Storitvena menjava s tujino po značilnostih podjetij

Storitvena menjava s tujino po značilnostih podjetij

Publikacija vsebuje letne statistične podatke o trgovanju s storitvami s tujino po značilnostih podjetij. Prikazana je vpetost različnih subjektov razvrščenih po velikosti, tipu lastništva ali dejavnosti v mednarodno trgovino s storitvami.

17.11.2023 Storitvena menjava s tujino po značilnostih podjetij v 2022