BIPS

BIPS je plačilni sistem, v okviru katerega se izvršujejo domača (i) kreditna plačila in (ii) takojšnja kreditna plačila. Upravlja ga družba Bankart d.o.o.

Poravnavo denarnih terjatev in obveznosti med udeleženci plačilnega sistema izvaja Bankart  d.o.o. s prerazporeditvijo lastništva vnaprej zagotovljenih sredstev na svojem posebnem (tehničnem) računu v TIPS, in sicer z ustrezno prilagoditvijo pozicij udeležencev v okviru izvršitve posameznega (takojšnjega) kreditnega plačila.