Recikliranje bankovcev (BRF)

Preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovo ponovno dajanje v obtok

Evropska centralna banka je 16. septembra 2010 izdala Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14), ki je bil spremenjen s Sklepom evropske centralne banke z dne 7. septembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2012/19) in Sklepom evropske centralne banke z dne 5. decembra 2019 o spremembi Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2019/39). Omenjeni sklep nadomešča Okvir delovanja za odkrivanje ponaredkov in razvrščanje eurobankovcev v kreditnih institucijah in drugih organizacijah, ki profesionalno poslujejo z gotovino, glede na primernost bankovcev za uporabo v obtoku. Z novim sklepom se razširja seznam zavezancev (do sedaj so bile to kreditne institucije in profesionalni uporabniki gotovine) na ponudnike plačilnih storitev in druge gospodarske subjekte, skladno z določili prvega odstavka 6. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, ki je bila spremenjena z Uredbo Sveta št. 44/2009 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (Uredba 1338/2001/ES). Obdelovalci gotovine lahko ponovno dajo evrobankovce v obtok samo, če so bili bankovci pregledani glede primernosti in pristnosti. Pregled lahko opravijo na napravah za obdelavo bankovcev, ki so objavljeni na spletni strani ECB ali usposobljeni zaposleni.

 

Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok in poročanje Banki Slovenije

Banka Slovenije je v ta namen objavila Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, ki je bil objavljen 21. decembra 2010 v Uradnem listu RS, št. 103/2010, spremenjen s Sklepom o spremembi Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, ki je bil objavljen 8. marca 2013 v Uradnem listu RS, št. 20/2013. Obdelovalci gotovine morajo  poročati Banki Slovenije glavne in operativne podatke skladno z Navodilom o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, spremenjenim z Navodilom o spremembi Navodila o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (priloga 1, priloga 2).

 

Uspešno testirane naprave za obdelavo bankovcev in instrumenti za preverjanje pristnosti bankovcev

Seznam vseh uspešno testiranih naprav za obdelavo bankovcev je objavljen na spletni strani ECB. Vse naprave, ki so uspešno opravile test, bodo objavljene na spletni strani ECB najpozneje en mesec po datumu, ko je bil posamezen test opravljen. Vsaka naprava bo odstranjena s spletne strani po dvanajstih mesecih, razen če bo ponovno testirana v okviru letnega testa ali ponovnega testa.

Na spletni strani ECB so objavljeni tudi rezultati testiranja instrumentov za preverjanje pristnosti bankovcev, ki koristijo predvsem trgovcem in drugim pri odkrivanju ponarejenih evrobankovcev (instrumenti niso skladni s Sklepom). ECB objavlja informacije o testiranih instrumentih, ker želi uporabnikom bankovcev olajšati izbiro med različnimi instrumenti, ki so na voljo.

 

Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem

Vlada RS je pripravila Uredbo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, ki jo je objavila v Uradnem listu RS, št. 105/2011, z dne 23. 12. 2011. S to uredbo se določajo prekrški zaradi kršitve Uredbe 1338/2001/ES ter pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1338/2001/ES.