Predpisi Banke Slovenije

 

Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)

SL

EN

Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike; 16. 6. 2022  

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 24/2015) 

 

Uporabniški priročnik za uporabo spletne aplikacije eAvkcije; 16. 12. 2021

 

Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb; februar 2022

 

Splošni pogoji zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam; 15. 12. 2017

 

 

Zavarovanje terjatev

SL

EN

Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (Uradni list RS, št. 152/2020)

 
Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije; 27. 1. 2022  

Splošni pogoji Banke Slovenije, ko za bančna posojila nastopa kot korespondenčna (CCB) in podporna centralna banka (ACB); 10. 8. 2011

CCBM operativne posebnosti pri uporabi slovenskega tržnega finančnega premoženja; 21. 12. 2007

Uporabniški priročnik za čezmejno uporabo bančnih posojil vpisanih v register finančnega premoženja pri Banki Slovenije; 10. 8. 2011

 

Vodenje računov obveznih rezerv pri Banki Slovenije

SL

EN

Splošni pogoji vodenja računov obveznih rezerv neporavnalnih institucij pri banki Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo, 16. 2. 2011)

 

Sprememba Splošnih pogojev vodenja računov obveznih rezerv neporavnalnih institucij pri Banki Slovenije; 16. 2. 2011

 

Splošni pogoji vodenja računov obveznih rezerv neporavnalnih institucij pri Banki Slovenije; 08. 11. 2007

 

 

Vodenje računov pri Banki Slovenije

SL

EN

Splošni pogoji za udeležbo v sistemu TARGET2-Slovenija