku od 28. maja 2019.


(Fotografije: ECB)

Svet Evropske centralne banke (ECB) je 4. maja 2016 sklenil, da trajno ukine izdelavo bankovca za 500 evrov in ga izključi iz serije Evropa. Hkrati je napovedal, da naj bi se bankovci za 500 evrov prenehali izdajati okoli konca leta 2018.

Skladno s tem je bilo na ravni Evrosistema dogovorjeno, da bodo nacionalne centralne banke (NCB) Evrosistema 26. januarja 2019 (konec dneva) prenehale z izdajanjem bankovcev za 500 evrov, medtem ko lahko preostali tržni udeleženci (poslovne banke, menjalnice, ...) v obtok še naprej ponovno vračajo te bankovce tudi po tem datumu.

Po prenehanju njihovega izdajanja bodo bankovci za 500 evrov ohranili status zakonitega plačilnega sredstva in jih bo še naprej mogoče uporabljati kot plačilno sredstvo in kot hranilca vrednosti. Bankovci za 500 evrov bodo ohranili svojo vrednost in jih bo v Banki Slovenije mogoče zamenjati neomejeno dolgo.

Ostali apoeni ostajajo enaki: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € in 200 €. Po uvedbi vseh evrobankovcev druge serije bodo nekaj časa v obtoku evrobankovci iz obeh serij. Datum, ko bo prva serija prenehala veljati kot uradno plačilno sredstvo, bo objavljen daleč vnaprej. Kljub temu bo bankovce iz prve serije v nacionalnih centralnih bankah Evrosistema mogoče neomejeno dolgo zamenjati za bankovce iz druge serije.

Več informacij o drugi seriji evrobankovcev je na voljo na spletnih straneh ECB.