Kratke ekonomsko-finančne analize

Kratke ekonomsko-finančne analize

Publikacija Kratke ekonomsko-finančne analize podaja avtorski pogled analitikov na specifične teme s področja makroekonomije, denarne politike, finančnih trgov, poslovanja bank, finančne stabilnosti in drugih področij delovanja Banke Slovenije. Namenjena je analitični podpori rednim gradivom in objavljanju novih dognanj s širšega področja ekonomije. Periodika objavljanja je fleksibilna in ni vezana na periodiko objavljanja rednih gradiv Banke Slovenije.

15.02.2024 Matjaž Volk: Ad Hoc Bank Taxation and Credit Supply
23.01.2024 Matjaž Volk: Do Unrealised losses affect loan pricing
21.12.2023 Domen Pavlič: Assessment of the Slovenian Economy's Flood Exposure Using Flood Hazard Maps
06.11.2023 Miha Breznikar: Contributions of Global Drivers to Inflation in Slovenia
06.10.2023 Nik Gabrovšek: Wage and price dynamics in Slovenia
21.09.2023 Robert Zorko: Pregled rasti prihodkov od prodaje in dobičkonosnosti gospodarskih družb
27.06.2023 Noemi Matavulj: Poslovanje podjetij v letu 2022
04.05.2023 Aljoša Ortl: Simulacija dviga obrestnih mer na povečanje odhodkov podjetij in prenos na računovodske izkaze podjetij
24.04.2023 Ana Selan: Finančni položaj slovenskega gospodarstva v letu 2022
21.04.2023 Noemi Matavulj: Tehnični prikaz sprememb v strukturi salda blagovne menjave v obdobju 2021–2022
14.03.2023 Matjaž Volk: Is the ECB monetary tightening effective? The role of bank funding and asset structure