Preprečevanje ponarejanja

Preverjanje pristnosti evrokovancev in ravnanje z evrokovanci, neprimernimi za obtok

Evropska komisija je pripravila Uredbo (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L št. 339 z dne 22. 12. 2010; v nadaljevanju: Uredba 1210/2010/EU) z namenom doseganja učinkovitega in enotnega sistema preverjanja pristnosti in primernosti evrokovancev v celotnem evroobmočju ter je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah. Institucije, kot jih določa prvi odstavek 6. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, ki je bila spremenjena z Uredbo Sveta št. 44/2009 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, so kreditne institucije, drugi ponudniki plačilnih storitev v okviru svojih plačilnih dejavnosti ter drugi gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri obdelavi evrokovancev ter njihovi distribuciji v javnosti (npr. menjalnice, prevozniki denarja).