Rezultati anket

V rubriki so predstavljeni izsledki dveh rednih letnih analiz/anket, ki ju izvaja Banka Slovenije.

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja

V letni publikaciji Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja so predstavljeni rezultati raziskave o mnenju podjetij o financiranju v Sloveniji od leta 2011.

Preberi več
Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve

Banka Slovenije že od leta 2009 letno pripravlja analize nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračunava stroške košaric plačilnih storitev. S primerjavo stroškov košaric plačilnih storitev potrošnikom omogočamo oceno, katera ponudba je glede na njihove plačilne navade zanje najprimernejša, in olajšamo izbiro ponudnika.

Do leta 2019 je metodološki pristop temeljil na individualnih nadomestilih za posamične plačilne storitve ter oceni stroškov za povprečnega uporabnika. Zaradi sprememb na trgu plačilnih storitev pa analiza za leto 2020 temelji na paketih in pripadajočih nadomestilih ter plačilnih navadah tipičnega komitenta.

Preberi več