Statistika finančnih računov

Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (Uradni list EU, št. L174/2013)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 724/2014 z dne 26. junija 2014 o standardu za izmenjavo pri pošiljanju podatkov v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (Uradni list EU, št. L192/2014).

Uredba Sveta (EU) št. 679/2010 z dne 26. julija 2010 o spremembah Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (Uradni list EU, št. L679/2010)

Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (prenovitev) (ECB/2013/24) (Uradni list EU, št. L2/2014 L14/2016, L354/2020 in L184/2021)

Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 106/2013)

Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 106/2013)