Plačilni in transakcijski račun

Plačilni račun je račun, ki ga odpre ponudnik plačilnih storitev v imenu enega ali več uporabnikov in se uporablja za izvršitev plačilnih transakcij. Transakcijski račun pa je plačilni račun, ki ga lahko odpre le banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnica banke države članice v Republiki Sloveniji v imenu enega ali več uporabnikov. Transakcijski račun je namenjen izvrševanju plačilnih transakcij in drugim namenom, povezanim z opravljanjem bančnih storitev. Oblika transakcijskega računa je tudi osnovni plačilni račun, ki je namenjen predvsem tistim potrošnikom, ki ne morejo odpreti transakcijskega računa bodisi zaradi (ne)rezidentstva in/ali finančnega položaja. Z namenom zagotoviti finančno vključenost tovrstnih potrošnikov so osnovni plačilni račun pod nediskriminatornimi pogoji dolžne zagotavljati vse banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodijo transakcijske račune potrošnikov. Status transakcijskega računa ima tudi t. i. fiduciarni račun, ki je transakcijski račun s posebnim statusom. Značilnost fiduciarnega računa je, da ga imetnik odpre v svojem imenu in za račun tretjih oseb.

Vsak potrošnik ima možnost zamenjave plačilnega računa, odprtega pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji. Zamenjavo mu omogoča ponudnik plačilnih storitev v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, kjer je podrobneje opredeljen postopek zamenjave plačilnega računa, s tem povezana nadomestila ter odgovornosti ponudnika plačilnih storitev, ki je udeležen v postopku zamenjave.

Mednarodna struktura bančnega računa - IBAN

Mednarodna struktura bančnega računa (IBAN - International Bank Account Number) je bila uvedena na podlagi vse večjih zahtev po izboljšanju učinkovitosti izvrševanja plačil, še posebej čezmejnih. Prednost standardizirane strukture bančnega računa je predvsem v tem, da omogoča avtomatsko obdelavo plačil. Na ta način obdelana plačila so izvršena hitreje, ceneje in z bistveno manjšo možnostjo napake.

Račun v strukturi IBAN je zasnovan tako, da omogoča enolično identifikacijo, na podlagi katere je mogoče razbrati državo ponudnika plačilnih storitev, ponudnika plačilnih storitev, ki račun vodi, in imetnika računa.

Prikaz in primer zapisa številke plačilnega računa:

Številka plačilnega računa je sestavljena iz 19 črkovnih in numeričnih znakov, ki so razdeljeni v naslednje sklope, v zapisanem zaporedju:

(d) oznaka države - Slovenije,
(e) kontrolna številka plačilnega računa ter del številke plačilnega računa, ki šteje kot osnovna številka bančnega računa (Basic Bank Account Number; BBAN) znotraj strukture IBAN in je razdeljen v naslednje sklope, v zapisanem zaporedju:
(b) identifikacija ponudnika plačilnih storitev in njegove organizacijske enote,
(a) identifikacija imetnika plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev in
(c) kontrolna številka BBAN.

Podrobnejši opis računov v strukturi IBAN po državah (t. i. IBAN Registry) se nahaja na spletni strani SWIFT. Slovensko strukturo IBAN ureja Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa.

Register transakcijskih računov

Podatki o transakcijskih računih in njihovih imetnikih so zbrani v registru transakcijskih računov, ki ga upravlja AJPES.

Ureditev registra transakcijskih računov je opredeljena v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, in sicer dostop do podatkov oziroma njihovo pridobitev omogoča AJPES. Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov so javni, medtem ko so podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb zaupni in jih lahko pridobijo tisti, ki so do njih upravičeni.