Register družb za izdajo elektronskega denarja

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih vodi in vzdržuje register družb za izdajo elektronskega denarja, ki je centralizirana baza podatkov o družbah za izdajo elektronskega denarja in družbah za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, o njihovih zastopnikih v Republiki Sloveniji in državah gostiteljicah ter o njihovih podružnicah v državah gostiteljicah in tretjih državah.

Banka Slovenije v okviru registra objavlja naslednje sezname: