Publikacije

Banka Slovenije izdaja vrsto publikacij s področij dela in nalog, ki jih opravlja.

Državnemu zboru Republike Slovenije poroča o svojem delu z Letnim poročilom. Poglede na strateške izzive poda enkrat letno v dokumentu Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji.

 

Seznam publikacij

Povezano

Predvideni datumi objav publikacij