Sistem izmenjave informacij

Sistem izmenjave informacij deluje v okviru centralnega kreditnega registra. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja kreditodajalcev, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje in vzdržno zadolževanje ter preprečevanje prekomernega zadolževanja fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

Sistem izmenjave informacij je ločen na:

  • zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON

  • zbirko podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ

 

Člani sistema izmenjave

V sistem izmenjave informacij se morajo vključiti subjekti, ki jih določa drugi odstavek 15. člena ZCKR, pravico do vključitve pa imajo tudi subjekti, ki jih določa tretji odstavek 15. člena ZCKR, če se za to odločijo. Zakon določa tudi pravico dostopa do omejenega nabora podatkov za subjekte, ki so opredeljeni v tretjem odstavku 19. člena ZCKR.

 

Podatki, ki se zbirajo v zbirkah SISBON in SISBIZ

Podatki, ki se o zadolženosti fizičnih oseb zbirajo v sistemu izmenjave informacij – SISBON, so navedeni na povezavi Podatki v SISBON

Podatki, ki se o zadolženosti poslovnih subjektov zbirajo v sistemu izmenjave informacij – SISBIZ, so navedeni na povezavi Podatki v SISBIZ.