Gospodarska gibanja in projekcije

V rubriki so na voljo redna poročila Banke Slovenije, ki so osredotočene na analizo gospodarskih gibanj in projekcij. Gre za poročila: Gospodarska in finančna gibanja, Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji in Povzetek makroekonomskih gibanj.

Gospodarska in finančna gibanja

Gospodarska in finančna gibanja

Publikacija Polletni pregled gospodarskih in finančnih gibanj je polletna publikacija, ki izhaja dvakrat letno, predvidoma aprila in oktobra. Podrobno analizira mednarodno okolje, slovenski realni sektor, trg dela, javne finance, financiranje podjetij, gospodinjstev in bank ter inflacijo. V posebnih prispevkih (izbrane teme in okvirji) so predstavljene aktualne teme, publikacija pa vključuje tudi izbor statističnih podatkov s področjih finančnih institucij in trgov, ekonomskih odnosov s tujino in finančnih računov.

Publikacija nadomešča publikacijo Gospodarska in finančna gibanja, ki je izšla štirikrat letno.

Preberi več
Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji

Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji

Banka Slovenije dvakrat letno, junija in decembra, poda svojo napoved makroekonomskih gibanj v Sloveniji za naslednja tri leta. Gre za napovedi gibanja BDP in njegove strukture po izdatkovni metodi, inflacije in brezposelnosti. V publikaciji so zbrane tudi projekcije slovenskega BDP in inflacije drugih institucij (UMAR, EIPF, Evropska komisija, MDS idr.).

Napovedi izhajajo kot ločena publikacija od junija 2016, pred tem so bile projekcije vključene v publikacijo Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami.

Preberi več
Pregled makroekonomskih gibanj

Pregled makroekonomskih gibanj

Publikacija izide šestkrat letno. Vključuje kratek opis ključnih makroekonomskih gibanj po temeljnih področjih in kratkoročne modelske napovedi (t.i. nowcasting). Te so v celoti modelske in temeljijo na razpoložljivih podatkih ter ne vsebujejo ekspertne ocene trenutnih makroekonomskih gibanj. Publikacija nadomešča Povzetek makroekonomskih gibanj.

Preberi več