Raziskava HFCS

Namen raziskave

Raziskavo o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (Household Finance and Consumption Survey - v nadaljevanju HFCS) izvajajo vse države evro območja. Do zdaj je bila raziskava v Sloveniji izvedena trikrat, in sicer leta 2010, 2014 in leta 2017. V letu 2020 poteka četrti val raziskav.

Zbrani podatki se v anonimizirani obliki uporabljajo za:

1. raziskovanje in analize, ki jih izvaja Banka Slovenije in Evropska centralna banka in se uporabljajo kot podpora denarni politiki pri odločanju Evropske centralne banke in kot nacionalnih centralnih bank v Ekonomski in Monetarni uniji pri izvajanju denarne politike in za zagotavljanje finančne stabilnosti;

2. raziskovanje in analize, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) in vsakokratnim Letnim programom statističnih raziskovanj;

3. nekomercialne znanstveno raziskovalne in izobraževalne namene. 

Zbrani osebni podatki (identifikatorji) se uporabljajo izključno za namene preverjanja celovitosti odgovorov pridobljenih v okviru HFCS raziskave ter za namene povezovanja rezultatov te raziskave z rezultati drugih statističnih raziskav, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije.

Za raziskavo HFCS v Sloveniji je odgovorna Banke Slovenije, ki je del evropskega sistema centralnih bank.

Leta 2010 in 2014 je bil njen pogodbeni izvajalec VALICON d.o.o.

Leta 2017 je raziskavo izvedlo podjetje Ipsos d.o.o.

Leta 2020 bo raziskavo ponovno izvedel VALICON d.o.o.

Glavni uporabniki rezultatov so Banka Slovenije, Evropska centralna banka, Centralne banke Ekonomske in monetarne unije ter raziskovalni inštituti in raziskovalci.