Makrobonitetne omejitve kreditiranja prebivalstva (pred 31. 10. 2019)

Svet Banke Slovenije je na podlagi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) dne 30. 8. 2016 potrdil uvedbo makrobonitetnih instrumentov za nepremičninski trg v obliki priporočil bankam:
Makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih posojil, 30. 8. 2016

 

Svet Banke Slovenije je dne 19. 6. 2018 spremenil besedilo Makrobonitetnega priporočila za področje stanovanjskih posojil. V novem besedilu, ki je začelo veljati 1. 10. 2018,  so se spremenile definicije nekaterih pojmov, npr. stanovanjskega posojila in vrednosti nepremičnine. Besedilo je dodatno poudarilo, da razmerje DSTI zajema stroške servisiranja celotnega dolga pri vseh kreditojemalcih in ne le servisiranje stanovanjskega posojila:
Makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih posojil, 19. 6. 2018

 

Svet Banke Slovenije je dne, 22. 10. 2018 razširil Makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih posojil z dne 19. 6. 2018 in ga preimenoval v  Makrobonitetno priporočilo za področje kreditiranja prebivalstva. Priporočilo glede razmerja DSTI je bilo razširjeno na potrošniška posojila, za katera se je dodatno priporočila tudi maksimalna ročnost:
Makrobonitetno priporočilo za kreditiranje prebivalstva, 22. 10. 2018

 

Svet banke Slovenije je dne 3. 9. 2019 sprejel odločitev, da se Makrobonitetno priporočilo za kreditiranje prebivalstva z dne 22. 10. 2018 preoblikuje v zavezujoče makrobonitetne omejitve. Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva velja od 1. 11. 2019 in določa najvišjo dovoljeno vrednost razmerja DSTI za stanovanjska in potrošniška posojila, najvišjo dovoljeno ročnost potrošniških posojil ter najvišji dovoljeni delež odstopanj (izjem) od teh omejitev. Zahteva glede razmerja LTV ostaja v obliki priporočila:
Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, 3. 9 . 2019