Druge publikacije

Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji

Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji

Banka Slovenije dokument pripravlja od leta 2015 in v njem podaja stališča in predloge za ponoven vzdržen zagon gospodarstva.

Preberi več
Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev MSME

Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev MSME

Banka Slovenije je v sodelovanju s Svetovno banko in ob posvetovanju s slovenskim bančnim sektorjem pripravila Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME). Priročnik ima osem poglavji s praktičnimi napotki bankam za vsa področja upravljanja NPL MSME.
Sestavni del Priročnika so tudi vrednosti nekaterih finančnih kazalcev za izbrane gospodarske panoge v Sloveniji, praktični primeri rešitev ("case studies") in primeri pravnih dokumentov (pogodb).

Preberi več
Zborniki

Zborniki

Preberi več

Publikacije o prevzemu evra

Publikacije o prevzemu evra

Preberi več

Občasne publikacije

Preberi več