Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015

Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015

Državni zbor je na seji 30. 1. 2015 s Sklepom priporočil Banki Slovenije, da v roku 30 dni pripravi in posreduje informacijo o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj pregledanih bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank. Banka Slovenije je poročilo zaradi aktualnih razprav v Državnem zboru dopolnila še z informacijo o sanaciji bank v letih 2013 – 2014.

12.03.2015 Poročilo Banke Slovenije o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja, sanaciji bank v letih 2013 in 2014, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank, marec 2015
12.03.2015 Priloge