Statistika evroobmočja

Podatki izbranih agregatov harmoniziranih statističnih podatkov evroobmočja in posameznih držav

Podatki izbranih agregatov harmoniziranih statističnih podatkov evroobmočja in posameznih držav (objavljeni na spletnih straneh ECB)

Predstavitev statistike evroobmočja (video)

Politika ponovne uporabe statistik ESCB

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) objavlja svoje statistične podatke in z njimi povezane metodologije na spletnih straneh Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank (NCB), pri čemer se ESCB stalno trudi olajšati njihovo uporabo. Glede na to želi ESCB pojasniti svojo skupno politiko o ponovni uporabi statističnih podatkov ESCB.


Evropski sistem centralnih bank (ESCB) je dolžan zagotavljati svoje statistične podatke brezplačno kot javno dobro visoke kvalitete, ne glede na njihovo kasnejšo komercialno ali nekomercialno uporabo.

ESCB se zavezuje k politiki odprtega, prostega dostopa in ponovne uporabe svojih javno objavljenih statističnih podatkov v skladu s spodaj opisanimi pogoji.

Za ESCB je zelo pomembna kvaliteta njenih statističnih podatkov, v skladu z načeli, opredeljenimi v Javni zavezi ESCB o evropski statistiki.


Vse javno dostopne ESCB statistične podatke je mogoče ponovno uporabiti brezplačno pod pogojem navedbe vira (npr.: “Vir: Statistični podatki ECB.”) in da statistike (vključno z metapodatki) niso spremenjene. Politika prostega dostopa in ponovne uporabe ne pomeni pravice do pridobitve zaupnih podatkov.

 

Potrebno je upoštevati naslednja pravila:

  1. Pravica proste uporabe se nanaša na statistične podatke, kakršni so na razpolago javnosti v standardnih formatih in ki se morajo uporabljati v skladu s pogoji uporabe, ki so jih objavile ECB in NCB.
  2. Pravica proste ponovne uporabe ne zajema podatkov tretjih oseb brez predhodne odobritve od vira podatkov.
  3. Uporabniki niso upravičeni pričakovati stalnost vseh statističnih podatkov ESCB in se morajo zavedati, da se lahko statistični podatki spremenijo zaradi revizij ali drugih posodobitev.
  4. Dostop do podatkov ESCB je lahko omejen ob izjemnih okoliščinah, na primer, če uporabnik ravna na način, ki je nasproten interesom drugih uporabnikov.