Vzorec anketiranih gospodinjstev

Enote opazovanja in vzorec

Enote opazovanja so gospodinjstva in osebe, ki v njih živijo. Vprašalnik zajema tako vprašanja, ki se nanašajo na gospodinjstvo kot celoto, kot vprašanja, ki so vezana na posameznega člana izbranega gospodinjstva. Za sodelovanje v anketi naprosimo osebo, ki je najbolj seznanjena s financami gospodinjstva vendar pa pri odgovorih lahko pomagajo tudi drugi člani gospodinjstva.

Statistični urad Republike Slovenije sodeluje z Banko Slovenije pri načrtovanju in zagotovitvi vzorca. Osebe so slučajno izbrane iz Centralnega registra prebivalstva. Anketira pa se gospodinjstva, ki živijo na naslovih teh izbranih oseb. Taka metoda omogoča, da razmeroma majhno število gospodinjstev predstavlja sliko prebivalstva Slovenije.

Osebe, ki določajo gospodinjstvo so dopolnile vsaj 16 let ter so prijavljene v Sloveniji in v njej tudi živijo. Starost 16 let je določena na podlagi vsebine vprašalnika, ki predvideva pridobivanje določenih podatkov za člane gospodinjstva nad 16 let.

Za leto 2020/2021 je bilo anketiranih 1951 gospodinjstev.