Vrednostni boni

Banka Slovenije je 8. oktobra 1991 izdala in izročila v obtok vrednostne bone za 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 in 1.000 tolarjev kot začasni denar, 27. maja 1992 pa je izročila v obtok še vrednostni bon za 5.000 tolarjev.

Vrednostni boni so zamenljivi v Banki Slovenije brez časovne omejitve.

Apoen

Datum izdaje

Iz obtoka od

1

8. 10. 1991

30. 6. 1993

2

8. 10. 1991

30. 6. 1993

5

8. 10. 1991

30. 6. 1993

10

8. 10. 1991

30. 6. 1993

50

8. 10. 1991

30. 6. 1993

Apoen

Datum izdaje

Iz obtoka od

100

8. 10. 1991

30. 6. 1993

200

8. 10. 1991

30. 6. 1993

500

8. 10. 1991

30. 6. 1993

1000

8. 10. 1991

06. 11. 1992

5000

27. 5. 1992

01. 2. 1994