Pregled in analiza nadomestil

Banka Slovenije od leta 2007 zbira podatke o veljavnih nadomestilih, ki jih ponudniki plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji zaračunavajo uporabnikom (potrošnikom in nepotrošnikom) za opravljanje plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, ter jih javno objavlja. Namen javne objave nadomestil je zagotoviti primerljivost nadomestil in olajšati izbiro ponudnika plačilnih storitev, kar Banka Slovenije sicer omogoča tudi z analize nadomestil s področja plačilnih storitev in politike nadomestil bank in hranilnic.

Primerjava nadomestil za posamezne storitve

Od 1. novembra 2018 Banka Slovenije, skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, zagotavlja novo brezplačno primerjalno spletno mesto, ki vsebuje pregled nadomestil za plačilne storitve, ki so na ravni Evropske unije prepoznane kot reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun. Objavo nadomestil reprezentativnih storitev so dolžni zagotavljati tudi vsi drugi pristojni organi v vseh državah članicah Evropske unije. Namen je omogočiti evropskim potrošnikom pregled in s tem primerjavo nadomestil med vsemi ponudniki plačilnih storitev na ravni Evropske unije, nenazadnje pa tudi enostavnejšo izbiro zanje najugodnejšega ponudnika plačilnih storitev znotraj SEPA.

Primerjalnik Zveze potrošnikov Slovenije

Pregled in analiza nadomestil, ki jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev svojim uporabnikom, je na voljo tudi v primerjalniku Zveze potrošnikov Slovenije. Podrobnosti so vam na voljo na spletni strani zps.si.

Primerjalnik je produkt Zveze potrošnikov Slovenije in je informativne narave. Banka Slovenije ne prevzema odgovornosti za pravilnost podatkov.